måndag, november 04, 2013

Folkpartiets partistyrelse bifaller motionen om gemensamt kollektivtrafikkort

I en motion till Folkpartiets landsmöte har jag, tillsammans med ett antal medundertecknare, föreslagit att det skall finnas ett gemensamt kollektivtrafikkort i Sverige.

Vi vill att staten skall ställa krav på att det skall gå att åka mellan kommuner och län utan att byta kort och bli dubbelt debiterad.

Partistyrelsen föreslår att motionen bifalls.

Såhär skriver man:

"Motionärerna bakom motion H109 vill att ett gemensamt kollektivtrafikkort införs i Sverige och att detta skrivs in i programförslaget som en ny punkt i avsnitt 4.5. 
 
Partistyrelsen har behandlat liknande förslag vid tidigare landsmöten och vidhåller även nu sin ståndpunkt att länstrafikbolagen hittills faktiskt har skapat barriärer när det gäller resor över länsgränserna. Menar vi allvar med regionförstoringen så måste det bli lättare att färdas över länsgränser med kollektivtrafik. 
 
Partistyrelsen noterar att det har skapats ett gemen samt resekort som är giltigt över länsgränser i delar av landet samtidigt som utvecklingen inte går tillräckligt fort.
 
Partistyrelsen ser därför positivt på att exempelvis SKL verka för att en gemensam teknisk plattform för ett nationellt kollektivtrafikkort tas fram och implementeras i alla Sveriges
län. 
 
Partistyrelsen anser därmed att motion H109 bör anses bifallen med vad partistyrelsen anfört."
 
Jag är givetvis glad över att man gillar motionen och SKL kan vara rätt instans att ta tag i frågan. Just nu spretar den väldigt. Olika aktörer arbetar med olika lösningar.

1 kommentar:

Kerstin Mattsson sa...

Hej, inom X2AB pågår arbetet för fullt med gemensamma biljett- och betallösningar:
http://x2ab.se/Projekt/Gemensamma-biljett--och-betallosningar/