fredag, november 25, 2011

Vad säger Stefan Löfven idag?

I slutet av juli besökte IF Metalls ordförande Stefan Löfven Trollhättan. Han var då oerhört kritisk mot att ryske affärsmannen Vladimir Antonov fått nej att köpa in sig i SAAB.

Det blev en artikel i tidningen TTELA med rubriken "Säg ja till Antonov".

Löfven och fackklubbens ordförande var oerhört kritiska mot att regeringen inte tog ställning för Antonov och tryckte på Europeiska investeringsbanken (EIB) som sagt nej till Vladimir Antonov.

Samma budskap upprepades av Stefan Löfven i slutet av juli i diverse medier.

Men ingen hade sagt nej till Vladimir Antonov som ägare i sig. Däremot som ägare om EIB skulle låna ut pengar till honom och bolaget och svenska skattebetalare skulle gå i borgen för dessa lån. Det var givetvis fritt för Antonov att köpa och driva bolaget med egna pengar.
Stefan Löfven

Idag verkar både EIB och regeringen gjort rätt.

Vladimir Antonov sitter anhållen i London. Misstänkt för förskingring och bedrägeri. Litauen vill ha honom utlämnad.

Jag undrar vad Stefan Löfven säger idag.

Är fortfarande Vladimir Antonov rätt ägare för SAAB. Tycker han fortfarande EIB gjorde fel när man sa nej till honom som ägare.

Och att regeringen gjorde fel när man inte tryckte på EIB?

Vi ser med stor spänning fram emot Stefan Löfvens åsikter i ämnet.

GP DN1 GP2 SVD AFTON

onsdag, november 23, 2011

Lönestrategi i närsjukvården

Igår tog Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland beslut om den framtida lönestrategin. Till grund för beslutet ligger en kartläggning som förvaltningen gjort.

Kartläggningen visar att inom flera yrkesgrupper är lönespridningen dålig. Skillnaderna mellan nyanställd och den som arbetat länge i yrket är för liten.

Ingen stimuleras genom lönen att utveckla sig i sitt yrke. Sedan gör många de ändå för den egna självkänslan men vi är dåliga som arbetsgivare på att belöna detta.

För t.ex sjuksköterskor är lönespridningen bara 8,7%. För tandsköterskor 8,4%.

Det är alldeles för lite.

Det är inte ovanligt att man pratar om låglönesatsningar. Men dessa innebär ofta att lönespridningen minskar.

Jag är övertygad om att skall vi kunna behålla duktiga medarbetare i regionen måste de som utvecklas och visar resultat även belönas med högre lön.

Såhär beskriver vi strategin:

  •  Lönebildningen ska bygga på Närsjukvårdens förutsättningar som intäktsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet, samt följa Region Hallands gemensamma lönepolitiska riktlinjer
  • Lönen ska motivera medarbetarna till utveckling och goda insatser så att verksamhetens mål och resultat uppnås
  •  Lönen ska vara ett verktyg för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare
  •  Lönebildningen ska vara en integrerad del av Närsjukvårdens verksamhetsplanering och budgetprocess
  • Lönestrategin skall vara känd i organisationen

tisdag, november 22, 2011

Närakuten blir kvar i privat regi

Sedan 2006 finns en Närakut i Kungsbacka. Öppet mellan 7.00-24.00. Den drivs med Carema Sjukvård som operatör. Ansvarig nämnd i Region Halland är Driftnämnden Närsjukvård.

Avtalet går ut 2012-12-31.

Därför skulle nämnden idag fatta beslut om det skall finnas en Närakut och om den skall drivas i egen regi eller handlas upp.

Närsjukvårdens förvaltning har gjort en bra utredning där man belyst olika alternativ. Den utredningen föreslår att Närakuten även i fortsättningen drivs av en privat aktör.

Det blev också nämndens beslut. Alliansen stod enat bakom detta medan Socialdemokraterna reserverade sig.

Förvaltningen hade konstaterat att en Närakut är något av en främmande fågel i Närsjukvårdens verksamhet. Vi driver ingen sådan verksamhet. På övriga orter finns kvälls- och helgmottagningar som är integrerade med vårdcentralerna. Och givetvis sjukhusens akuter i Halmstad och Varberg.

Att då driva något som man inte har erfarenhet av är ett vågspel.

Eftersom vårdcentralcheferna i Kungsbacka inte heller vill integrera en Närakut med sin egen verksamhet finns inga samordningsvinster att göra. Jag respekterar deras önskan.

Nästa beslut som kommer i januari blir väldigt viktigt. Då skall nämnden fatta beslut om upphandlingsdokumentet. Vad skall Närakuten ha för innehåll och hur skall avtalet se ut?

Nuvarande avtal, som jag och nämnden ärvt, är klent när det gäller kvalitetsmål och kvalitetsuppföljning. Vi har heller inte någon bra insyn i verksamheten. Dock har samtal med Carema Sjukvård gett oss viss insyn.

Förvaltningen har nu i uppdrag att ta fram bra kvalitetsmål som också är mätbara och även skriva in att vi skall ha insyn i verksamheten. Det måste vara möjligt för Närsjukvården att göra kvalitetsrevison. Och om man inte följer de åtagande man tagit på sig i till slut säga upp avtalet.

Likaså vore det intressant om regionens revisorer kunde få viss insyn i verksamheten. Jag vet inte om det går men är värt att pröva.

Att det skall vara meddelarfrihet för de anställda är självklart och det står redan i dagens avtal.

Jag tror och hoppas att det skall gå att få fram ett bra avtal där kvalité och insyn garanteras. Allt till nytta för de som söker vård på Närakuten.

GP

Inga människor får ramla mellan stolarna

Igår måndag hade arbetsutskottet för Närsjukvården i Region Halland ett möte med presidiet för Individ & Familjeomsorgen i Kungsbacka. Det blev ett bra möte.

Ursprungligen hade mötet kommit till pga att Individ & Familjeomsorgen hade annonserat på hemsidan om vad Vårdcentralerna gör och inte gör. Kanske inte så bra. Men detta går ju att korrigera vilket man kommer göra.

Men det intressanta var de idéer som man har kring startande av en mottagning för missbrukare där man tar ett helhetsgrepp kring personer med missbruksproblem och psykisk eller somatisk sjukdom.

Kommunen har lokal och resurser men man behöver få med både Psykiatrin och Närsjukvården.

En intressant idé väl värd att gå vidare med. Ingen skall ramla mellan stolarna för att olika offentliga förvaltningar inte kan samarbeta.


S-alternativ med trovärdighetsproblem


Jag skrev en insändare om bristerna i Socialdemokraterna budgetalternativ i Region Halland. Tryck här.

(S) svarade och idag finns min replik med i Hallandsposten. Har även publicerats i Laholms Tidning.

Socialdemokraternas budget är inte trovärdig 

Socialdemokraterna Per Persson och Lise-Lotte Bensköld Olsson försöker i HP 15/11, i en replik till mig, påskina att Socialdemokraternas alternativ till budget för Region Halland är fullt finansierad. Men ger inga besked om hur man räknat.

Bäst är väl det.

Sanningen är att den alternativa S-budgeten är ofullständig och rätt rörig. Jag skall bara ge två exempel:

S är med på att reducera hälso- och sjukvårdspengen till vårdcentralerna för att avgifterna höjs. Men eftersom man säger nej till avgiftshöjningar saknar privata och regiondrivna centraler dessa pengar, och det blir en besparing.

Man borde sagt nej till denna reducering och finansierat detta för att budgeten skulle hänga ihop.

I insändare och i fullmäktigedebatten har olika företrädare för Socialdemokraterna lovat gratis resor med kollektivtrafik när man besöker en mottagning. Inte bara när det är sjukresa. Bland andra Margit Bik (S) i HP 4/11. Men inte en krona finansiering har man med i sitt budgetalternativ.

Jag skulle kunnat ge fler exempel på brister i S-budgeten men konstaterar bara att skall (S) vara trovärdiga när man föreslår utgifter och minskade avgifter måste dessa finansieras fullt ut.

I år misslyckades man.

Tommy Rydfeldt (FP), 
Ledamot i regionfullmäktige

måndag, november 21, 2011

Gratis innebär bara att någon annan skall betala

Pensionärsorganisationer brukar kräva att pensionärer skall få åka gratis kollektivtrafik under lågtrafik.

Argumentet brukar vara att det inte kostar något. Bussen har ju platser lediga. Men det är precis vad det gör, kostar alltså.

En vanlig metod för att hålla kvalité är att entreprenören som kör bussen får betalt både en fast ersättning och en rörlig. Rörlig som beror på hur många som reser.

Ett bra sätt att handla upp därför då drabbas entreprenören direkt om man tubbar på kvalitén. Om bussen inte går i tid eller man inte håller bussen ren osv. Minskat resande märks direkt i plånboken.

Från årsskiftet 2012 har Region Halland huvudansvaret för kollektivtrafiken i Halland.
Kostnaden för gratis resande skall alltså ställas mot annat i regionens budget.

Halmstad har gratis kollektivtrafik för pensionärer över 75 år. Om man tar deras kostnad och lägger ut den på länet skulle det bli kring 25 miljoner för att alla pensionärer över 75 skulle få åka gratis under lågtrafik.

Inget är gratis utan det innebär bara att någon annan skall betala.

Om det finns 25 miljoner att satsa vilket är viktigast? Att pensionärer, många med goda inkomster, får åka gratis eller satsa på sjuka och gamla för att de skall få bättre vård?

För mig är det enkelt. Jag satsar pengarna på bättre vård.


Replik S-insändare

Johan Tolinsson (S) i Kungsbacka återkom med en replik på mitt svar. Läs mitt svar här.

Kanske ännu mer förvirrande än hans första inlägg.

Här är min replik, publicerad i Kungsbacka Posten  19/11.


Folkpartiet tar gärna ansvar

Johan Tolinsson (S) började debatten med insändare där han påstod att höjda patientavgifter i Region Halland och Folkpartiets förslag att modernisera LAS skulle föra Sverige tillbaka till 30-talet. Han fick svar både av mig och kommunalrådet Ulrika Landergren (FP).

När han i KP 15/11 återkommer med en replik så nämner han inte LAS utan blandar in ett
nytt ämne. Nu handlar det om bostadssituationen i Kungsbacka. Vad har den med Region Halland eller Folkpartiets arbetsmarknadspolitik att göra?

När det gäller höjningen av patientavgifterna skulle jag nog vara lite försiktig om jag var
Socialdemokrat. Det Socialdemokratiskt styrda Västra Götaland höjer också patientavgifterna och beräknar ta in 55 miljoner. Jag ser fram emot Johan Tolinsson anklaga sina partivänner i den regionen för att ta Sverige mot 30-talet.

Dessutom är det Socialdemokratiska budgetalternativet i Region Halland både ofullständigt och brister i finansieringen.

Bland annat har man lagt in, förmodligen av misstag, en besparing på länets vårdcentraler på 9 miljoner. Löften om gratis resor till läkarmottagningar finns inte finansierad med en enda krona.

Ja, Johan, Folkpartiet är med och styr i både i årets kvalitetskommun Kungsbacka och i Region Halland. Den region som lyckats bäst med att korta köerna och i de flesta undersökningar får bäst resultat när det gäller hur vården utförs och vad patienterna tycker om den.

Folkpartiet tar gärna vårt ansvar för att bra verksamhet skall bli ännu bättre.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region HallandSocialdemokraterna i kris i hela Europa

På bara några år har Socialdemokratiska partier, ibland kallande sig Socialister eller Labour, svepts bort från makten i Europa.

Labour i Storbritannien, Socialisterna i Portugal, Socialisterna i Grekland och igår Socialisterna i Spanien.

Dessa fyra länders Socialdemokratiska partier har också det gemensamt att man vanvårdat sina länders ekonomier och lämnar över gigantiska budgetunderskott och skulder till nya regeringar.

Undantag är Danmark där man fick en Socialdemokratisk statsminister efter valet för någon månad sedan. Men partiet gick tillbaka och man kom till makten enbart genom samarbete med socialliberala Radikale Venstre (RV).

Regeringsmakten hade ett pris. Eftersom RV hade kommit överens om den långsiktiga ekonomiska politiken med den borgerliga regeringen så kommer den nya regeringen att till stora delar föra en borgerlig ekonomisk politik.

När EU:s stats- och regeringschefer möts så är Socialdemokraterna få. Om vi tar bort östblocket, som inte alltid har ett jämförbart partiväsende med västra Europa, så är det bara Danmark och Österrike som representeras av Socialdemokrater.

Så den kris (S) har i Sverige är inte bara hemtillverkad. Den är en del av den Socialdemokratiska krisen i hela Europa där Socialdemokratiska partier har misslyckats med att svara på frågan hur Europa skall se ut efter kalla kriget och på 2000-talet.

Håkan Juholt hjälper ju till att göra krisen extra stor i Sverige men Socialdemokraterna började tappa för över 20 år sedan. Med undantag för 1994 har man sedan 1988 inte kommit över 40% och sakta närmat sig 30%.

Och detta har man gemensamt med andra Socialdemokratiska partier. Speciellt i Norden.

I valet som förde Helle Thorning-Schmidt till statsministerposten i Danmark fick (S) 24,9 %. Man tappade 0,6% och 1 mandat.

I valet i Finland i år tappade (S) där 2,4% och 3 mandat och hamnade på 19,1 %.

I Norge är det lite speciellt efter terrordåden i somras. Men Arbeiderpartiet ligger strax över 30% i de flesta mätningar och hade det varit val idag skulle Erna Solberg från Høyre blivit statsminister.

Interna kritiken skärps mot Juholt

I gårdagens Agenda kunde inte Thomas Östros uttala ett helhjärtat förtroende för sin partiledare Håkan Juholt. Något ganska anmärkningsvärt men han talade förmodligen sanning.

Det är så många med honom känner. Kan inte tolkas som annat än en rejäl kritik mot Håkan Juholt och att Thomas Östros lite lanserar sig som ett alternativ och bara talar om att jag finns här.

S-krisen har inte med några reseräkningar utan är en politisk kris som hela tiden förvärras av partiledaren.

Och idag nästa kalldusch. Partiet rasar i SKOP:s mätning.

DN1 GP GP2 SVD1