onsdag, november 23, 2011

Lönestrategi i närsjukvården

Igår tog Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland beslut om den framtida lönestrategin. Till grund för beslutet ligger en kartläggning som förvaltningen gjort.

Kartläggningen visar att inom flera yrkesgrupper är lönespridningen dålig. Skillnaderna mellan nyanställd och den som arbetat länge i yrket är för liten.

Ingen stimuleras genom lönen att utveckla sig i sitt yrke. Sedan gör många de ändå för den egna självkänslan men vi är dåliga som arbetsgivare på att belöna detta.

För t.ex sjuksköterskor är lönespridningen bara 8,7%. För tandsköterskor 8,4%.

Det är alldeles för lite.

Det är inte ovanligt att man pratar om låglönesatsningar. Men dessa innebär ofta att lönespridningen minskar.

Jag är övertygad om att skall vi kunna behålla duktiga medarbetare i regionen måste de som utvecklas och visar resultat även belönas med högre lön.

Såhär beskriver vi strategin:

  •  Lönebildningen ska bygga på Närsjukvårdens förutsättningar som intäktsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet, samt följa Region Hallands gemensamma lönepolitiska riktlinjer
  • Lönen ska motivera medarbetarna till utveckling och goda insatser så att verksamhetens mål och resultat uppnås
  •  Lönen ska vara ett verktyg för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare
  •  Lönebildningen ska vara en integrerad del av Närsjukvårdens verksamhetsplanering och budgetprocess
  • Lönestrategin skall vara känd i organisationen

Inga kommentarer: