onsdag, juli 18, 2018

Liberalerna är enda parti som vill att så många Öresundståg som möjligt skall stanna i Åsa

Regionpolitiken är lokal. Tågstopp i Åsa visar detta.

Det finns en räls, det går tåg, det finns en station, människor vill åka. Hur svårt kan det vara?

När det stod klart att Region Skåne inte hade synpunkter på hur många Öresundståg som stannade i Åsa, så började jag driva frågan.

Jag föreslog att man frågade Trafikverket hur många tåg som var möjliga. Till min förvåning fick jag helt nej. Till att ens fråga.
Frågan har varit uppe flera gånger i Hallandstrafikens styrelse men den 8 december 2017 drev jag det till votering. Mitt förslag var att ge VD i uppdrag att hos Trafikverket ansöka om att så många Öresundståg som möjligt stannar i Åsa och givetvis samråda med Skånetrafiken och Västtrafik.

Jag fick nej och förlorade voteringen men 7-1. S+SD+C+MP röstade nej.

Man är väl rädd för att få ett ja?

De finns partier som försöker påskina att de vill ha fler stopp men när det gäller säger man nej.

Liberalerna är det enda parti som i Kungsbacka kommun och Region Halland som vill att så många tåg som möjligt skall stanna i Åsa. Ge oss dit stöd i både kommunvalet och regionvalet (står landsting på den blå listan) den 9 december. Och gärna ett kryss på mig i regionvalet.


tisdag, maj 01, 2018

Avskaffa 1 maj som helgdag

Jag har inget emot att vissa partier och organisationer vill ha en dag om året de demonstrerar på. Det tillhör demokratin.

Men varför skall denna dag vara helgdag för att en minoritet i samhället vill demonstrera?

Känns dessutom lite konstigt när man skall ut och demonstrera mot sig själv. 

Stefan Löfven är så dålig så nu drar vi igång stora demonstrationståg emot honom.

Håller med, men varför skall det vara en helgdag?

Partier med 30-33% av rösterna skall ha egen dag som är helgdag?

Kanske skulle alliansen och alla de som står för ickesocialism och demokrati också få en egen helgdag?

Nej avskaffa 1 maj som helgdag.

Gör istället en måndag i maj till helgdag. Som britternas bank holiday.

torsdag, april 19, 2018

Halland och Sverige behöver fasta husläkare

Idag får jag denna artikel införd i Hallands Nyheter.

Halland och Sverige behöver fasta husläkare

Liberalerna vill att alla människor ska ha rätt till en egen, namngiven, fast husläkare. För den som har stora behov med många inblandade vårdgivare ska husläkaren fungera som en samordnare. Därför bör Sverige införa fastläkare, t.ex. enligt den modell som införts i Norge som har ökat intresset och attraktiviteten i att jobba som läkare i primärvården

Häromveckan kom öppna jämförelser där patienterna i Sverige har fått sätta betyg på sina vårdcentraler. Halland får bäst betyg i alla kategorier.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Det man framför allt vill se är möjligheten att träffa samma läkare som känner till patienten.

Sverige ligger bra till när man jämför medicinska resultat, hälsa och livslängd med jämförbara länder. Ändå saknas något, en otrygghet som många patienter vittnar om.

Husläkaren skall ha helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården. Primärvården organiseras utifrån husläkarna och rustas att ta ett större ansvar för att förebygga, möta och behandla fler vårdbehov än i dag. Först bör erbjudandet om fast husläkare riktas till äldre multisjuka och andra med stora vårdbehov.

Fler behöver utbildas, och personer som i dag jobbar som sjukhusläkare behöver byta arbetsplats. Landsting/regioner behöver ordna fler ST-platser för blivande allmänspecialister

I en förändrat system kan man också sätta tak på antalet patienter en läkare har ansvar för.

Liberalerna vill satsa mer statliga pengar på utbildning av allmänspecialister - 900 miljoner kronor 2018-2020.

Fler läkare ska också kunna jobba som husläkare. För barn kan barnläkare vara den bästa husläkaren. Även andra specialiteter ska kunna verka som husläkare. Primärvården blir attraktiv som arbetsplats för fler läkare - och den friare, mer ansvarsfulla rollen som fastläkare tror vi är en framgångsfaktor.

Omställningen av vården - från en sjukhustung vård till en med fokus på primärvården - kräver också resurser. Det är en nationell uppgift.

Staten behöver stödja landstingen och regionerna för att genomföra en fastläkarreform. Liberalerna föreslår ett primärvårdslyft, 5,25 miljarder under budgetperioden 2018-2020.


Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

Inger Brosved (L)
Regionfullmäktigekandidat

Niclas Erlandsson (L)
Ordförande Falkenbergsnämnden

tisdag, april 03, 2018

Ta otryggheten vid Resecentrum i Kungsbacka på allvar.

Moderaterna i Kungsbacka fortsätter sin argumentation för att Kungsbackas otryggaste plats, Resecentrum, inte behöver trygghetsvakter. Denna gång skickades Stephan Philipson fram.

Jag och Ulrika Landergren svarade i Norra Halland.

Ta otryggheten på allvar

Stephan Philipson (M) anser i NH att det är billiga valpoäng att Liberalerna vill att det skall prövas trygghetsvakter vid den plats som Kungsbackas invånare i medborgardialog anser är kommunens otryggaste, nämligen resecentrum/stationen.

Hans argument är att vi inte gått in i beredningen och lagt oss i. Alla parter skall ha fått yttra sig. Men det är inte sant. Kommunen har inte skickat en förfrågan till Hallandstrafikens styrelse. Vad man vill ha och vad det kostar. Det är konstigt.

När man ägnar sig åt den sortens argument som Philipson så vet alla att sakargumenten tryter.

Men det underligaste argumentet är att det bara är en upplevd otrygghet som Philipson och (M) framför på andra forum. Ingen riktig.

Med de argumenten behövs väl inga fler poliser heller. Även det skulle då vara billiga valpoäng? För även den upplevelsen är väl förmodligen bara upplevd, enligt Philipson.

Ulrika Landergren (M)
Kommunalråd

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i Hallandstrafikenonsdag, mars 28, 2018

Utvärdering av samarbete med nätdoktorer visar på att tydliga riktlinjer behövs

Närsjukvården i Region Halland hade under andra halvåret 2016 och början av 2017 ett samarbete med företaget Min Doktor. Ett av de företag som erbjuder nätdoktorer.

De som ringde till en vårdcentral kunde i vissa fall få erbjudande om att ringa en doktor istället.

Den utvärdering som gjorts visar främst på tre saker.

Det behövs klara riktlinjer vilka frågor som passar för nätdoktorer. Och vilka som absolut inte passar.

Detta behövs som grund för det beslutsstöd som måste finnas. Både för personalen och i en app.

Utvärderingen visar också på att det är oerhört viktigt att alla nättjänster inom vården är anslutna till regionens journalsystem.

Inte bara genom den nationella tjänst som finns NPÖ. (Nationella patienöversikten)

Regeringen har bett utredaren Göran Stiernstedt att ta fram riktlinjer. Det är bra och behövs. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att peka ut vilken typ av vård som passar för digitala vårdmöten.

Utifrån dem får man sedan anpassa verksamheten.

En fråga som är rimlig att ställa skall en nätdoktor som aldrig träffar patienten kunna sjukskriva eller skriva intyg av olika slag?

Den utvärdering som nu gjorts kommer vara nyttig att ha i ryggen nu när Region Halland kommer ta fram egna lösningar för vård på nätet.

Vill man läsa utvärderingen så tryck här.  
Finns längre ner i pressmeddelandet.

Min doktor har nu gått ut och är kritiska till vår utvärdering.

Den har inte gjorts av närsjukvården utan bl.a. Mats Erntell vår smittskyddsläkare i regionen.
Jag är trygg med den.

Jag tolkar det som att man är pressade. Kritiken är från många håll hård mot nätläkarna. SVT Nyheter hade häromdagen ett inslag som inte var så smickrande. Tryck här.

De tog sig in bakvägen med påståenden som inte stämmer och med aggressiv marknadsföring. Flera beslut har fått tas av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att begränsa deras kostnader.

Och nu håller alla landsting/regioner på att att ta fram egna digitala lösningar. Appar med mera.

Marknaden krymper och därmed pressen från de som pumpat in miljoner i dessa fortfarande olönsamma bolag.


onsdag, mars 21, 2018

Kollektivtrafiken behöver trygghetsvakter - börja med Kungsbacka station

Liberalerna la ett förslag på att införa trygghetsvakter vid stationen i Kungsbacka.

Efter lite utredande säger alla övriga partier nej. Argumenten är att det kostar för mycket och att det bara är upplevd otrygghet.

Vad gäller kostnaden säger man att t.ex Hallandstrafiken tackat nej till att vara med att finansiera. Sanningen är att frågan aldrig varit uppe i bolagets styrelse. Det är en principiell fråga och skulle givetvis varit uppe där.

Men hur har kommunen frågat? Underhand eller formellt? Frågan kan ju ställas så man vet man får nej.

Upplevd otrygghet bottnar i något. Incidenter som aldrig har anmälts. Allmän otrygghet i samhället.

Eller som nu incidenterna på bussar i Särö och Kullavik.

Att ha en kollektivtrafik som går på fler tider än rusningstrafik ökar risken att möta  personer som vill bråka och är påverkade. Att passagerare och personal riskerar att utsättas för olika saker.

Vi kan knappast tro att vi någonsin kommer få poliser så de regelbundet kan patrullera otrygga platser.

Därför kommer vi behöva trygghetsvakter, precis som i Stockholm, så invånarna vågar åka buss och tåg och personalen får en dräglig arbetsmiljö.

Stationen hade varit en bra start att testa detta.

Men nu blir det valfråga istället. Och av de Facebook kommentarer jag sett har Liberalerna starkt stöd för sitt förslag.

tisdag, mars 20, 2018

Halland har bäst primärvård enligt patienterna

Återigen har den nationella patientenkäten (NPE) kommit och återigen ligger Region Halland i topp när det gäller primärvården, eller närsjukvård som vi kallar det.

Länk till enkäten så tryck här.

Man mäter sju olika saker. Region Halland kommer i topp i allt

Kolla. En av Kungsbackas vårdcentraler.
Helhetsintryck där hamnar Region Halland i topp med 84,4%. Snittet i Sverige är 79,9%.

En annan viktig punkt är respekt och bemötande. Där får Region Halland 87,8% och snittet i Sverige är 83,8%.

Tillgängligheten är enligt patienterna också bäst i Halland.84,4% och snittet i Sverige är 81,2.%

Vi har väldigt bra primärvård i Halland
men den kan givetvis bli ännu bättre. Det ser lite olika ut på olika ställen i Halland vilket givetvis gör att Halland kan lyfta sig ytterligare.

Men det är ju bra att utgå från en position från att ha den mest uppskattade primärvården och göra den ännu bättre än att vara bland de minst uppskattade.

Fotnot: Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.Enkäten mäter alla vårdcentraler i Region Hallands vårdval. Privata som regionens.

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka nästan fördubblat

År 2014 var sista året då stadsbussarna i Kungsbacka gick sina gamla rutter och man täckte inte hela centralorten. Då gjordes 257.909 resor med bussarna.

I juni 2015 lades trafiken om. Linjerna blev fler och tillsammans med bussarna från olika kommundelar täcks i princip hela Kungsbacka stad.

Resandet ökade kraftigt och fortsätter öka.

2017 gjordes 476.606 resor med stadsbussarna i Kungsbacka. En ökning sedan starten med hela 85%..
Och resandet har de första månaderna 2018 också börjat bra. Upp ca: 15% jämfört med samma tid 2017.

Innan augusti 1992 hade Kungsbacka inga stadsbussar. Bussarna från kommundelarna täckte centralorten sådär.

Två bussar började köra i Kungsbacka. Fick på grund av det speciella utseendet namnet "Kalle Anka bussarna". (se bilden)


Man märker att Kungsbacka växer och utvecklas.

måndag, mars 19, 2018

Resandet med pendeltåget Kungsbacka - Göteborg ökade kraftigt 2017

Under 2017 infördes ett nytt kundräkningssystem på pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg. Man mäter alla på- och avstigande i dörren.

Siffrorna blir tillgängliga snabbt, man får få felkällor och slipper manuella beräkningar som stämmer den dagen man räknar men inte annars.

Siffrorna visade på en ökning på 34,3% resande. Givetvis för mycket och visar att tidigare beräkningar var fel.
Utifrån materialet har man räknat om och det visar på en ökning med 13,5% 2017.

En fantastisk siffra. Vi skall då veta att Öresundståget också ökade med ca: 10% vad gäller på och avstigningar.

Idag har man sju möjligheter att ta sig in t.ex. mellan 7.00-800. Fyra pendeltåg, två Öresundståg och ett Västtåg som börjar i Varberg och sedan stannar som ett Öresundståg, inklusive Åsa.

För 25 år sedan var det ett enkelkopplat tåg per halvtimma. Utvecklingen har verkligen gått framåt och mer kommer det bli.

Just nu arbetas det för fullt med kollektivtrafikplanen för 2019 och den kommer sannolikt innehålla ytterligare trafik.

Det som går är ju att koppla ihop fler tåg men vi ser också att behovet för kvartstrafik ökar utanför rusningstrafik.

Önskemål finns ju också från resenärer och trafik längre på nätterna på vardagar.

fredag, mars 02, 2018

Närsjukvården i Region Halland minskar användandet av hyrläkare för femte året

För femte året i rad minskar Närsjukvården i Region Halland användandet av hyrläkare. Vi går därmed mot strömmen i landet där användandet av hyrläkare bara fortsätter att växa.

Nu nere i 19.500 timmar.

Läs gårdagens artikel i Dagens Samhälle. Tryck här.

Fakta kostnader och antalet använda timmar med hyrläkare, 2014-2017

År          Timmar   Kostnad

2014      23 250      22,2 Mnkr
2015      22 708      21,9 Mnkr
2016      21 046      22,2 Mnkr
2017      19 500      21,2 Mnkr

Nettosiffran är vansklig att ta fram men ligger någonstans mellan 11-13 miljoner. Kostnaden ovan är ju vad som betalas ut till de bolag som hur ut personal. Samtidigt så betalas det ju inte ut någon lön. 

Eftersom det är brist på läkare och Halland är ett turistlän med många vårdsökande, när vår personal behöver semester, är det svårt att nå ner till noll. Men det är viktigt att se till, så långt det är möjligt, att vi inte är beroende av inhyrd personal.

Driftnämnden Närsjukvård har arbetat aktivt med att få ner kostnaderna. 2012 var den på väg över 40 miljoner kronor.

Viktigt är att påpeka är att Närsjukvården hyr inte in några sjuksköterskor till vårdcentralerna.


torsdag, februari 22, 2018

Kungsbacka och Varberg står för 54% av Hallands befolkningstillväxt

Det blir i befolkningsstatistiken 2017 väldigt tydligt var Halland växer någonstans. Det är i Kungsbacka och Varberg.

De två kommunerna stod 2017 för 54% av befolkningsökningen. Det som också är särskilt med Kungsbacka och Varberg är att det finns ett inrikes inflyttningsöverskott.

Av Kungsbackas befolkningsökning består 1172 personer av inrikes inflyttade och födelseöverskott är 107 personer. För Varberg är motsvarande siffror 509 respektive 56.

Halmstad t.ex har ett minus vad gäller inrikes inflyttning på 24 personer och Hylte har ett minus på hela 276 personer.

Halmstads ökning på 1214 personer består till största delen, 997 personer av invandring från utlandet.

Tidigare har flyktingar som fått uppehållstillstånd stått för en stor del av framför allt södra Hallands befolkningsökning. Vad händer när nu invandringen går ner och säkert kommer att hållas på låg nivå under överskådlig framtid?

Utan kraftig invandring skulle t.ex Hylte och Falkenberg redan 2017 minskat sin befolkning.

Kommer det bara vara en befolkningstillväxt i Kungsbacka och Varberg?

Vilken påverkan får detta på var t.ex Region Halland skall satsa på sjukvård och kollektivtrafik?

Se bilden ovan och jämför själv. Klicka på den så blir den större.

lördag, januari 27, 2018

Resandet med Öresundståg m.fl tåg ökar mest till och från Kungsbacka och Åsa

Nu har siffrorna från höstens resandeundersökning för tågen på Västkustbanan och deras stopp i Halland kommit.

Det man mäter är Öresundstågen, Västtåg de turer som går mellan Varberg och Göteborg och Pågatågen mellan Halmstad och Helsingborg. Inte pendeltågen mellan Kungsbacka och Göteborg som har en egen mätning och statistik.

Med tanke på debatten kring fler tågstopp i Åsa har säkert många undrat hur många som reser till och från stationen.

Och Åsa station ökar resandet med ca: 10%. Från 888 på- och avstigande till 978 stycken per dag. Sedan starten 2013 är ökningen 70%. Första året hade man i snitt 577 av och påstigande.

TRYCK PÅ BILDEN

Mätningarna gäller vardagar och Åsa har till skillnad mot andra stationer i Halland bara en del tåg som stannar. Inget mitt på dagen och inte alltid kvällstid.

Så man kan dra slutsatsen att resandet skulle blivit högre med samma turtäthet som övriga stationer.

Ökningen blir följande per station i Halland. (Observera att för Kungsbacka station är inte pendeltåget med utan bara Öresundståg och Västtåg som går Varberg-Göteborg.)

Kungsbacka +182
Åsa +90
Halmstad C +84
Varbergs +45
Laholm +25
Falkenberg +23

Kungsbacka och Åsa och Halmstad ligger i topp och minst ökar resandet till och från Falkenberg.

Intressant är att Kungsbacka och Åsa med 272 fler av och påstigningar ökar mer än de andra stationerna tillsammans, 177 av och påstigande.

Noterbart är att Hallandstrafikens mål är att resandet skall öka totalt i Halland med 5% och det klarar ju enbart Åsa.

Så diskussionen kring fler stopp och den potential det finns att få fler resenärer från denna station, kommer knappast att lägga sig.

OBS! TRYCK PÅ BILDEN SÅ BLIR DEN STÖRRE:

fredag, januari 05, 2018

Man kan inte lagstifta mot falska nyheter

Frankrikes president Emmanuel Macron vill lagstifta mot falska nyheter och skall lägga fram ett förslag inom kort.

Men vad är falska nyheter? Vem avgör?

Den liberala demokratin bygger på åsiktsfrihet och att alla får säga vad man tycker.

När Miljöpartiet i valrörelsen 2014 hävdade att med dem vid makten skulle svensk flyktingpolitik inte bli mindre generös. Var det en falsk nyhet? Borde Gustav Fridolin anhållas?

Jag har sett reportrar som inte riktigt behärskat ämnet skriva artiklar som inte stämmer. Är det falska nyheter? Hur skall de straffas?

Jag har som politiker fått information som sedan inte visat sig stämma men som jag gick ut med. Var det en falsk nyhet jag borde ha straffats för?

I en liberal öppen demokrati måste alla ta ansvar för att vi har ett öppet debattklimat, att alla åsikter kommer fram.'

Det kräver fria oberoende medier men också att de som driver sociala medier tar sitt ansvar.

Kanske skulle Facebook med flera kräva att man skulle använda mobilt bank-id eller annan identifikation för att öppna ett konto?

Och vara klara över vem som står bakom annonser som finns på dessa medier.

När vi börjar bedöma nyheter som sanna och falska, och blir åsiktsmässiga smakpoliser, naggar vi demokratin i kanten.

Idag finns både möjlighet att anmäla tidningar och medier till pressombudsmannen och granskningsnämnden. Kanske sociala medier skall ha en ansvarig utgivare som kan stå till svars för publiceringar? Man kan också stämma för förtal.

Att granska, bedöma inlägg som falska eller sanna, är första steget mot inskränkande av yttrandefriheten. För många kommer tveka att skriva obekväma sanningar som riskeras att stämplas som falska nyheter.

Givetvis skall man ta de ökade antalet falska nyheter på allvar. Men lösningen är aldrig att inskränka yttrandefriheten. Förbud löser sällan problem,

onsdag, januari 03, 2018

Skall föräldrar kunna vägra vaccinering utan konsekvenser?

I Sverige har man sedan 1982 vaccinerat småbarn mot mässling, påssjuka och röda hund med ett kombinationsvaccin.

För att nå så kallad gruppimmunitet skall 95% vaccineras. Det vi säga att så många är vaccinerade att sannolikheten är ytterst liten att någon som inte är vaccinerad möter någon smittad.

Nu har det brutit ut fall av mässlingen i Göteborg. Troligtvis för att personer har valt att inte vaccinera sina barn eller sig själva och inte haft sjukdomen.

När föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn utsätter man inte bara dem utan andra för risken att få dessa så kallade barnsjukdomar.

Små barn vaccineras inte för mässling förrän vid 18 månaders ålder. Se vaccinationsprogrammet.

Det finns anledning att diskutera om föräldrar som vägrar vaccinera sina barn skall ha rätt att få ta sina ovaccinerade över 18 månader barn till förskola där risken är stor att de smittar barn som ännu inte vaccinerats?

Jag tycker man på allvar skall diskutera och överväga detta.

När förhoppningsvis mer än 95% av barnen är vaccinerade är ju inte risken så stor när de kommer upp i skolåldern. Men ovaccinerade barn är en risk även där.

Skall man utan konsekvenser få riskera att smitta andra? Kanske skall de som vägrar vaccinera sina barn inte få välja förskola utan hänvisas till en sådan där man vet alla barn är vaccinerade?

Det handlar inte om att hindra barn att gå i förskola utan det kan inte vara fritt fram att få smitta vem man vill.

För något år sedan var det röda hund som fick ett utbrott och nu mässlingen.

Vi får tänka på att svenskarna är ett resande folk och tar hem sjukdomar från semestern. Därför är det så viktigt att se till att få det skydd som Region Halland och andra sjukvårdshuvudmän erbjuder gratis för barnen.

Fakta om mässlingen:

"Efter 3-4 dagar uppstår röda utslag. Ungefär 20 procent av dem som insjuknar drabbas av komplikationer.

Bland komplikationerna finns öroninflammationer (5-9 procent) och lunginflammationer (1-7 procent). Dessa botas i dag med antibiotika och är sällan farliga. Men det finns även betydligt svårare biverkningar. Ungefär 1 på 1 000 drabbas av hjärninflammation som kan ge mental utvecklingsförsening. 

En på miljonen drabbas av en allvarlig komplikation som kallas subakut skleroserande panencefalit. Den kan dyka upp 6-8 år efter att man haft mässling och gör att hjärnan skadas. Först drabbas barnets läs- och skrivförmåga, sedan motoriken. Denna komplikation är dödlig inom ett till tre år."