torsdag, april 19, 2018

Halland och Sverige behöver fasta husläkare

Idag får jag denna artikel införd i Hallands Nyheter.

Halland och Sverige behöver fasta husläkare

Liberalerna vill att alla människor ska ha rätt till en egen, namngiven, fast husläkare. För den som har stora behov med många inblandade vårdgivare ska husläkaren fungera som en samordnare. Därför bör Sverige införa fastläkare, t.ex. enligt den modell som införts i Norge som har ökat intresset och attraktiviteten i att jobba som läkare i primärvården

Häromveckan kom öppna jämförelser där patienterna i Sverige har fått sätta betyg på sina vårdcentraler. Halland får bäst betyg i alla kategorier.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Det man framför allt vill se är möjligheten att träffa samma läkare som känner till patienten.

Sverige ligger bra till när man jämför medicinska resultat, hälsa och livslängd med jämförbara länder. Ändå saknas något, en otrygghet som många patienter vittnar om.

Husläkaren skall ha helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården. Primärvården organiseras utifrån husläkarna och rustas att ta ett större ansvar för att förebygga, möta och behandla fler vårdbehov än i dag. Först bör erbjudandet om fast husläkare riktas till äldre multisjuka och andra med stora vårdbehov.

Fler behöver utbildas, och personer som i dag jobbar som sjukhusläkare behöver byta arbetsplats. Landsting/regioner behöver ordna fler ST-platser för blivande allmänspecialister

I en förändrat system kan man också sätta tak på antalet patienter en läkare har ansvar för.

Liberalerna vill satsa mer statliga pengar på utbildning av allmänspecialister - 900 miljoner kronor 2018-2020.

Fler läkare ska också kunna jobba som husläkare. För barn kan barnläkare vara den bästa husläkaren. Även andra specialiteter ska kunna verka som husläkare. Primärvården blir attraktiv som arbetsplats för fler läkare - och den friare, mer ansvarsfulla rollen som fastläkare tror vi är en framgångsfaktor.

Omställningen av vården - från en sjukhustung vård till en med fokus på primärvården - kräver också resurser. Det är en nationell uppgift.

Staten behöver stödja landstingen och regionerna för att genomföra en fastläkarreform. Liberalerna föreslår ett primärvårdslyft, 5,25 miljarder under budgetperioden 2018-2020.


Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

Inger Brosved (L)
Regionfullmäktigekandidat

Niclas Erlandsson (L)
Ordförande Falkenbergsnämnden

Inga kommentarer: