måndag, april 26, 2010

Att spendera pengar man inte har

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i sitt budgetalternativ i Kungsbacka för 2011 lagt in en mängd nya utgifter.

Ca 47 miljoner vill man öka budgeten med jämfört med alliansen.

Men det intressanta är finansieringen. Eftersom man inte vågar gå till val på höjda skatter så skriver man helt enkelt upp prognosen för skatteintäkterna med 40 miljoner.
Via lite kreativ bokföring har man plötsligt fått 40 miljoner att spendera som inte finns.

Sedan gör (V) och (S) en egen räntebedömning. Alla i samhället tror på höjd reporänta på sikt. Framför allt under 2011.

Men inte ränteoraklen inom de båda röda partierna.

Man sänker helt enkelt kommunens räntekostnader med 7,3 miljoner.

Att föreslagit höjd skatt hade varit hederligt. Då hade väljarna fått två likvärdiga alternativ. Men det vågade man inte. Att via ovanligt kreativ bokföring ta fram pengar som inte finns och spendera dem är inget annat än att försöka sol och våra väljarna.