fredag, juli 07, 2017

När jag saboterar enkäter.

Har ni tänkt på att vi lever i Enkät-Sverige? Har man gjort något så kommer en enkät. Är man kund så vill de via en enkät fråga hur det upplevs. Ibland kallas det utvärdering.

De som är smarta har maximalt fem frågor. Och vissa lockar också med en vinst. Allt för att sticka ut i mängden.

För mig som politiker så finns också fenomenet med enkäter i alla möjliga ämnen. Och då pratar jag enkäter.

Det kan börja såhär:

"Hej. Vi vill veta hur du ser på vårt företag (alternativt vi håller på med en forskningsprojekt/utvärdering) och skulle vilja ha dina synpunkter. Enkäten tar mellan 20-25 minuter. Vi tackar på förhand."

Jag vet inte om alla politiker får sådana enkäter eller om jag lyckats hamna på en e-postlista alla enkätsugna köper.

Rekordet var en dag då tre sådana kom på natten. Ja det är ofta då de skickas ut för att de skall vara det första jag ser på morgonen när jag läser e-posten.

De trodde alltså att jag skulle ägna ca: 1,5 timma åt dem denna morgon. Kanske tror de att de är de enda som skickat en sådan denna månad.

Jag trycker givetvis bort dem men någon vecka senare kommer påminnelse 1. Jag svarar inte.

Då kommer påminnelse 2. Jag svarar inte.

Vissa ger då upp men inte alla.

Då kommer den i pappersform via posten. Pappersåtervinningen nästa.

Men de ger inte upp utan påminnelse 3 dyker upp i e-posten.

Då kommer min hämnd.

Jag bestämmer mig för att svara. Och jag svarar precis så de inte vill att jag skall svara, och ibland kryssar jag vilt. Svaren måste upplevas som heltokiga.

Jag undrar hur de hanterar detta sedan. Finns det en tokkvot de tar bort eller redovisas detta för uppdragsgivaren?

Är det fler som gör som jag så svaren de får inte stämmer med verkligheten?

En sak är säker. Enkäter och utvärderingar kommer att fortsätta droppa in och jag svarar om, när och hur jag vill.

onsdag, juli 05, 2017

Stora politiska förändringar i Kungsbacka om det vore val idag

Jag tycker att det är kul att utifrån opinionsmätningar räkna på vilka förändringar som skulle ske om det var val vid den tidpunkten jag räknar.

Och det har ju sedan förra valet hänt en del i opinionen på riksplanet.

I Kungsbacka har det ju också varit omtumlande inte minst för Moderaterna. Man har hamnat snett och fått omfattande kritik i frågorna kring eventuell försäljning av Stättared, att de ville kommunen skulle dra sig ur Sjöaremossens isbana, deras nej till fler tågstopp i Åsa och misskötsel av byggnadsnämnden under många år med moderater som ordförande.

Vi vet att det kommer påverka dem negativt. Men hur mycket?

Jag utgår från Svensk väljaropinion som är en vägning av flera opinionsmätningar. Se här.

Moderaterna 15 mandat (-6)

En tredjedel av väljarna har försvunnit på riksplanet och så har vi de lokala moderata skandalerna. Ett resultat på denna nivå Innebär att man tappar ordförandeposter och många ledamöter i kommunfullmäktige och nämnderna.

Får Hans Forsberg förnyat förtroende? Sedan kommunen bildades 1974 har bara ett moderat kommunalråd själv fått välja tidpunkt för sin avgång, Per Ödman.

Centerpartiet 11 mandat (+4)

Fick ett gratismandat p.g.a. av valsystemet förra gången så egentligen startar man på 6 mandat. Har bra framtoning i kommunen och ökat väljarstöd på riksplanet. Kommer ge ett antal nya mandat i kommunfullmäktige.

Liberalerna 7 mandat (+1)

Har lite ökat stöd på riksplanet. Är mycket aktiva lokalt. En Åsa stationeffekt? Tar ett mandat. Missnöjda moderater kan räcka till ytterligare ett i så fall på Moderaternas bekostnad.

Kristdemokraterna 2 mandat (+-0) 

Skulle med nuvarande valsystem fått tre mandat förra valet. Men tar inte det och står kvar på två.

Miljöpartiet 3 mandat (-1)

Tappar på riksplanet men har alltid sämre siffror lokalt så tappet stannar vid ett mandat.

Socialdemokraterna 9 mandat (-1)

Tappar på riksplanet. Skall vara opposition men är totalt anonyma lokalt. Syns aldrig men det stannar vid minus ett mandat.

Kungsbackaborna 3 mandat (+-0)

De mest svårbedömda partiet. Är anonyma men brukar poppa upp som det missnöjesparti man är i valtider. Hur drabbar det partiet att man nu blivit Sverigedemokraterna light? Behåller nog sina tre mandat.

Vänsterpartiet 3 mandat (+1)

Ökar nationellt men anonyma lokalt. Räcker dock till ett nytt mandat.

Sverigedemokraterna 8 mandat (+2)

Järnrör, krogslagsmål, rasistiska påhopp, avhopp med mera tycks inte bita på dem och de följer rikstrenden och ökar med två mandat.

Fortsatt alliansmajoritet med 35-26.

måndag, juli 03, 2017

De mest lästa inläggen på bloggen första halvåret

Jag kan konstatera att sprututbyte, kollektivtrafik i allmänhet, stopp i Åsa i synnerhet, partiledarbyte och regeringsfrågan är det som ger flest läsare.

Sprututbyte och kollektivtrafik därför så många delar dessa inlägg på Facebook. Även mitt inlägg att Jan Björklund är min partiledare har delats av många.

Så här ser topp fem ut:

1. Nu startar sprututbyte  i Halland. Halmstad först ut.

2. S+M stoppar fler stopp i Åsa för Öresundstågen

3. Antalet resande med pendeltåget Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde.

4. Jan Björklund är min partiledare 

5. En mittenregering börjar bli ett seriöst alternativ efter 2018

Bloggen har funnits sedan december 2005. I 11,5 år. Och så länge jag får läsare kommer jag fortsätta kommunicera med väljarna på detta sätt och också den vägen försöka skapa opinion i frågor.

Det intressanta är att jag får läsare och kontakter i frågor som inte har prioriteras i medias nyhetsvärdering. En alternativ social media.

Sprututbyte är en sådan fråga som tidningarna i Kungsbacka i princip inte skrivit om men som gett mig många läsare i kommunen och också en hel del personliga kontakter.

Via telefon men även via e-post. Några anonyma som ställer frågor hur de kan få hjälp. Sådana kontakter gör att det verkligen känns meningsfullt att lägga tid på att skriva här.