måndag, september 25, 2017

Jag ställer upp för omval till Regionfullmäktige i Halland

De flesta partierna har nu startat sin nomineringsprocess inför valet 2018, så även Liberalerna.

Under september skall man anmäla intresse. Det finns också möjligheter att nominera personer. Provvalet är i november och i mitten av februari beslutas om vilka som skall stå på listan till regionfullmäktige.

Och jag har meddelat att jag står till förfogande för omval till regionfullmäktige och då även givetvis till omval som gruppledare och ledamot i regionstyrelsen med de uppdrag som följer med.

Fast vilka uppdrag Liberalerna får beror  ju på hur många röster vi får och förhandlingarna efter valet med de andra partierna.

Region Halland är inne i en spännande tid där sjukvården står inför flera stora beslut under de närmaste 4-5 åren. Inte minst vilken vård som skall erbjudas och var. Digitaliseringen kommer också in som en faktor.

Även kollektivtrafiken kommer stå inför stora beslut. Där står ju frågan om tåg i fokus. Vilka tåg skall gå och var skall de stanna?

Och de besluten vill jag vara med att driva fram till något riktigt bra för hallänningen.