torsdag, april 06, 2017

Liberalernas förslag skulle ge Kungsbacka 40 nya poliser och 16 trygghetsvakter

Liberalerna anser att vi kan inte fortsätta i Sverige med en underbemannad polis som klarar upp färre och färre brott.

Kungsbacka har sämre bemanning när kommunen nu är 80.000 invånare än vad vi hade när den var 60.000 invånare.
Liberalerna föreslår

- 5000 nya poliser i Sverige, så de blir 25000, inom 5-7 år.

- 2000 fler poliser i yttre tjänst inom 12 månader. Idag jobbar ca: 9000 i yttre tjänst och genom att civilanställda tar över administrativa uppgifter, man avbyråkratiserar och att frågor kring tillstånd med mera förs över till andra myndigheter kan det frigöras 2000 poliser för yttre tjänst så de blir 11.000.

- 400 miljoner till polisen för att avlasta polisen uppgifter genom att anställa annan personal.

- 500 miljoner per år till trygghetsvakter. Det tar tid att utbilda poliser men otryggheten finns där redan idag. Liberalerna vill att kommunerna skall få dessa pengar för att kunna anställa trygghetvakter som skall medfinansiera hälften av kostnaden. Det ger 2000 tryggghetsvakter.

I Kungsbacka har Liberalerna föreslagit trygghetvakter vid resecentrum på helgerna.

Läs mer här.

Liberalernas förslag innebär att Kungsbacka skulle få 40 nya poliser och 16 trygghetsvakter.

Eftersom de flesta av dessa poliser kommer att arbeta i yttre tjänst blir det en fördubbling av dessa resurser.

Trygghet är frihet. Frihet måste försvaras.

måndag, april 03, 2017

Hallandstrafikens styrelse sa nej till fler tågstopp med Öresundståget i Åsa

Vid Hallandstrafikens styrelsemöte i fredag behandlade styrelsen kollektivtrafikplanen för 2018. Det är den planen som beskriver vilken trafik som skall köras 2018. Nu skall planen gå ut på remiss till kommunerna för beslut i styrelsen i juni 2017.

Skall vi få till fler stopp för Öresundstågen i Åsa, framför allt mitt på dagen, kvällar och helger är det nu man skall ta med det i planen.

Då kan bolagets ledning kontakta Trafikverket, Skånetrafiken och Västtrafik. Man kan samråda med ägaren, Region Halland, och förslaget går med ut på remiss till kommunerna.

Därför la jag för Liberalerna följande förslag i styrelsen:

Att uppdra åt VD att hos Trafikverket, i samråd med Skånetrafiken och Västtrafik, ansöka om att samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik, får ett uppehåll i Åsa,

Att uppdra åt presidiet att samråda med regionstyrelsens tillväxtutskott, samt

Att slutlig ställning i frågan tas när styrelsen behandlar kollektivtrafikplanen i juni.

Jag fick inget stöd från något parti och konstaterar att Liberalerna är det enda parti som både i regionen och i Kungsbacka kommun stödjer förslag om fler tågstopp för Öresundståget i Åsa.

Nu när frågan går ut på remiss hoppas jag att Kungsbacka kommun kommer ta med fler tågstopp i Åsa i sitt remissvar för då måste ju frågan prövas på nytt.

Positivt är dock att man lyssnat på de som vill åka tåg och löst fler avgångar i rusningstrafik. Om Trafikverket ger tillstånd kommer ny avgång ske från december 6.35 från Varberg med ankomst i Göteborg 7.30 och på eftermiddagen från Göteborg 17.10 med ankomst i Varberg ca: 18.00. Tågen kommer stanna i Åsa och Kungsbacka.

Värt att notera är att Socialdemokraterna i Kungsbacka uppenbart är emot fler stopp i Åsa. Ledamoten Mikael Delin kommer från Kungsbacka och röstade nej till fler stopp med Öresundståget i Åsa.. Bra att veta inför valet 2018.

Fotnot: Styrelsen i Hallandstrafiken består av nio ledamöter. 3 (S), 2 (M), 1 (L), 1(C), 1 (MP) och 1 (SD).

söndag, april 02, 2017

LSS - Frihet måste försvaras

Denna insändare fick jag i fredags publicerad i tidningen Norra Halland.

LSS- Frihet att försvara

I slutet av 80-talet var jag med när ansvaret för personer med funktionshinder överfördes från Landstinget Halland till Kungsbacka kommun.

Gruppbostad existerade knappt. Man bodde i princip på två ställen. Intuitioner, t.ex. Stretered i Kållered, och hemma hos föräldrar, ofta rätt gamla.

Kommunerna tog över, byggde gruppbostäder med så hemliknande förhållanden som möjligt, och synliggjorde denna grupp.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kom 1994. Syftet var att ge särskilt behövande det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma människovärde och frihet som andra, trots funktionshinder.

Men kostnaden för att ge denna frihet har ökat. Egentligen inte konstigt då de som tidigare bodde kvar hemma i många fall gjorde det utan samhällets stöd därför att föräldrarna inte ville se sina barn på institution. LSS och gruppbostäder erbjöd nu en god livsmiljö.

Men nu är denna reform under attack. Nästan dagligen läser vi i media om personer som nekas assistansersättning.

Regeringen har i ett regleringsbrev till Försäkringskassan skrivit att den ska ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar”. Det är svårt att tolka det på något annat sätt än som en direkt order om strängare bedömningar.

LSS infördes av liberalen Bengt Westerberg. För att ge de med mest behov ökad frihet. Denna frihet är nu hotad av socialdemokraterna. För Liberalerna en frihet att försvara.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland