måndag, april 03, 2017

Hallandstrafikens styrelse sa nej till fler tågstopp med Öresundståget i Åsa

Vid Hallandstrafikens styrelsemöte i fredag behandlade styrelsen kollektivtrafikplanen för 2018. Det är den planen som beskriver vilken trafik som skall köras 2018. Nu skall planen gå ut på remiss till kommunerna för beslut i styrelsen i juni 2017.

Skall vi få till fler stopp för Öresundstågen i Åsa, framför allt mitt på dagen, kvällar och helger är det nu man skall ta med det i planen.

Då kan bolagets ledning kontakta Trafikverket, Skånetrafiken och Västtrafik. Man kan samråda med ägaren, Region Halland, och förslaget går med ut på remiss till kommunerna.

Därför la jag för Liberalerna följande förslag i styrelsen:

Att uppdra åt VD att hos Trafikverket, i samråd med Skånetrafiken och Västtrafik, ansöka om att samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik, får ett uppehåll i Åsa,

Att uppdra åt presidiet att samråda med regionstyrelsens tillväxtutskott, samt

Att slutlig ställning i frågan tas när styrelsen behandlar kollektivtrafikplanen i juni.

Jag fick inget stöd från något parti och konstaterar att Liberalerna är det enda parti som både i regionen och i Kungsbacka kommun stödjer förslag om fler tågstopp för Öresundståget i Åsa.

Nu när frågan går ut på remiss hoppas jag att Kungsbacka kommun kommer ta med fler tågstopp i Åsa i sitt remissvar för då måste ju frågan prövas på nytt.

Positivt är dock att man lyssnat på de som vill åka tåg och löst fler avgångar i rusningstrafik. Om Trafikverket ger tillstånd kommer ny avgång ske från december 6.35 från Varberg med ankomst i Göteborg 7.30 och på eftermiddagen från Göteborg 17.10 med ankomst i Varberg ca: 18.00. Tågen kommer stanna i Åsa och Kungsbacka.

Värt att notera är att Socialdemokraterna i Kungsbacka uppenbart är emot fler stopp i Åsa. Ledamoten Mikael Delin kommer från Kungsbacka och röstade nej till fler stopp med Öresundståget i Åsa.. Bra att veta inför valet 2018.

Fotnot: Styrelsen i Hallandstrafiken består av nio ledamöter. 3 (S), 2 (M), 1 (L), 1(C), 1 (MP) och 1 (SD).

Inga kommentarer: