lördag, december 22, 2012

Hur länge får Annie Lööf sitta kvar?

Jag har sett centerpartister som anklagar folkpartister och liberala debattörer för att vilja önska Centerpartiet och Annie Lööf allt ont. Kan vara ett sätt att i kris hitta en yttre fiende.

Men denna gång kan man inte skylla på yttre fiender. Kritikerna finns direkt i centerrörelsen och bland närstående krönikörer och debattörer.

Idag får (C) katastrofsiffror i DN/Ipsos. Bara 3,4%. De mest oroande med dessa siffor för Annie Lööf är att kärnväljarna flyr partiet. Men det kanske finns en strategi bakom detta? Byta ut väljarbasen? I så fall ett vanskligt projekt men man börjar ju fundera när förslaget på nytt partiprogram är ett steg rakt ut åt höger och bort från traditionella centerpartistiska värden.
Och kritiken är förkrossande bland centerpartister. Såhär skriver Karl-Olof Andersson, f.d landstingsråd (C) i Halland i en krönika i dagens Hallands Nyheter.

"Centerpartiet då? De ena stolligheterna i programförslagen efter de andra. Jätteängsliga för att framstå som värnare av de små människornas intressen och landsbygdsfrågor. Vården ska helt privatiseras är det nya frälsningsbudskapet. Styrjuntan är på väg att forma partiets snara undergång."

I Laholms tidning , centerpartistisk, skriver Stellan Sturesson en krönika idag med rubriken "Vad händer med Centerpartiet". Den finns inte på nätet men handlar om förslaget till nytt partiprogram och Sturesson kallar det för "politiskt självmord" och undrar om förslaget om fri invandring är ett skämt.

I en ledare i Hallands Nyheter, som också är en C-tidning, skriver Yngve Sunesson följande:

"Förslaget är så ofärdigt att det blir svårt för partistyrelsen att arbeta fram ett förslag som är möjligt att behandla på extrastämman i mars. Att ingen remissbehandling ute i organisationen planeras gör också att både behandlingen på stämman och den demokratiska legitimiteten i ett nytt program kan ifrågasättas."

Jag känner inte igen Centerpartiet, säger Per Schöldberg, ordförande för (C) i Kronoberg till Aftonbladet. Distriktsordförandena i Bohuslän och Östergötland ger samma signaler till tidningen.

Kommer Annie Lööf gå kritikerna till mötes eller ta striden för ett nytt nyliberalt centerparti?

Hon har ju tidigare anklagats för otydlighet men förslag till nytt partiprogram är väldigt tydligt. Men saknar uppenbarligen värden som sitter djupt i den centerpartistiska myllan. 

Och hur stark är hennes position? Med så öppen och tydlig kritik brukar partiledare få svårt att överleva. Maria Leissner var i samma situation och efter valet 2006 var kritiken hård mot Lars Leijonborg för den så kallade dataintrångsaffären. Ingen av dem överlevde.

Kommer Annie Lööf överleva och sitta kvar till valet 2014?

PS! I Ärlighetens namn så får (C) 5,1 % i TV4/Novus. Men det lär inte minska kritiken kring partiprogrammet DS!

GP Expressen Svd
DN DN2

fredag, december 21, 2012

Bryter Sveriges Radio mot lagen?

Idag avslöjar Dagens Nyheter att programmet Ring P1 har en databas där man registrerar lyssnarna. Uppgifter om namn, telefonnummer, politisk hemvist, sjukdomar och religions­tillhörighet registreras i en databas.

Jag kan inte se annat än att man bryter mot gällande lag. Vad säger Datainspektionen? jag tror de kommer vara djupt kritiska.

Sveriges Radio kan inte ha någon särställning när det gäller åsiktsregistrering. Tänk om ett politisk parti hade börjat registera invånarna på samma sätt. Vilken skandal. Partiledaren hade krävts på sin avgång.

Som vanligt förstår inte den ansvariga, Erica Hedin, problemet utan går i försvarsställning.

Vilka på SR har känt till detta register? Vilka har givit klartecken? Vilka andra program gör liknande register eller är detta en engångsföreteelse?

Jag gissar huvuden kommer rulla och det är nog bara en tidsfråga innan polisen upprättar anmälan.

BBC har precis haft sin public service skandal kring programmet Newsnight. Är det dags för en svensk variant?Ett torgombyggnad med svagt stöd

Förvaltningen för teknik i Kungsbacka kommun har gått till kommunens invånarpanel och frågat vad man tycker om det nya torget.

Kommunen framställer resultatet som något positivt. Men redan underlaget är tveksamt. Man har skickat ut enkäten till 362 personer och bara 65% svarade. Redan där borde man nog dragit öronen åt sig och avstått publicering.

Istället går man ut med ett pressmeddelande där man säger "De flesta är nöjda med det nya torget".

Men av de svarande är 57%  nöjda, enligt kommunen. Det är om man räknar om hur många som blivit tillfrågade strax under 40% av alla tillfrågade 362 som är nöjda.

Alltså inte de flesta eftersom underlaget är så bristfälligt.

Jag är ju ordförande i Närsjukvården i Region Halland. Där prövas vi ständigt i så kallade öppna jämförelser. Ca: 75%  har förtroende för sin vårdcentral. Och på den kanske viktigaste frågan "Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt
sätt?"
svarar 92% ja i Halland.

Hade vi haft siffror kring 57% (om vi köper kommunens siffra) hade jag varit oerhört bekymrad. Där ligger de sämsta landstingen i Sverige som har stora problem med
ekonomi och kvalité.

Men för kommunen är dessa låga siffror helt acceptabelt och kommuniceras som något positivt.

Att kommunicera något positivt som inte har uppbackning i siffror skadar kraftigt förtroendet för kommunen i allmänhet och förvaltningen för Teknik i synnerhet.

Varför gör inte invånarna vågen för torget? Här är mina främsta skäl till att jag är kritisk.

1. Placeringen av korvhuset framför bion och Naam.
2. Färgen och utförandet på de båda husen.
3. Storgatan som blivit tvättbräda att köra på. Tänker ingen på t.ex busschaufförer?
4. Brister i anpassning för funktionsnedsatta.
5. Man har genom placering av olika bänkar förhindrat framtida kalas/festivaler på torget, eller skall dessa monteras bort varje gång?

Mina råd till teknik och dess nämnd inför 2013 är, gör om och gör rätt. Flytta korvhuset, ändra färgsättning, se över kullerstenarna både för funktionsnedsatta och de som kör yrkesmässigt och ta fram en plan för hur torget kan anpassad till kalas/festivaler.

Dessa åtgärder är en bra början och kan kanske ge ett stöd som faktiskt är värt att kommunicera utåt.

söndag, december 16, 2012

Närsjukvården vill erbjuda vård i Kullavik

Närsjukvården i Region Halland fortsätter att satsa för att ge Hallands invånare bästa möjliga vård på vårdcentraler och i tandvården.
Planering är i full igång för ny vårdcentral och folktandvård i Kolla Parkstad med beräknad tid för för öppnande i augusti/september 2014.
Men i expanderande Kungsbacka finns det fler vita fläckar.
Närsjukvården har som ambition att, i områden där det finns förutsättningar, erbjuda hallänningarna ”nära” vård och i det sammanhanget ser vi Kullavik som intressant för framtida verksamhet och som komplement till den verksamhet som idag bedrivs på Vårdcentralen Särö.
Därför har Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland beslutat att skicka en skrivelse till Kungsbacka kommun och begära om hjälp för att hitta en plats i Kullavik, i centrum eller i dess närhet, där vi kan erbjuda ett vårdutbud.
Och det finns fler satsningar på gång i Halland. Konkurrensen mellan regionens och privata vårdcentraler är stimulerande. Vinnare är patienten som erbjuds ett större utbud och valfrihet, eller ges rätten att välja som är bättre sätt att utrycka det. Vad gäller tandvården har konkurrensen funnits sedan 30-talet men Folktandvården står sig stark och är en uppskattad verksamhet med starkt varumärke.