söndag, december 16, 2012

Närsjukvården vill erbjuda vård i Kullavik

Närsjukvården i Region Halland fortsätter att satsa för att ge Hallands invånare bästa möjliga vård på vårdcentraler och i tandvården.
Planering är i full igång för ny vårdcentral och folktandvård i Kolla Parkstad med beräknad tid för för öppnande i augusti/september 2014.
Men i expanderande Kungsbacka finns det fler vita fläckar.
Närsjukvården har som ambition att, i områden där det finns förutsättningar, erbjuda hallänningarna ”nära” vård och i det sammanhanget ser vi Kullavik som intressant för framtida verksamhet och som komplement till den verksamhet som idag bedrivs på Vårdcentralen Särö.
Därför har Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland beslutat att skicka en skrivelse till Kungsbacka kommun och begära om hjälp för att hitta en plats i Kullavik, i centrum eller i dess närhet, där vi kan erbjuda ett vårdutbud.
Och det finns fler satsningar på gång i Halland. Konkurrensen mellan regionens och privata vårdcentraler är stimulerande. Vinnare är patienten som erbjuds ett större utbud och valfrihet, eller ges rätten att välja som är bättre sätt att utrycka det. Vad gäller tandvården har konkurrensen funnits sedan 30-talet men Folktandvården står sig stark och är en uppskattad verksamhet med starkt varumärke.

Inga kommentarer: