fredag, maj 24, 2013

Hyrläkarkostnader har börjat att minska

Vid onsdagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland redovisades som vanligt ekonomin.

Ekonomin inom Vårdcentralen Halland (regionens egna) är i balans medan Folktandvården har ett mindre underskott som man tror snart skall vara borta. Känns bra. Ekonomi i balans är förutsättningen för att kunna satsa och utveckla verksamheten.

Roligt också att de beslut nämnden har tagit och de åtgärder förvaltningen har arbetat med ger resultat när det gäller hyrläkare.

De första fyra månaderna har kostnaden minskat med 1,7 miljoner. Då vi dessutom vet att vårdcentraler som behövt använda sig av hyrläkare nu har lyckats rekrytera läkare finns det stor möjlighet att kostnaden fortsätter minska.

Dessutom beslutade nämnden att förvaltningen får ta extra medel ur nämnden interna fond för att projektanställa en person som skall biträda vårdcentralerna med rekryteringar av främst läkare.

Det är ibland svårt att hitta läkare. Och det gäller även privata vårdcentraler. Praktikertjänst lägger nu ner sin vårdcentral Navet i Varberg på grund av att man saknar läkare och inte hittar några.

Jag tror väl också ekonomin spelar in. En liten vårdcentral med 1500 listade är inte lätt att få runt.


Närsjukvården satsar på Falkenberg - Ny tandvårdsklinik

Bandklippning
Det har ju varit en del diskussion kring utbudet av vård i Falkenberg med en del missförstånd som följd.

Därför var det extra roligt att få klippa bandet för ny fräsch Folktandvård i Falkenberg. Till hjälp hade jag nämndens vice ordförande Kerstin Zander från Falkenberg och Folke Kanin. Folktandvårdens maskot.

Vi har också en helt nyrenoverad vårdcentral intill.

Verksamhetschef Pål Norinder och Asta Andersson
Närsjukvården i Region Halland satsar på Falkenberg och fina fräscha lokaler är ett bra bevis för detta.

Extra roligt var att invigningen gästades av Asta Andersson som varit patient hos Folktandvården i Falkenberg sedan den öppnades 1938.

Folktandvården i Halland finns i alla kommuner. Är också etablerad i Hallands inland där få privata aktörer vill verka.

Det är också en verksamhet som förnyas och expanderar.

Mitt första klippuppdrag som ordförande var att inviga nya lokaler i Hylte. Och innan mandatperioden  är slut kommer vi att öppna en Folktandvård i Kolla i Kungsbacka.
Välbesökt invigning.Alla foton är tagna av Linnea Kongbäck från Närsjukvården.

Så kan Göteborg få acceptans för trängselskatt

Den form av trängselskatt Göteborg har finns knappt någonstans i Europa. Man stänger av genomfart förbi staden och pratar om trängsel. Londons zon är oerhört liten och har minskats. När man hade större zon fanns det genomfartsled igenom zonen som var gratis.

Danskarna planerade trängselskatt i Köpenhamn men skrotade det. Norge har haft bompeng i Oslo men det är en biltull.  Precis som att åka över Öresundsbron eller Svinesundsbron.

I Storbritannien finns också billtullar. Birmingham byggde en förbifart. Vill man trängas gratis, var så god. Men förbifarten kostar pengar.

Billtullar är ganska logiska. Man vill åka viss sträcka eller bro och det kostar. Precis som färja.

Skall Göteborg få acceptans för trängselskatten måste man ändra hur det ser ut.

Givetvis skall det inte kosta att köra genom Göteborg från Kungsbacka till t.ex Kungälv. Älvsborgsbron måste också vara gratis. Fixa till konstiga betalstationer i Backa och Guldheden. Men om jag avviker från genomfartsleder skall jag betala.

Beslutar man ändra betalstationerna på detta sätt blir det säkerligen ett ja till trängselskatt. Håller man fast vid nuvarande system blir det en rysare vid folkomröstningen.
måndag, maj 20, 2013

När vårdvalssystemet gör människor sjukare på pappret

Sveriges Radios Ekot uppmärksammar det som vi som arbetar med vårdval och vårdcentraler kunnat se en längre tid nämligen att när vårdcentraler får betalt för diagnoser så blir patienterna mycket sjukare på pappret. Men är dem det i verkligheten?

De exempel ekot visar ger en bild att istället för att ge vård så koncentrerar många sig på att hitta diagnoser för att få högre ersättning.

Systemet heter ACG (adjusted clinical groups) och skall mäta vårdtyngd. I teorin låter det bra men för att det skall fungera krävs en omfattande kontrollapparat. Ekots exempel visar att det inte fungerar och vad man hittat är nog bara toppen av ett isberg.

Alla regioner/landsting måste ha vårdval men får själva bestämma sitt system. ACG har blivit populärt men t.ex Stockholm har också besök med i ersättningen. Något jag också är tveksam till då det riskerar stimulera till onödiga återbesök.

Region Halland har en rak modell baserad på ålder. Sedan får man avdrag för t.ex icke uppnådd täckningsgrad, att man avviker från läkemedelsrekommendationer osv.

Jag tror fortfarande på den modellen som grund och skall man skruva i den anser jag att grundtanken med ålder skall vara klar men ge tillägg eller avdrag beroende på vad regionen vill uppnå för mål och resultat.

Intressant skulle vara ett glesbygdstillägg som tandvården har. Möjligen skulle bostadsort kunna ge extra tillägg eller avdrag, så kallade socioekonomiska förhållanden. Men dessa är svåra att få rättvisa och man måste nog ner på församlingsnivå för att få dem rättvisa.

Samtidigt måste det hela tiden ses över då bostadsområden snabbt ändrar karaktär.

Landstinget Halland, numera Region Halland, var först med vårdvalet i Sverige och det åldersbaserade system som valdes håller väl.

Ekot