fredag, maj 24, 2013

Så kan Göteborg få acceptans för trängselskatt

Den form av trängselskatt Göteborg har finns knappt någonstans i Europa. Man stänger av genomfart förbi staden och pratar om trängsel. Londons zon är oerhört liten och har minskats. När man hade större zon fanns det genomfartsled igenom zonen som var gratis.

Danskarna planerade trängselskatt i Köpenhamn men skrotade det. Norge har haft bompeng i Oslo men det är en biltull.  Precis som att åka över Öresundsbron eller Svinesundsbron.

I Storbritannien finns också billtullar. Birmingham byggde en förbifart. Vill man trängas gratis, var så god. Men förbifarten kostar pengar.

Billtullar är ganska logiska. Man vill åka viss sträcka eller bro och det kostar. Precis som färja.

Skall Göteborg få acceptans för trängselskatten måste man ändra hur det ser ut.

Givetvis skall det inte kosta att köra genom Göteborg från Kungsbacka till t.ex Kungälv. Älvsborgsbron måste också vara gratis. Fixa till konstiga betalstationer i Backa och Guldheden. Men om jag avviker från genomfartsleder skall jag betala.

Beslutar man ändra betalstationerna på detta sätt blir det säkerligen ett ja till trängselskatt. Håller man fast vid nuvarande system blir det en rysare vid folkomröstningen.
Inga kommentarer: