fredag, maj 24, 2013

Hyrläkarkostnader har börjat att minska

Vid onsdagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland redovisades som vanligt ekonomin.

Ekonomin inom Vårdcentralen Halland (regionens egna) är i balans medan Folktandvården har ett mindre underskott som man tror snart skall vara borta. Känns bra. Ekonomi i balans är förutsättningen för att kunna satsa och utveckla verksamheten.

Roligt också att de beslut nämnden har tagit och de åtgärder förvaltningen har arbetat med ger resultat när det gäller hyrläkare.

De första fyra månaderna har kostnaden minskat med 1,7 miljoner. Då vi dessutom vet att vårdcentraler som behövt använda sig av hyrläkare nu har lyckats rekrytera läkare finns det stor möjlighet att kostnaden fortsätter minska.

Dessutom beslutade nämnden att förvaltningen får ta extra medel ur nämnden interna fond för att projektanställa en person som skall biträda vårdcentralerna med rekryteringar av främst läkare.

Det är ibland svårt att hitta läkare. Och det gäller även privata vårdcentraler. Praktikertjänst lägger nu ner sin vårdcentral Navet i Varberg på grund av att man saknar läkare och inte hittar några.

Jag tror väl också ekonomin spelar in. En liten vårdcentral med 1500 listade är inte lätt att få runt.


1 kommentar:

Oleg Datsishin sa...

Äntligen! Bra!