söndag, augusti 11, 2013

Jan Björklund sommartalade på Eriksberg

Idag sommartalade vice statsministern tillika Folkpartiets ledare, Jan Björklund, på Dockpiren, Eriksberg i Göteborg.

Trots att värmen uteblev var talet välbesökt.

Jan Björklund tog upp många politiska frågor men som den utbildningsminister han är talade Jan Björklund mycket om skolan.

Han listade några frågor som är viktiga för Folkpartiet;

Förstatliga skolan. Låt staten ta över huvudmannaskapet.

Utöka antalet förstelärare och lektorstjänsterna till totalt 20 000 och inkludera även förskolelärare.

Inför ett nytt lärlingssystem och anställningsformen gymnasielärlingsanställning där staten ska stå för 80 procent av lönekostnaden.

Avskaffa värnskatten som är en skatt på entreprenörskap.

Inför ett avdrag på arbetsgivaravgiften för forskare.

Av applåderna att döma uppskattade publiken budskapet. Roligt att se så många unga liberaler från LUF som precis avslutat sin kongress på Öckerö och passade på att vara med på Eriksberg.