fredag, februari 03, 2017

Närsjukvården i Region Halland minskar användandet av hyrläkare för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskar Närsjukvården i Region Halland användandet av hyrläkare. Vi går därmed mot strömmen i landet där användandet av hyrläkare bara fortsätter att växa.

Fakta kostnader och antalet använda timmar med hyrläkare, 2014-2016.

År          Timmar   Kostnad

2014      23 250      22,2 Mnkr
2015      22 708      21,9 Mnkr
2016      21 046      22,2 Mnkr

Nettosiffran är vansklig att ta fram men ligger någonstans mellan 11-13 miljoner. Kostnaden ovan är ju vad som betalas ut till de bolag som hur ut personal. Samtidigt så betalas det ju inte ut någon lön.
Eftersom det är brist på läkare och Halland är ett turistlän med många vårdsökande, när vår personal behöver semester, är det svårt att nå ner till noll. Men det är viktigt att se till, så långt det är möjligt, att vi inte är beroende av inhyrd personal.

Driftnämnden Närsjukvård har arbetat aktivt med att få ner kostnaderna. 2012 var den på väg över 40 miljoner kronor.'

Jag skrev 2 januari i år om hur man kan få ner kostnaderna för hyrläkare på sikt. Läs gärna genom att trycka här.


torsdag, februari 02, 2017

Region Hallands vårdcentraler ökade antalet listade 2016 med drygt 1000 personer

Rätten att välja vårdcentral startades 1/1 2007.under namnet vårdvalet.

Det innebar att ett antal privata vårdcentraler startade. Och så har det fortsatt. Senast en i Laholms kommun.

Regionens (eller landstingets som det hette då) vårdcentraler tappade snabbt patienter. Det finns ett antal skäl till det. Populära läkare öppnade eget. Man hittade vita fläckar i länet där det saknades vårdcentral och det var säkert även nyhetens behag.

Förmodligen var inte alla vårdcentraler beredda på det faktum att missnöjda patienter helt enkelt kunde byta central.

Trots vårdvalet så väljer ca: 80% en vårdcentral som ligger nära där man bor eller arbetar.

För första gången 2015 så ökade antalet listade på regionens vårdcentraler igen. Vi såg redan trenden 2014 men som helår tappades patienter.

Men 2016 är ökningen större. Drygt 1000 patienter.

Totalt är 174.500 personer listade på regionens vårdcentraler.

Särskilt Falkenberg står ut där samtliga av regionens vårdcentraler ökar antalet listade och marknadsandelen ökar med 1,4% till 44,5%.

Att det finns ett samband med hur nöjda patienterna är med sina vårdcentraler och listningen kan man se i de öppna jämförelser som finns där patienten betygsätter alla vårdcentraler.

I Falkenberg (se bilden) tar regionens vårdcentraler fyra av de fem första platserna. Ett mycket stort beröm till vår personal på dessa vårdcentraler som gör ett mycket gott jobb.

Fotnot: Bilden är ett faksimil från tidningen GT som i söndags redovisade vilket betyg olika vårdcentraler fick i de så kallade öppna jämförelserna.
tisdag, januari 31, 2017

En moderat enpartiregering skulle leva mycket farligt

I kölvattnet efter Anna Kinberg Batras ja till samtal med Sverigedemokraterna har vissa börjat spekulation kring att det efter valet 2018 skulle kunna bli en ren moderat regering.

Utgångspunkten är att det inte skulle gå att samla ett flertal bakom Stefan Löfven, i den omröstning om statsminister som numera är obligatorisk efter ett val oavsett om statsministern har avgått eller inte.

Sverigedemokraterna skulle sannolikt ställa krav för att stödja, eller inte rösta emot, Anna Kinberg Batra. Liberalerna och Centerpartiet skulle förmodligen lägga ner rösterna med motiveringen att Sverige behöver en regering, hur svag den än blir.

En statsminister behöver inte ha majoritet bakom sig i omröstningen. Det räcker t.ex att SD, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (om de finns kvar i riksdagen) lägger ner sina röster.

Lars Lökke Rasmussen försökte sig på en ren Venstreregering i Danmark därför ingen  annan regering just då var möjlig. Men gav upp efter 17 månader då ytterligare två partier kände sig mer mogna att vara med i regeringen..

Men det var jobbiga månader för Lööke Rasmussen. Att som ett parti kring 20% försöka hela tiden finna majoriteter tär på partiet och man riskerar att bara administrera utan att få igenom sin egen politik på många områden. Den eviga kompromissen blir partiets politik och man blir otydliga,

En ren moderatregering skulle behöva SD:s stöd men även Liberalerna och Centerpartiets i varje fråga. SD:s aktiva stöd blir viktigast eftersom de varje gång måste rösta aktivt på t.ex budgeten.

De kräver givetvis något i gengäld och detta skulle direkt försvåra diskussionerna med (L) och (C).

Möjligheten för en sådan regering att överleva i fyra år är minimal. Antingen kommer SD dra tillbaka aktivt stöd eller så uppstår en riksdagsmajoritet i en viktig fråga emot M-regeringen.

Men skulle det inte gynna Moderaterna opinionsmässigt? Jag ser att det finns främst yngre moderater som tror det. Men ett av skälen till att Lökke Rasmussen breddande regeringen var att man hade lägre opinionsstöd efter att regerat ensamma i 17 månader än vad man fick i valet 2015. Hade man haft ökade opinionssiffror hade säkert nyval varit lockande.

Den enda regering vi haft i Sverige i modernt tid som bestod enbart av ett parti utan starkt stöd i riksdagen var Folkpartiregeringen  1978-79.

Och dåvarande Folkpartiet fick sämre valresultat 1979 än 1976.

Så alliansen är och förblir Moderaternas största möjlighet att bilda en handlingskraftig regering och låser man upp sig för mycket med SD kan det bli problem att bilda en sådan.

Påverkar Kinbergs Batra samarbetet inom alliansen lokalt  i Halland? Knappast. Det finns ett tydligt samarbete sedan många år i både kommuner och regionen, Hylte undantaget, också mellan alliansen och Miljöpartiet, att vem som pratar med vem på riksplanet är är ganska ointressant.

Fotnot: Jag har medvetet inte nämnt KD och deras eventuella position i inlägget då de har samma syn som (M) men det saknar betydelse om de är med i riksdagen med strax över 4% eller ramlar ut. DS!

måndag, januari 30, 2017

Donald Trump har påbörjat valrörelsen 2020

Första dagarna med Donald Trump som president har inneburit en hel del presidentorder, även så kallade memorandum (som är ett lösare direktiv med mindre legal status) och en massa uttalanden.

Taktiken är tydlig, att skaffa framför allt yttre fiender.

Han har bland annat gett sig på Obamacare, invandring, handelsavtal, städer som ger stöd till illegala invandrare, uttalat tvekan kring ett Kina politiken, uttalat att EU kommer spricka samt givetvis gett sig på Mexiko.

Obamacare är ju en nagel i ögat på republikaner och tacksamt att ge sig på för en president från det partiet. Svårare blir att ersätta det med något annat eller är Trump beredd att ta ifrån miljoner av amerikaner sjukförsäkring?

Invandring, handelsavtal, EU och muren mot Mexiko är ju yttre fiender och även de tacksamma att ge sig på.

Men hur långt är republikanerna i kongressen beredda att gå? Handelssanktioner i form av tullar/skatter mot Mexico? Innebär det dödsstöten mot handelsavtalet NAFTA som även inkluderar Kanada?

Ställer republikanerna upp på att göra det svårare att få visum till USA endast på den grunden att landet man är medborgare i är muslimsk eller tidigare varit medborgare i ett sådant land?

Senatorerna John McCain Lindsey Graham har redan reagerat.

Protesterna som nu kommer mot visumreglerna kommer säkert att användas som bevis för att Donalds Trumps politik behövs och att omvärlden är svaga och inte kan hindra terrordåd.

Hur långt är republikanerna beredda att gå när det gäller muren mot Mexico och konsekvenserna av den? Det räcker ju med några avhopp så stoppar senaten förslaget.

På två punkter verkar han ha backat. Ryssland och NATO. Där skulle han möta motstånd både från allierade och det egna partiet. Hur han hanterar Kina återstår att se.

Är detta en förvirrad okunnig president som skjuter från höften? Absolut inte. Taktiken är glasklar.

Han vet att väldigt mycket han gått till val på inte går att genomföra utan stora konsekvenser för USA. Han vet att han riskerar att få nej från kongressen . Han vet att olika hinder kommer dyka upp t.ex att Högsta domstolen kommer förklara beslut olagliga. Andra saker går överhuvudtaget inte att genomföra.

Men allt detta har han och medarbetarna räknat med.

Skulle man seriöst försöka genomföra förslagen hamnar man snabbt i ett läge då inget händer. Skulden skulle tydligt läggas på Donalds Trump och skyllas på hans oerfarenhet och oförmåga.

Men att högljutt kräva saker och skylla ifrån sig riktar ju istället skulden emot andra. Han kan ju skicka ett förslag till kongressen att de skall ta fram lagstiftning kring muren mot Mexiko och när inget händer skylla på kongressens oförmåga och peka på hur viktigt det var att han blev vald.

Vid valet 2020 kommer säkert väldigt mycket av det Trump har föreslagit inte vara genomfört. Han vill då kunna skylla på t.ex kongressen och andra länder och säga att han behöver fyra år till för att rensa upp.

Det är givetvis en taktik som inte är utan fara. Inte minst på grund av att oväntade saker och ting händer.

George W Bush gick till val 2000 på att USA inte skulle ägna sig åt nationsbyggande. Han var kritisk till operationer i bl.a. Somalia och på Balkan.

Åtta månader in på hans presidentperiod inträffade terroristdådet i New York den 11 september och just nationsbyggande i Irak och Afghanistan  blev en av de saker han fick ägna stora delar av sin presidenttid till.

Valkampanjen 2020 har redan börjat.

Hallands vårdcentraler får mycket gott betyg av patienterna

Tidningen GT redovisade igår en översikt över den nationella patientenkäten där patienterna betygsätter sina vårdcentraler. Halland står ut på ett positivt sätt

Hallands vårdcentraler, regionens som privata, kommer generellt högt i jämförelse med andra landsting/regioner. Man är nöjda med det bemötande och dem vård som ges. Men givetvis finns det alltid utrymme för förbättringar.

Här är de sex vårdcentraler i Halland som får bäst helhetsbedömning av patienterna:

1. Vårdcentralen Tre Hjärtan Halmstad
2. Laholmshälsan, Laholm'
3. Söndrumskliniken Halmstad
4. Vårdcentralen Vessigebro
    Strandängshälsan, Laholm
6. Vårdcentralen Slöinge

Vessigebro och Slöinge är regionens vårdcentraler, övriga är privata.

Gemensamt för dessa vårdcentraler är att de är förhållandevis små vårdcentraler med möjlighet att ge personlig service vilket är en utmaning för en större vårdcentral, privat eller regionens, som inte på samma sätt känner sina patienter.

Tre Hjärtan har bara 528 listade patienter och bedriver i huvudsak företagshälsovård.

De sex vårdcentraler jag räknat upp finns också med på tidningens lista över de 18 vårdcentralerna i Sverige med högst betyg.

Värt att notera är att bara en vårdcentral i Skåne finns med likaså bara en från Västra Götaland.

Listan blir:

1. Stockholms läns landsting 8 vårdcentraler
2. Region Halland 6 vårdcentraler
3. Region Skåne 1 vårdcentral
    Västra Götaland 1 vårdcentral
    Landstinget Kalmar 1 vårdcentral
    Landstinget Västernorrland 1 vårdcentral

Med får ha i tanke att Stockholms invånarantal är närmare 2,3 miljoner och Hallands ca: 319.000.

PS! Tryck på bilden ovan så blir den större!