måndag, januari 30, 2017

Hallands vårdcentraler får mycket gott betyg av patienterna

Tidningen GT redovisade igår en översikt över den nationella patientenkäten där patienterna betygsätter sina vårdcentraler. Halland står ut på ett positivt sätt

Hallands vårdcentraler, regionens som privata, kommer generellt högt i jämförelse med andra landsting/regioner. Man är nöjda med det bemötande och dem vård som ges. Men givetvis finns det alltid utrymme för förbättringar.

Här är de sex vårdcentraler i Halland som får bäst helhetsbedömning av patienterna:

1. Vårdcentralen Tre Hjärtan Halmstad
2. Laholmshälsan, Laholm'
3. Söndrumskliniken Halmstad
4. Vårdcentralen Vessigebro
    Strandängshälsan, Laholm
6. Vårdcentralen Slöinge

Vessigebro och Slöinge är regionens vårdcentraler, övriga är privata.

Gemensamt för dessa vårdcentraler är att de är förhållandevis små vårdcentraler med möjlighet att ge personlig service vilket är en utmaning för en större vårdcentral, privat eller regionens, som inte på samma sätt känner sina patienter.

Tre Hjärtan har bara 528 listade patienter och bedriver i huvudsak företagshälsovård.

De sex vårdcentraler jag räknat upp finns också med på tidningens lista över de 18 vårdcentralerna i Sverige med högst betyg.

Värt att notera är att bara en vårdcentral i Skåne finns med likaså bara en från Västra Götaland.

Listan blir:

1. Stockholms läns landsting 8 vårdcentraler
2. Region Halland 6 vårdcentraler
3. Region Skåne 1 vårdcentral
    Västra Götaland 1 vårdcentral
    Landstinget Kalmar 1 vårdcentral
    Landstinget Västernorrland 1 vårdcentral

Med får ha i tanke att Stockholms invånarantal är närmare 2,3 miljoner och Hallands ca: 319.000.

PS! Tryck på bilden ovan så blir den större!

Inga kommentarer: