fredag, januari 27, 2017

Kollektivtrafikåkandet ökade stort i Halland 2016

När nu siffrorna har kommit kan man konstatera att 2016 var ett bra år för kollektivtrafiken i Halland.

Resandet ökade med 5,5% jämfört med 2015 vilket gör att Hallandstrafiken klarade målet som regionfullmäktige satt upp på 5%.
Pendeltåg i Kungsbacka
Kungsbacka är med i de siffrorna. (se fotnot)

Öresundståget fortsätter att öka, nu med 3,5%. Sedan Hallandstrafiken, Skånetrafiken och Västtrafik tog över trafiken 2009 har resandet ökat med hela 136%.

Omläggningar av stadstrafiken i Varberg och Kungsbacka gör att trafiken där fortsätter att öka kraftigt.

I Varberg med 36,3% och i Kungsbacka med 33,8%. Men trafiken i Falkenberg ökar också, detta år med 10%. Halmstads stadstrafik nådde under 2016 hela 4 miljoner resor och en ökning av resandet med 5,7%.

Pendeltåget till Göteborg från Kungsbacka hamnar på minus 0,6% men de siffrorna skall man vara försiktig med då mätmetoden kan ifrågasättas. Från 2017 mäts alla på- och avstigande och då kommer vi få bra exakta siffror.

Öresundståg i Åsa
Lite intressanta fakta; 

- I snitt reser 5060 personer norrut från Kungsbacka,4400 med pendeltåg (från Kungsbacka, Hede och Anneberg) och 660 personer med Öresundståget från Kungsbacka. Motsvarar ca: 100 bussar.

- I snitt 2356 personer kliver av och på Öresundståget (i båda riktningarna) i Kungsbacka. Flest stiger av- och på i Varberg,4620 personer, följt av i Halmstad 4457 personer. Men i Halmstad kliver dessutom i snitt 475 personer på och av Pågatåget som går söderut till Helsingborg. En nysatsning med tågtrafik som startade i december 2015 i och med att tunneln genom Hallandsåsen öppnade.

- Intressant är att 64% som kliver på Öresundstågen i Varberg åker norrut. Dessa tåg har verkligen ökat arbetsmarknadsområdet. Många pendlar till Kungsbacka och Göteborg. Även majoriteten av de som åker från Falkenberg (58%) och Halmstad (61%) åker norrut.

- Åkandet från Åsa station har tydligt påverkats av trängseln på tågen. Jag vet flera som slutade åka. Ändå ökar antalet på- och avstigande till i snitt 888 personer vilket är 5,1%. Att trängseln har påverkat åkandet styrks också av att antalet påstigande på Öresundståget i Kungsbacka norrut har minskat lite och sannolikt flyttat över till pendeltåget. Den nya morgonturen från Åsa och dubbelkopplade tåg kommer säkert öka resandet rejält.

Pågatåg på Halmstads centralstation
Ett bra år för kollektivtrafiken i Halland och i ett expansivt län som Halland kommer det krävas fortsatta satsningar. Inte minst på tågresandet norrut. Från Varberg, Åsa och Kungsbacka. Kanske fler tåg som stannar i Åsa?

Och det är en utmaning då det redan är fullt på spåren.

Fotnot: För den som ser bussar målade i Västtrafiks färger kan det kanske upplevas konstigt men Hallandstrafiken och Region Halland ansvarar för all kollektivtrafik i Halland. Bestämmer vilka linjer det skall vara och står också för underskottet.

Att Västtrafik står för driften i Kungsbacka  är av historiska skäl. Man hade tidigare ett samarbete enbart i Göteborgsregionen och för alla som tar sig till Göteborg är det viktigt att man kan åka på samma kort.

Inga kommentarer: