onsdag, januari 20, 2016

Antalet ickehallänningar ökar på Närakuten i Kungsbacka

Ända sedan Närakuten i Kungsbacka startade 2006 har den varit populär även utanför Hallands gränser. Främst personer från Västra Götaland väljer åka över länsgränsen och besöka Närakuten i Kungsbacka istället för att besöka en jour i Mölndal eller Göteborg.

2015 ökade antalet utomlänsbesök till 7562 st. En ökning med 711 besök. Det gör att under 2015 stod de patienter som inte kommer från Halland för 19,5% av besöken.

Hur stor andel av besöken som kommer från personer bosatta i andra län har ökat. 2013 var det 16,7% och 2014 var det 18,1%.

Totalt hade Närakuten 38.764 besök 2015. En liten ökning sedan 2014 då det var 38.415 besök.

Det är fritt att söka vård över länsgränserna. Många Kungsbackabor får också vård framför allt i Göteborg och Mölndal.

När man söker vård i annat län betalar hemlänet för besöket.

Jag tycker det är ett bra betyg på Närakuten och visar hur viktigt det är att samarbeta över länsgränserna för att ge invånarna den bästa vården.

Fotnot: Närakuten i Kungsbacka är en primärvårdsakut. Man har öppet 7.00–24.00 varje dag. Ansvarig för Närakuten är Närsjukvården i Region Halland. Den drivs på entreprenad av Backa Läkarhusgruppen AB sedan 1/1 2013.