torsdag, mars 28, 2013

Halland har fjärde lägsta hyrläkarkostnaden

I en artikel i Dagens Samhälle idag, finns ej på nätet, gör tidningen en genomgång av läget vad gäller hyrläkare i Sverige.

Man konstaterar att kostnaden ökat mellan 2010 och 2012. Den totala notan 2012 för Sverige blev 2,3 miljarder.

Det känns bra att Region Halland har fjärde lägsta kostnaden per invånare och ett belopp på 50 miljoner kronor. Närsjukvården (regionens vårdcentraler) står för ca: 32 miljoner av dem, resten är på sjukhusen och inom psykiatrin.