torsdag, juni 19, 2014

Nord-Syd dimension på sista Regionfullmäktige - Halland

Igår onsdag var det sista Regionfullmäktige i Region Halland innan valet. Budgeten togs men även en ny politisk organisation.

Detta ärende återremitterades förra gången genom så kallad minoritetsremiss.
Läs mer här.

Ärendet återkom dock på nytt och röstades igenom av 2/3 delar av Moderaterna och av Socialdemokraterna.

Skälet till att Moderaterna spricker är Kungsbackamoderaternas krav att Kungsbacka sjukhus skall ha egen nämnd. I den votering som blev fick man stöd av alla FP-ledamöter samt några till.  En del ledamöter la ner sina röster men Kungsbackas socialdemokrater svek och röstade för att Kungsbacka blir den del av stora Hallands sjukhus nämnd.

Jag förstår oron. För ett antal år sedan när man inte var egen nämnd så flyttades resurser från Kungsbacka så att patienterna fick börja åka. Det är ganska lätt att göra det om man sitter i Halmstad och behöver spara. Man sparar inte där man borde utan så långt borta som möjligt för att inte nås av kritik.

När nämndernas reglementen skulle tas uppstod lite kalabalik. Yrkande las från Centerpartiet att Kungsbacka sjukhus skulle, om man inte hade egen nämnd, vara en egen enhet med egen chef. Detta fick stöd av Kungsbackas (M)-ledamöter, (FP), (KD) och (MP).

Ordföranden Thomas Jönsson (M) vägrade ta upp yrkandet. Han påstod att det inte var berett. Efter påpekande av hans partikamrat, kommunfullmäktiges ordförande i Kungsbacka Hans Forsberg, att detta skall prövas av fullmäktige, gick han efter långa överläggningar med på detta. (Bilden visar just detta).

Fullmäktige vägrade dock efter votering att pröva ärendet. Socialdemokraterna i Kungsbacka svek på nytt.

Franklin Eck (M) hade dessutom yrkat återremiss. Ordföranden sa att det skulle avgöras med enkel majoritet och inte kunde kunde skickas tillbaka av en minoritet då det varit återremitterat en gång tidigare.

Jag läste då högt ur lagen som säger att det måste ha varit minoritetsåterremitterat för att avgöras med enkel majoritet.

Ordföranden godtog detta och i voteringen återremitterades ärendet. Socialdemokraterna i Kungsbacka fortsatte att svika sin kommun.

Visst visar detta att det finns en nord-syd dimension i politiken i Halland. Vill man göra det lätt för sig kallar man det bypolitik. Men sanningen är att jag vet inte om Halland skulle vinna över Västra Götaland som län i en folkomröstning i Kungsbacka. Och vad vore Region Halland utan Kungsbacka?

Man skall vara glada för att vi är en hel del politiker som står upp för att Kungsbacka är en del av Halland. Särskilt kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M) som hela sin tid som politiker kämpat för att Kungsbacka skall tillhöra Halland.

Och man måste förstå att det är viktigt att Kungsbackas invånare känner sig delaktiga och hemma i Halland. Det är det vi bevakar och det är ingen bypolitik.


söndag, juni 15, 2014

(S) och (M) har en del att fundera på

Dagens SIFO mätning ger framför allt Moderaterna och Socialdemokraterna bekymmer.

Socialdemokraterna får 29,4%. Sämre än valresultatet 2010 och 1,2% sämre än motsvarande mätning i juni 2010. Moderaternas ras är ännu större. Nu får man i mätningen 21,2 % mot 30,06% i valet 2010. Och jämfört med SIFO mätningen i juni 2010 är det hela 11,2% sämre.

Både (S) och (M) brukar tappa väljare i valrörelsen. Dagens siffror bekymrar säkert partiledningarna en hel del.

Skall man byta taktik? Uppenbarligen fungerar inte Moderaternas "ansvarslinje". Väljarna vill säkert få mer svar i sakfrågor.

Inte heller Socialdemokraternas eviga upprepande om att allt ont beror på skattesänkningar verkar gå hem. Skattesänkningar (S) accepterar.

Svårt att förstå logiken i detta resonemang. Vad vill (S)? Och vem vill man regera med?

Vill regera med vem?
Förlorar (S) och (M) väljare i även denna valrörelse kan man kanske efter valet se ett moderat parti under 20% och en socialdemokrati som närmar sig 25%.

På lokalplanet får det också effekt då väljarna gärna röstar samma i de olika valen.

Risken att alliansen förlorar makten i Kungsbacka är obefintlig men det kan innebära betydligt färre ordförande i nämnder från (M). Med 21,2% av väljarkåren bakom sig riskerar (M) förlora 7-8 mandat i Kungsbacka.

I Region Halland skulle det också kunna få effekt. Värsta scenariot är att alliansen och miljöpartiet förlorar majoriteten men är större än alla andra alternativ. Även i regionen kan det få effekt vilket parti som har olika poster.

(M) skulle även i regionen, med dagens SIFO siffror, förlora 7-8 mandat. Idag innehar (M) de tyngsta två posterna som regionråd. Förlorar man en tredjedel av sina mandat blir det svårare för dem att hävda att man även i fortsättningen skall ha båda dessa poster.

Folkpartiets siffra på 6,8% måste jag vara nöjd med. Bara 0,2% från valresultatet 2010 och högre än motsvarande opinionsmätning i juni 2010 då (FP) fick 6,1%.