lördag, augusti 29, 2015

Ökad listning för Vårdcentraler i den egna regin i Halland

När vårdvalet infördes i Halland 2007 tillkom många nya vårdcentraler. Det innebar också att de vårdcentraler som dåvarande landstinget hade tappade många patienter.

I början väldigt många men med tiden ett tapp som på de flesta ställen gick att hantera.

Men om det. även i en långsammare takt, fortsatte skulle existensen för vissa vårdcentraler vara i fara.

Närsjukvården pekade ut tre vårdcentraler som skulle ha det svårt framöver. Torup, Andersberg och Slöinge.
Kolla den senaste vårdcentralen som öppnat.
Men eftersom vårdvalet var under översyn gick vi inte vidare politiskt med de förslagen.

I juni 2015 beslöt regionfullmäktige i Region Halland att ändra vårdvalet. Ett index som mäter de faktorer som ger ohälsa las in. Hur man får ersättning för täckningsgraden ändrades också vilket gynnar vårdcentraler på landsbygden eftersom de gör mer för patienten.

Under 2014 hände också något med listningen. Vissa månader listade det på sig mer patienter i den egna regin än vad som försvann. Under 2015 har detta blivit mycket tydligt och hittills har regionens vårdcentraler ökat med 1497 vårdpoäng.

Fullmäktigebeslutet och den ökade listningen skapar nya förutsättningar för att alla vårdcentraler kan vara kvar och utvecklas. För utvecklas måste man.

Lösningen är ökat samarbete mellan vårdcentralerna men också med sjukhusen och psykiatrin. Allt för att få vård på rätt nivå och på effektivaste sätt. Det gynnar patienten och ger en bättre ekonomi för regionen.

Fotnot 1: Täckningsgrad innebär hur mycket en vårdcentral gör utan att remittera. De utanför städerna har oftast högre täckningsgrad vilket gynnar dem i det nya systemet.

Fotnot 2: Eftersom patienterna beroende på ålder har olika vårdpoäng mäter man vårdcentralens patienter just i vårdpoäng och inte i antalet personer.