tisdag, januari 26, 2016

Närsjukvården i Halland är bäst igen

Återigen får Närsjukvården i Halland högsta betyg av patienterna.

Den nationella patientenkäten för 2015 är nu släppt.

Halland toppar helhetsintrycket tillsammans med Kalmar och och 86% är nöjda.

Vad gäller emotionellt stöd är Halland bäst med 80%, delaktighet och involvering 79% (bäst med Uppsala), respekt och bemötande 90% (bäst), kontinuitet och koordinering 78% (bäst), information och kunskap 80% (bäst) och tillgänglighet 88% (bäst).

Halland har Sveriges bästa primärvård. Medarbetare på både privata och regionens vårdcentraler skall vara stolta. Man gör ett mycket bra arbete som patienterna uppskattar.

Såhär har det varit i många år att Halland ligger i topp. Det är fantastiskt roligt att som ordförande få leda den offentligt drivna delen av primärvården (som vi kallar Närsjukvården) och se den utvecklas varje år.

Vi ökar också antalet patienter. 2015 ökade antalet listade patienter med 2426 personer.