lördag, juni 16, 2012

Vårdvalet ökar tillgängligheten och valfriheten

I dagens nummer av Hallands Nyheter svarar jag i en debattartikel på ett inlägg från vänsterpartisten Per Sjövall som är ledamot i regionfullmäktige i Halland.

Här är hans ursprungliga inlägg och här är mitt svar på webben.

Och här är texten.

Vårdvalet ger ökad tillgänglighet och valfrihet

I en replik till Ann-Marie Brodén och Henrik Ripa (båda M) gör Per Sjövall (V) 12/6 en del påståenden om Vårdval Halland som inte är korrekta.

Rätten att välja vårdcentral har ökat hallänningens valfrihet. 82 % av hallänningarna har fem minuters resa med bil till den näst närmaste vårdcentralen och har möjligheten att byta central om man inte är nöjd.

I Halland så får 98 % en tid hos läkare inom sju dagar. Det är Region Halland bäst i Sverige på. Jag är övertygad om att konkurrensen mellan vårdcentralerna starkt bidragit till denna siffra. Den vårdcentral, regiondriven eller privat, som inte tar hänsyn till patienternas önskemål riskerar att tappa listning.

Per Sjövall påstår att nuvarande system för vårdval är trubbigt och inte tar hänsyn till vårdbehov. Jag delar inte den uppfattningen. Att som i Halland basera vårdpengen på ålder har stora fördelar.
 Stockholm har antalet besök som en del i vårdpengen med resultatet att antalet besök kraftigt ökar. Besök som förmodligen inte hade ägt rum om vårdcentralen inte fick betalt varje gång patienten är där.

Andra landsting och regioner lägger in diagnos i vårdpengen. Med resultatet att invånarna på pappret blir sjukare. Men är de sjukare i verkligheten?

Det vi kanske borde titta på är hur vårdpengen fördelas i varje åldersgrupp. En femtonåring går till vårdcentralen i snitt vartannat år men en åttioåring i snitt fyra gånger per år. Men vårdpengen är inte 8 gånger större för den som fyllt 80 år jämfört med en femtonåring.

Per Sjövall tar som exempel att Andersberg i Halmstad skulle få mer resurser om man tog hänsyn till socioekonomiska förhållanden. Men det är inte sant. Vårdcentralen Andersberg får idag de resurser man behöver därför att Närsjukvården utöver vårdpengen tillåter ett underskott som täcks av andra vårdcentraler som har överskott. Så hänsyn till andra faktorer än ålder skulle inte ge Andersberg en krona mer i resurser.

Till sist tycker jag det är olyckligt att Per Sjövall blandar in diskussionen kring specialistsjukvården i Falkenberg i den om vårdvalet.

Närsjukvården i Region Halland har i Falkenberg en vårdcentral i helt nya lokaler på Vårdcentralområdet som vi satsar på och absolut inte skall läggas ner. Och årsskiftet 2012-2013 flyttar folktandvården in i nyrenoverade lokaler i samma område.

Närsjukvården i Halland satsar på Falkenberg. Och det kommer vi fortsätta att göra.

Tommy Rydfeldt

fredag, juni 15, 2012

Har politikerna i Kungsbacka missat Tjolöholms byggnadsminnesförkllaring?

Jag har rätt så stor erfarenhet av Tjolöholms slott. Jag var med och köpte Tjolöholm slott 1987 från Göteborgs stad.

Jag var också stiftelsen första ordförande 1987-1994.

När projektet Dreamhill academy dök upp med önskad placering på Tjolöholms slott så skrev jag ett inlägg på bloggen.

Jag uttryckte viss tveksamhet kring projektet. Visst behöver Tjolöholm mer övernattning men är Dreamhill academy rätt väg att gå? Och vad tillför Anders Bagges akademi i pengar och annat?

Idag publicerar GP en artikel där man frågar de olika partierna och dess företrädare om sin inställning till projektet.

Flera tar upp utbyggnad av magasinet. I själva artikeltexten står det att en 600 kvm stor byggnad skall byggas intill magasinet. Ordet intill kan ju tolkas olika men just i denna fråga är det viktigt vad man menar.

Tjolöholms slott med egendom är sedan 1991 byggnadsminnesförklarat. (se kartan nedan)

Det innebär att alla byggnader har restriktioner. De kan alltså inte byggas om eller förändras.

Magasinet är en av dem.

I byggnadsminnesförklaringen står det följande:

"De byggnader som på kartan markerats med nr 1-19, (magasinet är byggnad 5), får inte rivas eller flyttas. De får inte till sin exteriör byggas om eller på annat sätt förändras."

Vidare i beslutet från länsstyrelsen står det hur byggnaderna skall underhållas.

Att bygga om och förändra magasinet är enligt min uppfattning en omöjlighet. Läser man hela byggnadsminnesförklaringen så förstår man också varför. Man citerar Riksantikvarieämbetet som just talar om helheten. Och då kan en byggnad inte ändras eller förvanskas.

Det finns ett område som är undantaget strax nedanför slottet lite nordväst. Där kan ny byggnad uppföras. Givetvis i harmoni med övriga miljön och utan direkt koppling till magasinet.
Tryck på kartan så förstoras den

Det är lite förvånande att de som skall besluta om projektet inte tycks känna till byggnadsminnesförklaringen och de begränsningar den innebär utan gång efter gång pratar om magasinet.

Hur går det då?

Jag tror det väger väldigt jämt. 10 socialdemokrater, 1 vänsterpartist och 3 Sverigedemokrater är redan emot. Frågan är hur många moderater som kommer säga nej eller kanske lägga ner sin röst och om de finns avhoppare i övriga partier.

31 röster krävs för ett nej. Det betyder att om 17 personer till säger nej så får man majoritet.

Ryktet säger att så många som 15 moderater, kanske fler, kan komma säga nej så det behövs inte speciellt många röster till.

Men man kan också begära återremiss för ytterligare utredning. För detta krävs endast 21 röster, en tredjedel.

Återremiss kan ju också vara intressant för moderaterna för att försöka hitta en enig partilinje.