fredag, juni 15, 2012

Har politikerna i Kungsbacka missat Tjolöholms byggnadsminnesförkllaring?

Jag har rätt så stor erfarenhet av Tjolöholms slott. Jag var med och köpte Tjolöholm slott 1987 från Göteborgs stad.

Jag var också stiftelsen första ordförande 1987-1994.

När projektet Dreamhill academy dök upp med önskad placering på Tjolöholms slott så skrev jag ett inlägg på bloggen.

Jag uttryckte viss tveksamhet kring projektet. Visst behöver Tjolöholm mer övernattning men är Dreamhill academy rätt väg att gå? Och vad tillför Anders Bagges akademi i pengar och annat?

Idag publicerar GP en artikel där man frågar de olika partierna och dess företrädare om sin inställning till projektet.

Flera tar upp utbyggnad av magasinet. I själva artikeltexten står det att en 600 kvm stor byggnad skall byggas intill magasinet. Ordet intill kan ju tolkas olika men just i denna fråga är det viktigt vad man menar.

Tjolöholms slott med egendom är sedan 1991 byggnadsminnesförklarat. (se kartan nedan)

Det innebär att alla byggnader har restriktioner. De kan alltså inte byggas om eller förändras.

Magasinet är en av dem.

I byggnadsminnesförklaringen står det följande:

"De byggnader som på kartan markerats med nr 1-19, (magasinet är byggnad 5), får inte rivas eller flyttas. De får inte till sin exteriör byggas om eller på annat sätt förändras."

Vidare i beslutet från länsstyrelsen står det hur byggnaderna skall underhållas.

Att bygga om och förändra magasinet är enligt min uppfattning en omöjlighet. Läser man hela byggnadsminnesförklaringen så förstår man också varför. Man citerar Riksantikvarieämbetet som just talar om helheten. Och då kan en byggnad inte ändras eller förvanskas.

Det finns ett område som är undantaget strax nedanför slottet lite nordväst. Där kan ny byggnad uppföras. Givetvis i harmoni med övriga miljön och utan direkt koppling till magasinet.
Tryck på kartan så förstoras den

Det är lite förvånande att de som skall besluta om projektet inte tycks känna till byggnadsminnesförklaringen och de begränsningar den innebär utan gång efter gång pratar om magasinet.

Hur går det då?

Jag tror det väger väldigt jämt. 10 socialdemokrater, 1 vänsterpartist och 3 Sverigedemokrater är redan emot. Frågan är hur många moderater som kommer säga nej eller kanske lägga ner sin röst och om de finns avhoppare i övriga partier.

31 röster krävs för ett nej. Det betyder att om 17 personer till säger nej så får man majoritet.

Ryktet säger att så många som 15 moderater, kanske fler, kan komma säga nej så det behövs inte speciellt många röster till.

Men man kan också begära återremiss för ytterligare utredning. För detta krävs endast 21 röster, en tredjedel.

Återremiss kan ju också vara intressant för moderaterna för att försöka hitta en enig partilinje.
Inga kommentarer: