tisdag, mars 20, 2018

Halland har bäst primärvård enligt patienterna

Återigen har den nationella patientenkäten (NPE) kommit och återigen ligger Region Halland i topp när det gäller primärvården, eller närsjukvård som vi kallar det.

Länk till enkäten så tryck här.

Man mäter sju olika saker. Region Halland kommer i topp i allt

Kolla. En av Kungsbackas vårdcentraler.
Helhetsintryck där hamnar Region Halland i topp med 84,4%. Snittet i Sverige är 79,9%.

En annan viktig punkt är respekt och bemötande. Där får Region Halland 87,8% och snittet i Sverige är 83,8%.

Tillgängligheten är enligt patienterna också bäst i Halland.84,4% och snittet i Sverige är 81,2.%

Vi har väldigt bra primärvård i Halland
men den kan givetvis bli ännu bättre. Det ser lite olika ut på olika ställen i Halland vilket givetvis gör att Halland kan lyfta sig ytterligare.

Men det är ju bra att utgå från en position från att ha den mest uppskattade primärvården och göra den ännu bättre än att vara bland de minst uppskattade.

Fotnot: Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.Enkäten mäter alla vårdcentraler i Region Hallands vårdval. Privata som regionens.

Inga kommentarer: