onsdag, december 01, 2010

Dags att byta ut Katri Linna

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har idag kommit med ett beslut kring rätten att bära heltäckande slöja/niqab i skolan. eller har hon? Hon väljer att publicera beslutet på DN debatt i form av en artikel. Ovanlig metod för en myndighet. Skall det bli nästa metod för tingsrätter? Man släpper domen på DN debatt?

Jag kan inte klandra henne för själva beslutet. Anser hon att lagen är sådan skall hon fatta det beslut hon fattat.

Men det finns andra saker som är anmärkningsvärda.

Beslutet har tagit två år. När JO kritiserade DO för den långa handläggningen så försvarade sig Katri Linna med att ärendet inte varit prioriterat.

Men hur kan hon acceptera att något ärende får ta så lång tid.

I Förvaltningslagen § 7 står:

"Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts."

Detta bryter DO mot.

Jag reagerar mot att att DO i DN artikeln lägger egna politiska värderingar vad gäller Niqab/heltäckande slöja.

Är det verkligen DO:s roll att driva politik och anse sig ha tolkningsföreträde vad som gäller i samhället?

Jag reagerar också mot att hon först anser att förbud mot Niqab strider mot diskrimineringslagen men sedan inte driver frågan kring diskriminering.

Man kan på goda grunder misstänka att Katri Linna medvetet låtit ärenden bli två år gammalt. Av två skäl. Då kan hon anse att förbudet strider mot lagen men slipper driva frågan i domstol samt att hon också medvetet önskat avgöra frågan efter valet.

En sådan DO är inte Sverige bekänt av och hon skadar alla goda krafter som vill ha en bra integration och en bra diskrimineringslagstiftning. Därför bör Katri Linna bytas ut.

Och i själva sakfrågan vill integrationsminister Erik Ullenhag (FP) nu se över lagstiftningen. Det är bra och behövs. Speciellt efter DO:s otydliga agerande.

SVD   SVD 2  DN DN2 Aftonbladet 2

tisdag, november 30, 2010

Bräckaberget bevaras?

Idag tisdag skall kommunstyrelsens AU i Kungsbacka behandla frågan om Bräckabergets bevarande.

Bakgrunden är att för en tid sedan lanserade en grupp ägare med stark anknytning till Centerpartiet ett förslag att helt enkelt riva ner detta berg och göra en kross av sten där.

Bräckaberget är det berg som ligger på vänster sida när man kör in i Kungsbacka vid motorvägens Varla infart.

I 20 år skulle alltså en bergtäkt finnas där. 3 km från centrum. Mitt bland boende.

Nu har tjänstemännen tagit fram en utredning som föreslå avslag.

Jag hoppas det sedan blir kommunstyrelsens beslut. Förslaget var illa genomtänkt från början och det är oförståeligt att Centerpartiet lånade sig till detta. Både genom att en av deras ledande var "konsult" i projektet och att man argumenterade som parti för detta.

Partiet fick också stryk i valet för förslaget. I t.ex valdistriktet Varla Norr, bostadsområdet som ligger mitt emot och skulle se och höra bergtäkten i 20 år, där tappade Centerpartiet nästan 50% av sina röster. Man fick från 6,69% till 3,60%.

Nu tror jag Centerpartiet även förlorade på att man vill bygga i Varlaskogen. F.d kommunalrådet Ola Johansson (c) har ju i sin blogg kallat de som säger nej till byggnation där för populister.

Om man säger sig vara alliansens gröna röst kanske man  inte skall kämpa för att bygga bostäder i ett grönområde och starta en bergtäkt 3 kilometer från centrum.

Kungsbacka Posten