onsdag, mars 07, 2012

Halland i topp i vårdbarometern

Vårdbarometern görs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och mäter attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård.

Undersökningen bygger på intervjuer som gjorts med slumpmässigt utvalda invånare under våren och hösten 2011.

I  undersökningen som nu presenterats får Halland genomgående höga siffror.

Av naturliga skäl, som ordförande i Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland, är jag särskilt intresserad av de frågor som gäller vårdcentralerna.

På frågan "Jag har tillgång till den vård jag behöver" svarar 88% att man instämmer helt eller delvis. Endast 3% svarar tar helt eller delvis avstånd. Halland får bäst siffror i Sverige.

På frågan: " Har stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region?" svarar 75% att man instämmer helt eller delvis. Endast 7% tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Även här är Halland bäst.

På frågan:  "I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga" instämmer 77% helt eller delvis och endast 7% tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Halland får bäst siffror.

Svaren gäller ju alla vårdcentraler I Halland, privata som de som drivs av Region Halland, men eftersom regionens centraler har strax under 60% av alla patienter är det ett gott betyg på verksamheten.

Vårdbarometern visar också att närhet till bostad (32%), väntetider (14%), bemötande (14%) och kontinuitet, dvs att man får möta samma läkare/sjuksköterska (13%), är de fyra främsta skälen när man väljer vårdcentral i Sverige.

Detta stämmer väl med den bild jag själv har. Bemötande, tillgänglighet och kontinuitet står för 90% av alla frågor synpunkter jag får från medborgare.

 Hela undersökningen finns här.tisdag, mars 06, 2012

Bostadsförmedlingen förnyar äntligen sig.

Äntligen tycks man vara igång med att förändra bostadsförmedlingen i Kungsbacka. Folkpartiet skrev motion 2004 som bifölls 2006. Men inget hände. Läs mer här.

Det finns inga 8000 bostadssökande i Kungsbacka. Många står i kön för det är bra i händelse av något. Vissa förturer tycks också beviljade lite godtyckligt.

Skulle 8000 lägenheter byggas på en gång skulle kommunen få ett gigantiskt överskott av lägenheter.

Vad många glömmer är att det genom bostadsförmedlingen förmedlas 400-500 lägenheter per år och på den "fria" marknaden säkert lika många. Kungsbacka har ju en hel del fastigheter med några lägenheter i som inte går via bostadsförmedlingen. Att man hyr en villa händer också i Kungsbacka.

Bilden som GP förmedlar idag att inga "vanliga" invånare får lägenhet genom bostadsförmedlingen stämmer inte heller. Om man inte har ett snävt begrepp på ordet vanliga.

Jag har bekanta som skall flytta till Björkris. Jag har flera bekanta som flyttade till Söderstaden och känner till människor som flyttat både till Stormgatan och Tingberget.
Helt utan förturer med det gemensamma att man har ordnad ekonomi och saknar betalningsanmärkningar. Och utan längre väntetider.

Och det är där problemet givetvis finns. Hur får människor med trasslig ekonomi och betalningsanmärkningar eller dålig betalningsförmåga, en lägenhet?

Det löser aldrig några nya regler i för bostadsförmedlingen.

Det är dock bra att man nu föreslår en mer aktiv kö så att hur många som står där och behovet börjar att hänga ihop.

Politiskt enighet tycks det vara om allt förutom att det skall kosta 300 kr per år att stå i kön.
Socialdemokraterna tvekar på den punkten. Men det är ju förutsättningen för att få en aktiv kö. Och klarar man inte betala dessa 300 kr lär ju man inte klara att betala en lägenhet heller.Vem skall svenska vapen användas emot?

Uppgifter påstår nu att Sverige inte bara säljer vapen till Saudiarabien utan även hjälper dem att bygga en vapenfabrik.

Exakt hur det ligger till vet vi inte då stark sekretess gäller. Grunden är tydligen ett avtal som S-regeringen tecknade 2005. Kanske därför Socialdemokraterna är så tysta idag?

Vad vi däremot vet är att Saudiarabien är en diktatur som förtrycker sitt folk. Kvinnor är starkt diskriminerade.

Den sortens länder skall Sverige varken sälja vapen till eller samarbeta med när det gäller vapenindustri.

Saudiarabien kan vara nästa land där folk reser sig i mellanöstern. Skall svenska vapen användas mot dem?

Jag är glad att Folkpartiet 2010 ville häva avtalet med Saudiarabien. Man lyckade få hävt motsvarande avtal med Jordanien och Förenade Arabemiraten. Men när det gäller Saudiarabien sa M+C nej.

Visst skall Sverige ha vapenexport. Men vapen skall inte säljas till diktaturer där dem riskerar att användas mot det egna folket som kräver frihet och demokrati.

Afton1 2 3 SVD1 2 DN EXP GP Ekot1