lördag, augusti 08, 2015

Kent Johansson (C) behöver läsa på om Halland

Kent Johansson (C) är en av regeringens representanter för att minska antalet regioner och landsting i Sverige. Han har inte fått en bra start. I några intervjuer har han visat att kunskapen om Halland är något begränsad.

Ingen bra utgångspunkt om man skall utreda om Halland
skall finnas kvar.

Idag skriver jag om detta i Kungsbacka Posten.


Johansson - utredare med dåliga kunskaper om Halland

Kent Johansson (C), f.d. regionråd i VG regionen, har tillsammans med Barbro Holmberg regeringens uppdrag att försöka minska antalet landsting/regioner.

De uttalande han gjort hittills tyder på att kunskapen om Halland är rätt begränsad.  Han behöver verkligen läsa på.

Kent Johansson påstår i KP 4/8 att ”Man (Halland) har ingen egen kollektivtrafik och samarbetar redan med Västra Götaland”.

Halland har egen kollektivtrafik som hanteras av Hallandstrafiken och Region Halland. Regionen bestämmer vilka linjer som skall trafikeras och står för underskottet.

Även i Kungsbacka där Västtrafik hanterar trafiken.  Det är historiskt så sedan ett antal kommuner i Göteborgsområdet på 80-talet gick ihop om att samarbeta om kollektivtrafiken.

Idag är det biljettsystemen, speciellt Västtrafiks, som hindrar att Hallandstrafiken även hanterar Kungsbackas trafik.  Så vill regeringen förenkla och göra det lättare att åka kollektivt över länsgränser borde man driva att ett biljettsystem införs i hela Sverige.

Halland samarbetar inte bara med Västra Götaland utan även genom södra sjukvårdsregionen med bland annat Skåne.

Därmed finns tillgång till specialistsjukvården både på Sahlgrenska och i Lund.

Nya patientlagen ger också patienten valfrihet att söka vård i vilket landsting/region som helst.

Framtidens utmaningar är att riva gränserna för både kollektivtrafiken och sjukvården.  Inte rita om kartan och skapa nya.

Tommy Rydfeldt (FP)
Gruppledare
Region Halland