tisdag, augusti 05, 2014

Nu börjar valrörelsen

Den 14 september skall svenska folket välja till riksdag, region/landsting och kommun. På några ställen folkomröstar man också. Den intressantaste är väl ja eller nej till trängselskatt i Göteborg.

Idag presenterade Jan Björklund valaffischer. Några av dem, tror jag. Man brukar hålla på några affischer för senare presentation.

Temat är tydligt. Skolan, valfrihet, feminism men utan socialism.

Det temat går igen även i kommun och regionpolitiken. Skolan är den viktigaste frågan för Folkpartiet. Nu gäller det att inte riva ner det Jan Björklund byggt upp utan utveckla och förvalta den nya svenska skolan.

Det värsta som skulle kunna hända är en återförflummning av skolan. Får (V), (MP) och (FI) något att säga till om lär det bli så.

Och valfrihet är en viktig del av Folkpartiets regionpolitik. Vårdval, vårdval plus och Äldrevårdcentraler. Du som patent skall välja och med privata alternativ skall vi få bort vårdköerna.

Som sagt nu är valrörelsen igång och då kommer bloggen uppdateras nästan dagligen.