lördag, mars 07, 2015

Gör stationsparkeringen till parkering för de med periodkort

Efter nyår infördes en avgift för den mest attraktiva parkeringen vid stationen. Det är förvaltningen för Teknik som vad jag förstår fattat beslutet i enlighet med de riktlinjer den politiska nämnden tidigare slagit fast.

Avgiften är 20 kr/dygn. Låter kanske inte mycket men den som parkerar och sedan pendlar varje dag till arbetet 200 dagar per år (har räknat bort semester, sjukdom m.m.) så blir det en extra kostnad på 4000 kr per år.

Vad är då resultatet? Se bilden tagen en morgon. En tom parkering. När bilden togs fanns det sex parkerade bilar på parkeringen som om jag räknat rätt har 26 parkeringar som inte är särskilt markerade eller för funktionshindrade.

En tom pendelparkering
Men de som vill parkera gratis kan ju parkera vid Hede, kanske någon säger. Men de som skall med Öresundstågen, och det är en hel del, kan inte parkera där. Alla kan inte heller ta kollektivtrafik till stationen. Man kan ha lämnande på förskola och liknande som måste göras.

Jag har tidigare 2012 skrivit om att man skulle kunna skapa särskilda parkeringsplatser för de med periodkort. Västtrafiks eller Hallandstrafikens. Läs här.

Den tomma parkeringen vid stationen vore utmärkt för en sådan parkering. Den som vill stå där och inte har periodkort får betala 20 kr. De som har ett kort får ut en p-biljett som är gratis.

Idén är inte ny utan finns redan i bland annat Stockholm. Och del av personalparkeringen vid stadshuset kan också avsättas för pendlare med periodkort.

Kommunerna får inte gynna enskilda genom avknoppningar

I tisdagens nummer av Kungsbacka Posten tyckte Björn Johansson från det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna att det var bra att mer eller mindre skänka en skola till anställda. Hans insändare var med anledning av en intervju med mig i samma tidning.

Idag svarar jag på insändarsidan.

Kommunen  får inte gynna enskilda

Björn Johansson från partiet Kungsbackaborna ser i KP 3/3 inga problem att skänka miljoner till enskilda genom att utan ersättning knoppa av skolan i Malevik till personalen.

Statskontoret har utrett frågan om avknoppningar och konstaterar

"Slutsatsen är att det finns med allra största sannolikhet inget rättsligt utrymme att rikta erbjudande om att överta den kommunala verksamheten till en viss intressent, ett visst kollektiv, exempelvis anställda.”

Rättsinstanser har sedan kommit fram till samma sak.

Överlåter man en skola, vårdcentral eller annat till personalen för t.ex. värdet av inventarierna, så kan de sälja denna efter några år till högstbjudande.

Mest omtalad är vårdcentralen Serafen i Stockholm som såldes till personalen för strax under 700,000 kr och sedan såldes vidare för ca: 20 miljoner.

Antalet elever och var de är värda i skolpeng måste värderas och för att få fram det värdet måste man gå ut på marknaden och fråga var andra som driver friskolor är beredda att betala och anta högsta anbudet.

Jag har inte en egen åsikt i denna fråga utan jag konstaterar bara att en avknoppning utan att anbud från olika intresserade begärs in är olagligt enligt svensk lag och EU rätten.

Ett beslut att sälja till underpris utan anbudsförfarande skulle sannolikt överklagas och upphävas av högre instans.

Jag är för friskolor och valfrihet men emot att man skänker miljoner av skattebetalarnas pengar till enskilda.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

torsdag, mars 05, 2015

Åsa vårdcentral nu tredje största i Kungsbacka

När vårdvalet för vårdcentraler infördes 2007 i Halland tappade snabbt dåvarande landstingets vårdcentraler patienter. Ganska naturligt då många nya vårdcentraler tillkom. Men läget har numera stabiliserats sig.

I Kungsbacka fanns innan 2007 två privatdrivna och numera finns fyra privatdrivna och sex som Region Halland driver.

Sedan vårdvalet infördes har tre nya tillkommit i Kungsbacka då även regionen via Närsjukvården öppnat en vårdcentral i Kolla Parkstad.
Kolla en vårdcentral i Kungsbacka
Fler vårdcentraler ökar givetvis valfriheten och möjligheten att välja om om man inte är nöjd.

Man kan ju tro att i Kungsbacka med stark borgerlig majoritet så skulle de privata vårdcentralerna föredras. Men det är en fördom. Människor väljer efter kvalité och bemötande och närheten är också viktig.

I Kungsbacka väljer 2/3 delar regionens vårdcentraler (65,9%). Ett mycket gott betyg.

Sedan slutet av året är också de tre största vårdcentralerna drivna av regionen. Åsa vårdcentral gick då förbi Capio Husläkarna i antalet vårdpoäng.

Roligt är att Kolla vårdcentral listar på sig och redan är uppe i 533 vårdpoäng. helt enligt plan. Ökning med 166 vårdpoäng bara i år.

Såhär ser topplistan ut i Kungsbacka, VP står för vårdpoäng och siffrorna är de senaste:

1. Vårdcentralen Kungsbacka, 15216 VP
2. Vårdcentralen Onsala, 13112 VP
3. Vårdcentralen Åsa, 10.297 VP
4. Capio Husläkarna Kungsbacka, 10.235 VP
5. Capio Husläkarna Vallda, 7444 VP
6. Vårdcentralen Särö, 7385 VP
7. Vårdcentralen Fjärås, 7215 VP
8. Säröledens familjeläkare, 5103 VP
9. Stenblommans vårdcentral, 5057 VP
10.Vårdcentralen Kolla, 503 VP

Hallands största vårdcentral är regiondrivna Västra vall i Varberg med 16.381 vårdpoäng.

Fotnot: Storleken på en vårdcentral mäts i vårdpoäng då man beroende på ålder har olika vårdpoäng. Barn 0-6 och vuxna över 65 ger extra tillskott av vårdpoäng.

onsdag, mars 04, 2015

Dags att kommunerna betalar vad det kostar att inte ta hem patienter från sjukhus

Hallandsposten hade igår en artikel om det faktum att kommunerna har för få korttidsplatser för personer som är färdigbehandlade men måste stanna kvar på sjukhusen.

Alla har inte en anhörig som kan ta emot.

I den granskning som Hallandsposten gjort i södra Halland utmärkte sig Halmstad.

När en patient är utskrivningsklar tar kommunen över delar av ansvaret efter fem dagar. Man betalar då 4513 kr/dygn men den riktiga kostnaden är ca: 10.000 kr per dygn.

Halmstad betalade föra året för 900 dygn.

Det finns två problem med kommunernas brist på korttidsplatser. Region Halland får en onödig kostnad och patienter som borde skrivits ut tar upp vårdplatser andra behöver.

Den bästa lösningen är givetvis att kommunerna tar detta på allvar och ser till att det finns korttidsplatser så att alla kan skrivas ut inom fem dagar.

För att få dem att göra detta bör kommunerna från dag sex betala vad platsen kostar. Och efter 10 dagar få en straffavgift på 5000 kr per dag.

Då tror jag det skulle hända något. Det är inte rimligt att sjukhusen blir överbelagda bara för att kommunerna inte ser till att ha platser för de som behöver vård när man är färdigbehandlad.