onsdag, mars 04, 2015

Dags att kommunerna betalar vad det kostar att inte ta hem patienter från sjukhus

Hallandsposten hade igår en artikel om det faktum att kommunerna har för få korttidsplatser för personer som är färdigbehandlade men måste stanna kvar på sjukhusen.

Alla har inte en anhörig som kan ta emot.

I den granskning som Hallandsposten gjort i södra Halland utmärkte sig Halmstad.

När en patient är utskrivningsklar tar kommunen över delar av ansvaret efter fem dagar. Man betalar då 4513 kr/dygn men den riktiga kostnaden är ca: 10.000 kr per dygn.

Halmstad betalade föra året för 900 dygn.

Det finns två problem med kommunernas brist på korttidsplatser. Region Halland får en onödig kostnad och patienter som borde skrivits ut tar upp vårdplatser andra behöver.

Den bästa lösningen är givetvis att kommunerna tar detta på allvar och ser till att det finns korttidsplatser så att alla kan skrivas ut inom fem dagar.

För att få dem att göra detta bör kommunerna från dag sex betala vad platsen kostar. Och efter 10 dagar få en straffavgift på 5000 kr per dag.

Då tror jag det skulle hända något. Det är inte rimligt att sjukhusen blir överbelagda bara för att kommunerna inte ser till att ha platser för de som behöver vård när man är färdigbehandlad.

2 kommentarer:

Mattias Unander sa...

Det är ännu mindre rimligt att skära ned på antalet vårdplatser innan kommunerna byggt ut resurserna för att ta hand om patienterna. Har du sett studien som visar på ökad dödlighet vid korta vårdtider efter höftfraktur?
http://www.netdoktor.se/benskorhet/nyheter/Kort-sjukhusvistelse-gav-okad-dodlighet
Vi pratar sjukhusvård här. Inte lägre kvalificerat kommunalt omhändertagande...
Antagandet att kort vårdtid på sjukhus är eftersträvansvärt för alla är alltså inte med nödvändighet sant men idag tvingas vi sträva efter detta pga för få vårdplatser.

Ni har säkert det bästa för ögonen men politisk detaljstyrning av högprofessionell verksamhet är inte bra. Det finns det också forskning på... Låt professionen råda över hur vi bäst sköter patienterna och låt den politiska inblandningen sträcka sig till vad som går att finansiera och hur. De ideliga omorganisationerna och omstruktureringarna håller på att ta förstöra Hallands sjukvård och driver upp kostnaderna in absurdum. Sjukvården är unik såtillvida att investeringar i kvalitet sänker totalkostnaderna. (Øretveit, J - Health Service Quality 1992) Med tanke på att den kostnaden för komplikationer och felbehandlingar, felmedicinering osv är mellan 20 och 40% av den totala vårdbudgeten beroende på vilken forskning man tror på finns det alltså anledning att investera i kvalitet. Med fokus på ekonomi i balans driver man upp kostnaderna istället. Moment 22...

TOMMY RYDFELDT sa...

Kommunerna har haft detta ansvar sedan 1992 men inte byggt ut platser för mellanvård eller eftervård. Det är helt enkelt för billigt att inte göra det.

Halmstad har dessutom minskat sina platser.

Läkarförbundet har ju tagit upp detta.

http://läkartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/09/Lakarforbundet-vill-att-fardiga-patienter-skickas-hem-snabbare/

Och nu har en utredare förslagit förändring.

Jag vet att det finns personer inom sjukvården som anser att politikernas uppgift är att bara se till att de får de pengar de önskar.

En sådan uppdelning skapar dock vissa demokratiska problem. Hur röstar man bort sjukvårdspersonal som inte håller budgeten eller har dåliga resultat?

Politiker kan man avsätta och välja andra om man är missnöjd.