lördag, januari 26, 2008

Klart Nuder fick sparken

Det är så typiskt svenskt att inte få säga som det är. Klart Pär Nuder fick sparken.

Det är ju egentligen rätt fantastiskt att de som är huvudansvariga för socialdemokraternas värsta valnederlag i modern tid överhuvudtaget finns kvar i partitoppen.

I de flesta länder hade Göran Persson, Pär Nuder och Marita Ulvskog, fått gå.

Persson och Nuder som regeringspolitikens arkitekter och Ulvskog som partisekreterare och ansvarig för valrörelsen. Nu blev det bara Persson som försvann.

Mona Sahlin lyfter till slut undan Pär Nuder. Och Marita Ulvskog faller säkert också.

Kanske en ny läcka i media kan tvinga bort henne?

Pär Nuder är sur över läckan och kanske mest sur för att den förmodligen är medvetet planterad.

Bristen på självkritik hos Pär Nuder (bilden) är ju också ganska besvärande för (s). Är man finansminister och regeringen faller på den ekonomiska politiken och jobbpolitiken så borde man själv fundera över om det är rätt att fortsätta som ekonomisk talesman.

Pär Nuder skall stanna kvar, heter det, men det är bara en tidsfråga tills han försvinner precis som Allan Larsson när (s) var i opposition förra gången.

Landshövdingejobbet i Blekinge är ju ledigt. Kanske en bra plats för Pär Nuder att finna den lust och energi som Mona Sahlin hävdar att han saknar.


Afton1
Afton2Svd1Svd2DN1DN2Sydsv

Läser Mats Odell min blogg?

Idag föreslår bostads- och finansmarkandsminister Mats Odell (kd) ett skatteavdrag för bosparande.

Till folkpartiets landsmöte motionerade jag om samma sak och jag har tidigare lanserat förslaget i det liberala nyhetsmagasinet NU.

I detalj är förslagen inte helt lika men andemeningen är samma.

Vi subventionerar räntor på kreditköp men inte den som sparar till sin bostad? Rätt knepigt eller hur?

Motionssvaret på landsmötet blev ett nja men viktigt är att jag vet att flera fp-riksdagsmän stödjer mig vilket borde vara en bra grund för en uppgörelse i regeringen. Och vill Mats Odell låna detaljer från mig så, varsågod.

Såhär skrev jag i motionen som jag redovisade på min blogg 16 april 2007.

Motion ang bosparande

I Sverige så får den som sparar till sitt boende inget stöd. Istället har olika stöd på bostadsmarkanden varit inriktat på att ge fastighetsbolag och byggherrar olika subventioner, inte den enskilde. Nu har alliansregeringen avskaffat dessa stöd och subventioner vilket är bra.

En mycket stor majoritet vill äga sin bostad. Trots detta finns inget stöd eller subvention för de som långsiktigt vill spara till en bostad. Istället så beskattas ränta på sparandet.

Det känns inte speciellt logiskt när man får ränteavdrag/skatteavdrag för inköp av konsumtionsvaror på kredit och kontokortsräntor.

Jag anser att Sverige behöver ett bosparande som har stöd av staten.

En modell för detta bör tas fram.

Jag låser mig inte vid metod men här är några tankar som jag tycker är intressanta och som jag anser skall utredas.

För det första skall bosparande vara räntefritt. Räntan/avkastningen på bosparandet beskattas inte utan läggs till kapitalet.

För det andra så ges varje person möjlighet att dra av ett halvt basbelopp av sitt bosparande i sin deklaration.

Sparandet är under spartiden spärrat. När man tar ut beloppet måste det gå till inköp av en bostad. Väljer man att ta ut beloppet utan att köpa bostad återförs beskattningen och man får av det kapital man tar ut betala skatt på räntan/avkastningen och även återbetala den skattevinst man gjort på avdraget i deklarationen.

Idag är det inget problem för banker och andra som skulle hantera ett bosparande att för varje år räkna ut en skuld som efterskänkes när man köper en bostad eller förfaller till betalning om man tar ut beloppet.

Yrkande:

att landsmötet uttalar sig för införande av ett bosparande i Sverige,

att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att arbeta fram ett förslag till bosparande.

Kungsbacka 2007-04-10

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka


DNSvdHD

fredag, januari 25, 2008

När redovisas (s)-politiken?

Pär Nuder fick sparken som ekonomisk talesman.

Mona Sahlins förklaring är att det handlat om lust och energi, som uppenbarligen Pär Nuder då inte har. Inte heller är han petad. Vad är han då? Knuffad? Sparkad? Omplacerad?

Det är ganska ointressant vem som är ekonomisk talesman för (s). Om inte Mona Sahlin överraskar med en ny fräsch person med nya idéer. Men var skall hon hitta honom eller henne?

Mest intressant är med vilken klumpighet och taktlöshet hon hanterat frågan. Var det så att Marita Ulvskog och en del andra också skulle petas men det gick inte när Pär Nuders petning läcktes till media.

Vem läckte och varför?

Det som är intressant är om och när Mona Sahlin (bilden) redovisar vilken politik partiet vill föra.
Eller skall man bli första parti som går till val utan politik?

Väljarna vill nog veta:

• Om man skall sänka avgifterna i a-kassan, hur skall det betalas?

• Skall jobbavdraget tas bort och därmed höjs allas skatt med ca 1000 kr per månad?

• Skall det gamla systemet med fastighetsskatt återinföras så alla får höjd skatt, oavsett boendeform?

• Vilken skolpolitik får vi? Betyg från årskurs 6? Satsning på kunskap eller mer flum som vänsterpartiets förslag att förbjuda läxor?

• Skall friskolorna avskaffas eller åtminstone klämmas åt?

• Skall apoteket efter en valvinst förstatligas? (Då är monopolet brutet av alliansen)

• Kommer jobblinjen gälla eller är det tillbaka till politiken då man tror att AMS skall fixa allt?

• Vem som skall regera med vem? Skall (s) regera ensamma eller med (mp) eller (v) eller båda?

• Vilken politik skall dessa tre föra. I många frågor spretar ju uppfattningar betydligt.

Dessa frågor kommer väljarna, alliansen och politiska journalister fråga om och om igen i valrörelsen 2010.

Svaren på dessa frågor är viktigare än om den ekonomiska talesmannen heter Nuder, Östros eller Österberg i efternamn.

Svd1Svd2Svd3Afton1Afton2Afton3Afton4DN1DN2DN3DN4SydsvHDEkonomi1Ekonomi2

Uppdatering 16:17

Frågan vem läckte och varför kanske börjar få ett svar.

Enligt politikerbloggen och Resumé pekas Mona Sahlins närmaste man, Stefan Stern, ut som källa.

Var det kanske så att Pär Nuder vägrade avgå eller ta annat uppdrag. T.ex som talesman i utrikespolitiken.

Han sa, du får sparka mig. Vilket är svårt då Sahlin måste gå till riksdagsgruppen och få stöd där. Så planen blev, läck och rök ut Nuder. Se vad han tål. Och han avgick frivilligt.

Stämmer uppgifterna så är givetvis läckandet sanktionerat av Mona Sahlin som metod att få bort Pär Nuder.

Kristdemokraterna lever farligt

Ytterligare en opinionsmätning visar att moderaterna och kristdemokraterna har tappat mest sedan valet. Folkpartiet är det enda regeringsparti som håller sig kring valresultatet.

Om vi får tro DN/Synovate så har (m)+(kd) tappat 7,7 % sedan valet.

Moderaterna mest i procent och Kristdemokraterna i andel av sina väljare. Ca 50 %.

Givetvis har detta med att de problem partierna haft. Moderaterna med återkommande avgångar och ministrar som är dåliga på att förklara det dem gör (Littorin och Husmark Pehrsson), är givetvis en orsak. Omgörningen av partiet som ibland ger en förvirrande bild påverkar säkert med.

Kristdemokraterna har hamnat i en svekdebatt. Det populistiska förslaget i valet att sänka bensinskatten blev totalt omöjligt att driva efter valet. Klimatdebatten tog över och det hade varit politiskt självmord att driva den frågan.

Nu försöker man reparera detta med klimatutspel Senast idag på DN debatt.

Fastighetsskatten blev inte heller vad man lovat.

Sedan har vi den tidigare debatten kring utländska kvinnors möjlighet till abort i Sverige och nu debatten kring könsneutral äktenskapsbalk, eller homoäktenskap, som en del kristdemokrater vill kalla det.

Dessa debatter är ett problem. Man behöver driva nej till könsneutrala äktenskap för att hålla ihop partiet. Men samtidigt skrämmer det väljare.

Speciellt kristdemokrater typ Anneli Enochsson som inte ser någon skillnad mellan incest, månggifte och homosexualitet.

Centerpartiet har också tappat, 2 % sedan valet, men det förvånar mig lite. Jag tycker miljöminister Andreas Carlgren är bra och aktiv i miljödebatten.

Kanske saknar många förslag om förbättringar för småföretagen från Maud Olofsson. Men jag tror de kommer.

Vad innebär Mona Sahlins ommöblering för opinionen? Förmodligen väldigt lite.
Charmtrollet Nuder eller charmtrollet Östros, som ekonomisk talesman, har ingen större betydelse.

Intressantare blir när man någon gång vågar presentera en politik.

Då lär siffrorna falla ordentligt för (s).

DNSvd1Svd2Afton1Afton2Afton3SydsvDagen1Dagen2

Inför vårdgaranti på akuten - Insändare i Hallands Nyheter

En mamma skrev i Hallands Nyheter den 23/1 om sin väntan på akuten i Varberg.

Går att läsa här.

Idag får jag in ett svar. Går att läsa här eller nedan.

Inför vårdgaranti på akuten

Signaturen "Stolt mammas" berättelse i HN 23 januari, om en lång dag på akuten i Varberg, är tyvärr bara en i mängden av liknande upplevelser vi har fått del av.
Att det skall vara väntetid på akuten har blivit en oskriven regel.

Men det behöver inte vara så.

I andra länder har man infört vårdgaranti på akuten. Och lyckats med att följa den.

Inspirerade av detta har folkpartiet lagt en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi föreslår att man utreder just en sådan garanti.
Vi anser att från det man skrivs in tills man är på avdelning eller utskriven får det gå max fyra timmar.

Hade vårt förslag gällt hade familjens besök på akuten tagit slut cirka 15.30 och inte klockan 21.00.

Vi är övertygade om att med rätt planering och resurser kan vår duktiga personal klara detta.

Vill övriga partier ge dem denna möjlighet?

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

torsdag, januari 24, 2008

Nuder utröstad i doku(s)åpan

Inför utröstningen hade seriens favorit Mona gjort en pakt med några andra.

Tidigare favoriten Pär skulle röstas ut. Det skulle komma som en överraskning men läckte ut på något sätt.

Så skulle man beskriva det om det var Baren, Big Brother eller någon annan dokusåpa.

Men nu är det partitoppen i Sveriges största parti med anspråk på regeringsmakten.

Bedrövligt hanterat, är rätt ord.

Olika rykten är givetvis igång. Skulle Pär Nuder sparkas men det kom ut. Vem läckte i så fall? Någon i Monas krets och medvetet?

Eller finns det mulvardar i Monas gäng som ville åt Mona eller Pär Nuder?

Eller har någon av misstag pratat bredvid mun?

Uppenbart är att Mona Sahlin ansåg Pär Nuder förbrukad. Han har varit osynlig sedan valet. Och när han någon gång framträtt så har Nuder varit sur och dum.

Hans stora problem är ju att han inte kommit dit han är pga. av stöd i partiet. Han är ditsatt av Göran Persson. I grunden en tjänsteman som avancerat och inte en förtroendevald med djup förankring i partiet.

Efter valet trodde säkert Pär Nuder att partiet skulle kalla på honom. Han skulle bli ny partiledare. Men kallelsen kom inte. Och då var det en tidsfråga innan slutet var nära.

Och nu ville han inte ens ha ett möte med Mona Sahlin utan avgick frivilligt i ett surt brev till valberedningen.

Enligt DN så skriver Nuder han inte vill stå i vägen om partiordföranden Mona Sahlin tycker att någon annan kan sköta uppgiften som ekonomisk talesman bättre.

Nuder skriver också, enligt Svd, att han ser fram emot att få sitta på riksdagens "gubbhylla" tillsammans med en annan gammal finansminister, Bosse Ringholm.

Mona Sahlin vill ha sitt gäng omkring sig. Inte Göran Perssons. Och kanske är hon långsint. Det finns socialdemokrater som intern och offentligt pucklat på henne bra i samband med de olika Sahlinaffärerna.

Som också motarbetet att hon blev partiledare. Dessa sitter givetvis löst.

Nu med bra opinionssiffror i ryggen känner hon sig säker och redo att städa.

Första offret blev Pär Nuder. Vem röstas ut nästa gång?

Svd1Svd2Sydsv

Fundamentalism, är det KD:s väg?

Kd-ledaren Göran Hägglund har för närvarande en svår uppgift att hantera olika intressen i sitt parti och alliansen.

I partiet finns de som anser att traditionella kristna värden skall styra kristdemokraterna och deras ställningstagande. Man kunde på nåd acceptera att utländska kvinnor kunde få göra abort i Sverige men gränsen går vid att tillåta könsneutrala äktenskap.

I Expressen uttalar sig en del kristdemokrater om att frågan om könsneutrala äktenskap är värd att lämna regeringen på.

Såhär säger Per-Olof Hermansson, kd-ordförande i södra Västra Götaland i Expressen:

– Frågan är viktigare för oss än vad kärnkraften är för centerpartiet. Vi kan inte kompromissa med en grundläggande värdering. Då är det bättre att vi frånsäger oss makten.

En del kristdemokrater hävdar att neutral äktenskapsbalk (eller homoäktenskapen som en del vill kalla det) är första steget mot månggifte.

– Det ena kan leda till det andra, säger Margaretha Ericsson, som är ordförande för kristdemokraterna i Östergötland, till Expressen

Göran Hägglund vet att det är en fråga som man bara inte kan lämna regeringen på.

Få alliansväljare skulle förstå kristdemokraterna och förlåta dem. Partiet skulle få bilden ännu tydligare som stockkonservativt och bestående av mörkermän och mörkerkvinnor.

Aftonbladet redovisar också att det som kan kallas traditionella kristna värderingar håller på att luckras upp. Vilket inte i och för sig måste innebära att kristna värderingar i sig försvinner.

Men den mer fundamentalistiska linje vissa kristdemokrater driver är det få som anser är så viktigt att det avgör partivalet.

Abortkritik, nej till neutral äktenskapsbalk och allmänt negativ hållning till homosexuella, drar inte röster.

Man har också läst opinionen fel. Några kristdemokrater gick för någon vecka sedan ut med krav på folkomröstning om den nya äktenskapsbalken. Men tystnade snabbt när det visade sig att en överväldigande majoritet i Sverige stödde en könsneutral äktenskapsbalk och att riksdagens partier väldigt väl speglade opinionen.

Vi kan se samma mönster i USA. Den kristna högern eller som man kallat sig ibland, den moraliska majoriteten, är också på stark tillbakagång.

Av fyra återstående republikanska kandidater är det bara Mike Huckabee som de stödjer.

Mitt Romney (Mormon), John McCain (I de flesta ögon för mycket vänster i bland annat frågor kring illegal invandring) och Rudy Giuliani (Säger inte nej till aborter) är inte deras kandidater.

Men det är mycket troligt att någon av dessa tre är republikanernas kandidat i höst.

Jag har tidigare pekat på den bästa väg att lösa frågan om könsneutral äktenskapsbalk.

Låt regeringen lägga ett förslag och sedan blir det fri omröstning i riksdagen eftersom det är en samvetsfråga.

PS! Läs denna debattartikel i Dagen av Alf.B Svensson (inte f.d kd-ledaren utan med B i namnet). Visar väl hur man tänker. DS!

Är Thomas Östros framtiden?

Häromdagen frågade jag i ett inlägg om någon vet var Pär Nuder (s) (bilden nedan) är? Har han lämnat politiken?

Idag vet vi. Han är f.d. ekonomisk talesman.

Vad innebär detta för den socialdemokratiska politiken?

Det är tveksamt om det innebär någon förändring alls. Thomas Östros, ny talesman, är ju lika förknippad med Göran Persson och den tidigare regeringen. Knappast någon förnyelse.

Möjligtvis föll Nuder på att han var Görans pojke. Först hans närmaste man, sedan samordningsminister och sist finansminister.

En karriär byggd på Göran Perssons förtroende och inte partiets.

Som statssekreterare och samordnare har han säkert skaffat sig en massa fiender internt.
Thomas Östros är ju inte känd för att ha speciellt tydliga åsikter. Han förlorar aldrig en debatt, sa Göran Persson. Men han vinner inte heller någon.

Oftast rätt otydlig i debatter och håller med och attackerar om vart annat utan att få något sagt.

Är det en omläggning av den ekonomiska politiken som är på gång är Östros rätt man. Han kan lika glad marknadsföra nya åsikter som om de gamla aldrig funnits.

Att städa i partitoppen innebär att Mona Sahlin siktar in sig på 2010. Hon vet att några återställare knappast är framgångsrikt om man vinner valet. Hon vet också att Pär Nuder är illa omtyckt inom bland annat (mp). Läs Birger Schlaug.

Hon vet att det försprång som (s), (v) och (mp) har snabbt kan ätas upp. Därför måste politiken vara trovärdig och framåtriktad.

Nuder och Ulvskog tillhör det förflutna. Frågan är dock om Sahlin och Östros är fra

AftonSvd1Svd2Svd3SydsvHDSvd4DN1DN2

onsdag, januari 23, 2008

Äntlingen börjar samhället att fatta

I socialdemokraternas Sverige har man pensionerat bort problem. Fick man det som tidigare kallades förtidspension så var det för evighet. Det fanns en tid då man också försökte pensionera bort arbetslöshet.

Förtidspension av arbetsmarknadsskäl hette det. Man gick på a-kassa från 58 år och fyra månaders ålder och sedan fick man förtidspension vid 60.

Ingen jobblinje där.

Äntligen finns det en syn i samhället att även den som fått sjukersättning (nya namnet på förtidspension) inte skall behöva vara utanför hela livet.

Flexibilitet pratar försäkringskassan om.

”- Vi vet att människor som kommer in med långa sjukskrivningar tappar sitt självförtroende och det sociala livet. Personer som kommer in i förtidspension går också miste om den reallöneökning som andra får vilket också ger en låg ålderspension, säger försäkringskassans chef, Curt Malmborg, till Aftonbladet.

Anpassa arbetet till de människors möjligheter och förutsättningar. Det måste vara rätt väg.

Och det behöver inte bli en ekonomisk vinst för samhället. Ett brutet utanförskap är vinst nog.

Här är mina förslag för att möjliggöra att fler får arbete:

Låt en person få sjukersättning efter en flexibel procentsiffra som passar med ett arbete. Idag gäller 25, 50 eller 75 %. Varför inte sjukersättning på 34 % om det passar ett arbete? Mer individuell prövning.

Låt staten ta över anställningsskyddet för en person som haft sjukersättning. Anställer ett företag och det inte fungerar så återgår personen på sjukersättning tills man hittar ny möjlighet till rehabilitering, arbetsprövning eller vad som behövs. Turordning m.m. gäller ej denna person.

Ta generellt bort arbetsgivarens skyldighet att betala de första 14 dagarnas sjukskrivning för en person som haft sjukersättning.

Betala lön och sociala avgifter för en person som går från sjukersättning till arbete på hel eller deltid under 1 år. Får man inte fortsatt anställning efter 1 år skall detta återbetalas så systemet inte utnyttjas. Givetvis kan undantag förekomma då återbetalning ej sker efter särskild prövning. Det behöver ju inte vara arbetsgivarens fel att det inte fungerar.

Jag är övertygad om att det finns företag som på dessa villkor skulle anställa personer. Kanske behöver en småföretagare hjälp med lite administration 12 timmar per vecka. Idag vågar man inte anställa då personen omfattas av LAS, turordning m.m. Man kan inte heller anställa på 12 timmar då det måste vara 10,20, 30 eller 40 timmar.

För att detta skall fungera så behövs givetvis en fungerande rehabilitering. Att också arbetsförmedlingen är inriktad på att hitta arbeten. Och dessa arbeten tror jag finns hos småföretagare som inte alltid behöver heltider och som idag är rädda för att anställa.

Svd

Hur kan (s) försvara detta bristfälliga monopol?

Hur kan socialdemokraterna försvara Apoteksbolagets monopol? Är det för att Ylva Johansson aldrig lämnar Stockholms lugna vrå och tror att Sverige ser ut som i Stockholm?

Köer, sätt att hantera kunder, är viktiga skäl att bryta apoteksmonopolet men illgänglighet tycker jag är det viktigaste skälet till att monopolet måste bort.

Jag skall berätta om Bohuslän. I norra Bohuslän kan man besöka ett enda Apoteket på söndagar. Det ligger i Uddevalla. Upptäcker någon som bor i Strömstad att man måste ha ut ett recept en söndag, är de över 9 mil till Uddevalla som gäller.

Likadant är det för de som bor vid kusten. Uddevalla har öppet.

Kuriosa är att i Uddevalla är det inte apoteket på sjukhuset som har öppet. Utan vid köpcentret Torp. Får man ett recept får man åka från sjukhuset till Torp.

För Strömstads invånare är det ju lite ironiskt att uppe vid norska gränsen har man en så kallad Apoteksshop med receptfria varor och diverse annat. Öppet söndagar 10-18.

Men Nordby är ett köpcentrum för norrmän. Och syftet med att ha denna butik är att svenska Apoteksbolaget skall sälja receptfria läkemedel, inte till svenskar, utan norrmän.

Så fungerar ett monopol. Så fungerar det monopol som socialdemokraterna så krampaktigt försvarar.

Ett av socialismens sista fästen.

Staten abdikerar från ansvaret, säger Ylva Johansson (s) i ett försök till försvar för Apoteksbolaget.

Detta ansvar har (s) abdikerat från sedan länge. Hur har man annars kunna tillåta Apoteket att agera som man gör?

tisdag, januari 22, 2008

Sent skall syndare Bodström vakna

Thomas Bodström (s) var justitieminister under 6 år från 2006-2006.

Under denna tid hade ingen annan så stor möjlighet att ha inflytande över hur grov brottslighet bekämpades. Han hade kunnat genomföra vad som kallas ett svenskt FBI.

Men det gjorde han inte. Efter nattens postrån i Göteborg så dyker populisten Thomas Bodström upp.

Han kräver nu att regeringen skall göra det han inte lyckades själv med under 6 år.

Till Svd säger han:

” Regeringen måste gripa in och föra diskussionen om en centralt organiserad polismyndighet vidare. Vi behöver en centraliserad organisation för att bekämpa den organiserade brottsligheten, det en del kallar ett slags FBI”

Tänk om Bodström insett detta som minister. Då hade kanske man kunnat hindra en del av de grova brott som nu begås.

Sent skall Thomas syndaren vakna.

För övrigt så krävde folkpartiet och Cecilia Wigström, partiets rättstalesman, ett svenskt FBI i november förra året. Därför får hon vara med på bild. Läs mer om folkpartiets förslag här.

Svd2Svd3Svd4

Dags att byta ut Husmark Pehrsson

Moderata socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrssons förslag att begränsa möjligheten till höjd sjukersättning, genom avtalade försäkringar, vållar kritik i moderata riksdagsgruppen. Och det med rätta.

Nyss var det ett inslag i Aktuellt och där påpekade flera moderater på att det måste vara avtalsfrihet på arbetsmarknaden.

Om fack och arbetsgivare vill avsätta del av löneutrymmet till mer semester, bättre pension eller extra pengar vid sjukdom måste det vara upp till dem.

Det är ju inga statliga pengar utan sådana som istället skulle ha gått till löneökningar.

Att förbjuda avtal som ger mer än 76 % vid sjukdom är dumt och feltänkt.

För mig är det typiskt socialdemokratisk regleringspolitik där politiker vet bäst och lägger sig i hur människor skall hantera sitt liv.

Och det skall en alliansregering inte ägna sig åt.

En regeringsombildning är ofrånkomlig.

Den första som behöver bytas ut är Cristina Husmark Pehrsson. Hon har lanserat en hel del ogenomtänkta förslag och saknar helt förmåga att pedagogisk tala om varför dem är bra.

Svd

Äntligen lite debatt-det var på tiden !!!

Amerikanska politiker är inte vana vid ordentlig debatt. Presidenten har aldrig någon frågestund där han grillas i kongressen. Ministrar uppträder aldrig där då USA inte tillämpar parlamentarism.

Istället har man en uppdelning på den verkställande (presidenten), lagstiftande (kongressens båda kamrar) och den dömande (domstolarna).

De få gånger presidentkandidater debatterar är det ofta givna regler kring debatterna.

Man får inte rikta frågor till varandra, bara svara på frågor från en panel osv.

Men nu är läget stenhårt inför lördagens primärval i South Carolina och i nattens debatt på CNN gav programledaren Wolf Blitzer de tre demokraterna Hillary Clinton, Barack Obama och John Edwards fria tyglar.

Och dem tog chansen. Inte minst Hillary Clinton som pucklade på Obama rätt bra. Och även John Edwards tog chansen att komma in i debatten.

Barack Obama såg stundtals förvånad och besvärad ut.
Störst problem hade han med frågan om sjukförsäkring. Clinton och Edwards vill ha en sjukförsäkring som täcker alla medborgare. Obama slirar i frågan och attackerades av båda.

Se video om den del av debatten som handlande om sjukförsärsäkring på CNN här och här.

Barack Obama har ett sätt att tala där han målar upp visioner utan att alltid vara tydlig.

Kanske för att medvetet locka många.

När någon sedan tolkar vad han säger så hamnar han hela tiden i försvarsställning, så menade jag inte, du tolkar mig fel osv.

Hillary Clinton passade på att ta upp en del sådana ”tolkningsfrågor”.

F.d presidenten Bill Clinton gör det ständigt när han är ute och kampanjar. Han missar inte ett tillfälle att attackera Obama.

Jag tycker att Hillary Clinton klarade sig bäst i debatten med John Edwards som tvåa. Och Hillary Clinton har inget emot att Edwards, som är född i South Carolina, tar röster från Obama på lördag.

En slutfundering. Hade Barack Obama varit tvungen att debattera i brittiska parlamentet hade han blivit totalt mosad av de flesta ledamöterna. Där är debatten tuff, hård och ibland både fyndig och rolig. Han hade varit politiskt död. Tänk så olika stilarna är i olika länder.

SvdAftonDNHD

måndag, januari 21, 2008

Kollaps för Östros omdöme

När Jan Björklund redovisade folkpartiets interna klimatsamråd fanns förslag om utbyggd kärnkraft.

Borde inte ha förvånat någon då folkpartiets landsmöte redan hade bekräftat inriktningen och klimatsamrådet skall mer lägga fast detaljerna.

Men det blev givetvis en hel del debatt.

Övriga allianspartier var inte negativa. Till och med centerpartiets Anders Flanking var försiktigt positiv. Till Svenska dagbladet sa han:

” Centerpartiet vill inte bedriva kärnkraftsdebatt i media, säger partisekreteraren Anders Flanking. Vad folkpartiet tycker i frågan är väl känt, liksom att centerpartiet inte tycker att kärnkraften är lösningen på energi- och klimatfrågorna, säger han.

– Vi anser att vi inte kan låsa fast oss i ett beroende av kärnkraft och olja, säger Flanking.

– Kärnkraften är en viktig energikälla som också ska spela en viktig roll framöver. Vi utesluter inte att fler reaktorer behövs.”


Socialdemokraternas Thomas Östros saknade som vanligt alla proportioner och det var inte nog med elände att göra detta utspel om kärnkraften. En kollaps för regeringens energipolitik menade han trots att frågan inte skall tas upp under denna mandatperiod.

Han sa vidare:

”Jag är rädd att folkpartiets utspel förstör satsningen på den förnyelsebara energin.”

Vad tycker då svenska folket?

Jo i en DN/Synovate undersökning är 48 % för ny kärnkraft. 39 % är emot och 13 % är osäkra.

Bland socialdemokratiska väljare är 46 % för ny kärnkraft och 41 % emot. En kollaps för Thomas Östros omdöme? Eller är dessa 46 % så okunniga och korkade att de medvetet vill förstöra all satsning på förnyelsebar energi?

Politiker gör ibland misstaget att underskatta det svenska folket. De flesta kan se att sedan folkomröstningen 1980 har inte den energikällan som löser problemet kommit fram. Inte i Sverige eller något annat land.

Svenska folket kan också se hur klimatet påverkas. Det väder vi har idag är inte naturligt.

Det låter ju kul att som Aftonbladet gör kunna rapportera om morötter som skördas i januari. Men är det så vi vill ha det? Vill vi ha ett förändrat klimat?

All energiframställan har risker.

Kärnkraften är inte lösningen men en del av lösningen för att komma bort från kol, olja och gas som ger växthusgaser.

Socialdemokraterna vill inte ha en kärnkraftsdiskussion därför att den splittrar partiet. Det visar inte minst denna undersökning. Och som alltid är omsorgen om partiet större än den om Sverige.

Uppdatering 15:25

Givetvis kunde inte miljöpartiets Peter Eriksson hålla sig ifrån att underskatta den svenska väljarkårens förmåga att tänka själva. Innebörden i en kommentar i DN är att väljarna är okunniga och blir det bara en debatt i samhället så blir väljarna skeptiska mot kärnkraft.

Jag säger bara en gång till. Underskatta inte väljarkåren. Det finns många politiker som gjort detta och gått på sitt största politiska nederlag.

Vi kanske skall ha folkomröstning?

För några dagar sedan gick vissa kristdemokrater ut och krävde folkomröstning om huruvida det skall bli en könsneutral äktenskapsbalk. Den skulle hållas samtidigt som EU valet.

Man trodde givetvis att opinionen stöttade (kd).

Men idag redovisar Svd/SIFO att 7 av 10 svenskar vill att homosexuella skall få gifta sig.

Hoppsan!!!

Det var nog inte det resultatet (kd) förväntade sig. Och det visar också att riksdagspartierna ganska väl representerar svenska folket.

Könsneutrala äktenskap är i grunden ingen politisk fråga.

Det finns en bra lösning. Låt regeringen lägga ett förslag och sedan är det fri omröstning i riksdagen efter samvete utan partipiska.

Då lär resultatet bli som svenska folket vill. Det är väl bra demokrati samtidigt som ingen måste rösta emot sitt samvete?

Uppdatering 13:34

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nu att han inte kan tänka sig att kompromissa om könsneutral äktenskapsbalk.

Till Svenska Dagbladet säger han:

" - Jag tror man får vara klar över att man kan knappast kompromissa om man ska lägga fram förslag om könsneutrala äktenskap eller inte.

- Frågan är mer att lära sig att acceptera att man inte hamnar på samma ståndpunkt, och visa respekt för det."


Tidningen Dagen försöker sig på ett konstnummer. Rubriken på deras ledare är " En fjärdedel kan ha rätt"

I ledaren skriver man:

"Men kanske är det också så att den fjärdedel av befolkningen som vill slå vakt om det nuvarande äktenskapet mellan man och kvinna, helt enkelt har misslyckats med opinionsbildning och att förklara vad äktenskapet egentligen innebär för de cirka 70 procent som i undersökningen tycker att homosexuella ska få ingå äktenskap"

Och fortsätter:

"Att vara i minoritet innebär nu inte att man per definition har fel."

Den här frågan handlar inte om rätt och fel. Utan om olika åsikter som bottnar i den enskildes egna värderingar.

Det var därför det var så fel när Kd-politiker började prata om folkomröstning därför man för det första trodde man hade svenska folket med sig och för det andra ville göra frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning till en politisk fråga.

Samma respekt som minoriteten kräver och har rätt att få måste minoriteten visa majoriteten och alla de av samma kön som vill ingå äktenskap.