måndag, april 16, 2007

Motion landsmötet- Bosparande

Den 10 april gick motionstiden ut till folkpartiets ladnsmöte. Jag har skickat in två motioner.

Den första handlar om bostadspolitik. Sverige behöver en ny bostadspolitik som tar oss i från den planekonomi som idag stora delar av bostadspolitiken utgör

Jag kommer att utveckla detta senare vid något tillfälle.

En viktig ingrediens i en ny bostadspolitik måste vara att göra det möjligt för fler att äga sin bostad. Och upp mot 90% vill göra detta. Då skall inte byggare eller fastighetsägare subventioneras utan skall stöd ges skall detta vara till den enskilde.

Jag vill därför ha ett bosparande som stimulerar och ger möjlighet till fler att förverkliga sin dröm att äga sin bostad. Därför föreslår jag ett bosparande där staten stödjer den enskilde.

Här kommer motionen.

Till Folkpartiets landsmöte


Motion ang. bosparande
I Sverige så får den som sparar till sitt boende inget stöd. Istället har olika stöd på bostadsmarkanden varit inriktat på att ge fastighetsbolag och byggherrar olika subventioner, inte den enskilde. Nu har alliansregeringen avskaffat dessa stöd och subventioner vilket är bra.

En mycket stor majoritet vill äga sin bostad. Trots detta finns inget stöd eller subvention för de som långsiktigt vill spara till en bostad. Istället så beskattas ränta på sparandet.

Det känns inte speciellt logiskt när man får ränteavdrag/skatteavdrag för inköp av konsumtionsvaror på kredit och kontokortsräntor.

Jag anser att Sverige behöver ett bosparande som har stöd av staten.

En modell för detta bör tas fram.

Jag låser mig inte vid metod men här är några tankar som jag tycker är intressanta och som jag anser skall utredas.

För det första skall bosparande vara räntefritt. Räntan/avkastningen på bosparandet beskattas inte utan läggs till kapitalet.

För det andra så ges varje person möjlighet att dra av ett halvt basbelopp av sitt bosparande i sin deklaration.

Sparandet är under spartiden spärrat. När man tar ut beloppet måste det gå till inköp av en bostad. Väljer man att ta ut beloppet utan att köpa bostad återförs beskattningen och man får av det kapital man tar ut betala skatt på räntan/avkastningen och även återbetala den skattevinst man gjort på avdraget i deklarationen.

Idag är det inget problem för banker och andra som skulle hantera ett bosparande att för varje år räkna ut en skuld som efterskänkes när man köper en bostad eller förfaller till betalning om man tar ut beloppet.

Yrkande:

att landsmötet uttalar sig för införande av ett bosparande i Sverige,

att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att arbeta fram ett förslag till bosparande.

Kungsbacka 2007-04-10

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

Inga kommentarer: