torsdag, april 19, 2007

Motion: Frihetsmanifest till stöd för den personliga integriteten

Min andra motion till folkpartiets landsmöte handlar om den personliga inegriteten. Jag vill att folkpartiet arbetar fram ett frihetsmanifest.

Till Folkpartiets landsmöte

Motion ang frihetsmanifest

För ett liberalt parti borde den viktigaste frågan vara den enskildes frihet, integritet och valfrihet. Jag tycker inte att folkpartiet alltid levt upp till detta de senaste åren.

I samhället pågår de små stegens inskränkningar av den enskildes frihet. Var för sig kanske harmlösa men ihop ett allvarligt hot mot den personliga integriteten.

En hel del har att göra med den nya tekniken. Hur mycket av den skall vi tillåta inskränka på den enskildes frihet? Hur mycket skall myndigheter, arbetsgivare och andra människor veta om oss? Hur mycket av kontrollsamhälle vill vi ha?

Genom GPS kan arbetsgivare följa var den anställde befinner sig även om det inte är nödvändigt för arbetet. Mobiltelefonföretag vill säkert i framtiden sälja tjänsten att vi kan pejla in var andra personer finns. Givetvis kommer denna tjänst marknadsföras som något man behöver. Men hur känns det för den kvinna som hamnat i ett förhållande där mannen har ett kontrollbehov att veta att han följer varje steg hon tar? Hon kommer knappast lättare ut detta förhållande. Måste alla veta vid varje tillfälle var vi befinner oss?

Myndigheter hittar också på nya saker. Skatteverket skall via ett spindelprogram söka på Internet för att samla uppgifter som kan leda till skatteutredningar. Vem tar ansvar för dessa uppgifter och hur hanteras dem. Var finns det samlade? Hur skyddas oskyldiga som man samlar uppgifter om?

För att jaga skattesmitare är det idag tillåtet i Sverige att utan förvarning, anledning och misstanke göra husrannsakan och granska kassasystem, bokföring, förhöra anställda om hur länge de varit anställda osv. Oftast kallas det operation krogsanering och olika myndigheter har rätt att göra sådana kontroller utan minsta misstanke.

Kommer det att vara en metod som blir tillåten i alla branscher? Kommer myndigheter i framtiden få möjligheter att på samma sätt utan anledning oanmälda besöka enskilda människor för att se om de har svarta pengar gömda hemma, svartsprit, stöldgods eller annat man kan vara ute efter?

Hur mycket samkörningar av uppgifter skall tillåtas? Hur skall dessa lagras så att de inte sprids i onödan? Vem kontrollerar detta?

I andra länder reser man kravet på obligatoriska ID kort. Skall man i framtiden vara tvungen att bära ID kort med sig?

Någonstans måste samhället sätta ner foten och säga att hit men inte längre får vi gå. Bara för tekniken finns måste vi inte använda den om den inskränker på människors frihet.
Vi måste också kunna säga att ändamålen inte helgar medel för att få fast varje skattesmitare eller bidragsfuskare. Personliga integriteten och friheten måste ibland gå före staten och myndigheters insamlande av uppgifter om oss.

Jag anser att det nu för folkpartiet är dags att utarbeta ett frihetsmanifest som inför valet 2010 blir folkpartiet svar på alla de frågor jag ställer i motionen och andra frågor som jag vet finns om hur långt kontrollsamhället får gå.

Yrkande:

att landsmötet beslutar uppdraga åt partistyrelsen att utarbeta ett frihetsmanifest i enlighet med motionens intentioner.

Kungsbacka 2007-04-10

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

Inga kommentarer: