onsdag, september 25, 2013

Hyrläkarkostnaderna minskar för Hallands vårdcentraler

Idag hade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sammanträde. Ett av ärenden gällde bokslutet efter åtta månader.

Prognosen för vårdcentralerna 2013 är plus 2 miljoner kronor och för Folktandvården minus 2 miljoner. För nämnden som helhet ett nollresultat.

Mycket glädjande är att kostnaden för användandet av bemanningsföretag avseende läkare, (hyrläkare), har minskat med 5 milj kr jämfört med samma period förra året och uppgår till 17 miljoner kr. (17.131 timmar mot förgående år 22.208 timmar)

Nämnden har vid flera tillfällen skärpt reglerna för när man får använda hyrläkare. Förvaltningen har också flyttat besluten om att ha bemanningsföretag till de två affärsområdescheferna.

Nämnden begär också till oktobers sammanträde att få en redovisning kring användandet av hyrläkare, gällande vad nämndens beslut haft för effekt samt en uppskattning av hur situationen ser ut framöver.

Satsning på medicinsk fotvård

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland var frågan kring medicinsk fotvård på dagordningen.

Närsjukvården har fått kritik, bland annat från patientföreningar men också enskilda, för att de som behöver medicinsk fotvård inte fått det och att de finns för få vårdgivare.

Det ser också olika ut i länet och fungerar bra på vissa ställen och mindre bra på andra. 

Jag tog upp frågan med förvaltningen som redan hade identifierat problemen.

En ny rutin är redan framtagen och det är viktigt att verksamheten följer den.

Men för att vi skall ha flera vårdgivare och inte vara sårbara så beslöt nämnden, på förvaltningens förslag, att handla upp vårdgivare för medicinsk fotvård. Det kan då finnas flera vårdgivare att välja på i kommunerna vilket skapar valfrihet.

Medicinsk fotvård kan man få t.ex som diabetiker eller psoriasispatient efter remiss från läkare.

Ekonomiskt är det ingen stor verksamhet. Egen regi och extern fotvård kostade ca; 1,2 miljoner 2012 och behovet kanske rör sig om 1,5-2,0 miljoner i kostnader.

Men för den som har behov är det oerhört viktigt och kan i förlängningen spara pengar och inte minst lidande.


måndag, september 23, 2013

Jag kandiderar till regionfullmäktige

Idag har provvalet för Folkpartiet i Kungsbacka gått ut. Medlemmarna får rösta om vem och vilka man vill ha på listorna i valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2014.

Jag funderar alltid ordentligt på om jag skall ställa upp i valen. Jag lovar ju att arbeta minst fyra år för partiet och löftet inkluderar ju att också ställa upp på viktiga uppdrag om partiet har förtroende för mig.

Jag arbetar idag med sjukvård och kollektivtrafik i Region Halland. Kollektivtrafik är ju ett gammalt intresse.

http://www.regionhalland.se/PageFiles/25096/Logo-RGB.jpgDen första motionen jag skrev var faktiskt  att det skulle gå nattbussar mellan Göteborg och Kungsbacka. Inget jubel bland äldre politiker men det blev till slut nattbussar. Jag satt inte i kommunfullmäktige i Kungsbacka ännu så en äldre partivän lämnade in den.

Jag har ju kommit i kontakt med vård och omsorg tidigare men sjukvård började jag arbeta med 2005 och blev direkt fast.

Vid sidan av kollektivtrafik är det det roligaste område jag fått arbeta med som politiker.

Och att jag tycker att jag har de roligaste uppdragen man kan få har givetvis påverkat mig när jag bestämt mig att ställa upp i provvalet.

Nu är det upp till mina partivänner att besluta om de vill se mig ytterligare en period i regionfullmäktige.

söndag, september 22, 2013

Spännande FP riksdagslista i Halland

Igår lördag hade Folkpartiet i Halland nomineringsmöte för att lägga fast riksdagslistan i Halland.

Nomineringskommitténs förslag gick igenom utan ändringar. Ett bra betyg till kommittén med Jan Ertsborn i spetsen.

Jag tycker det är en spännande lista med stor förnyelse och föryngring som blandas med olika erfarenheter.

Bengt Eliasson från Åsa i Kungsbacka toppar listan. Han är idag gruppledare för Folkpartiet i Region Halland och bland annat ordförande för Psykatrin. Bengt har lång erfarenhet av politiskt arbete, 52 år.

Tvåa som nytt toppnamn är Emma Gröndahl, 26 år, från Laholm. Hon kombinerar studier med att driva företag med sin sambo och trots sin ålder redan inne på andra mandatperioden i kommunpolitiken i Laholm.

Bengt, Ann, Emma, Kristoffer, Fatima och Mircea.
På tredje platsen står Fatima Svanå, 38 år, från Halmstad. Vice ordförande för Liberala kvinnor på riksplanet och bland annat kulturpolitiker i Region Halland. En av våra skarpaste debattörer när det gäller jämställdhet.

På fjärde plats står Ann Molander. Kungsbackabo med tunga uppdrag som vice ordförande för Äldreomsorgen, ledamot i kommunstyrelsen och gruppledare men också som egen företagare.

På femte platsen står Kristoffer Johansson från Halmstad. Förbundsordförande för Unga Kris som arbetar preventivt med motivation och eftervård för att minimera risker till återfall för de ungdomar som återvänder efter vistelse på SiS (Statens Institutions Styrelser).

På sjätte plats återfinns Mircea Nitescu från Varberg. En gång flykting från Rumänien som bland annat varit Kultur- och fritidschef i Varberg.

Det är en attraktiv lista som borde göra hallänningarna intresserade att rösta på Folkpartiet. Målet är givetvis att denna gång få två mandat som Folkpartiet hade senast 2002-2006.