måndag, september 28, 2015

Bra start för "nya" stadsbusstrafiken i Kungsbacka

Vid styrelsemöte för Hallandstrafiken i fredags redovisades positiva siffror över lag när det gäller resandet med buss och tåg i Halland.

Resandet ökar i samtliga fyra stadsnät, Varberg, Halmstad, Falkenberg och Kungsbacka.

Men särskilt roligt är ökningen i Kungsbacka.

I Juni 2015 las trafiken om i Kungsbacka stad. Nya linjesträckningar och fler turer. Nu finns fyra linjer.
Responsen har varit bra även om det alltid finns några barnsjukdomar som behöver rättas till. Kungsbacka kommun har också på ett mycket bra sätt byggt ut och förändrat hållplatser.

Den totala resandeökningen för stadsbusstrafiken i Kungsbacka är 8,7% på ett år.
Jämförande siffran augusti 2014 mot augusti 2015 är en ökning på 19%.

Det är mycket roligt att de satsningar som jag med flera drivit direkt ökar antalet resanden.

Det skall bli intressant att följa utvecklingen framöver och jag övertygad om att fler kommer hitta fördelarna med att resa med buss i Kungsbacka stad.

I övrigt är det värt att nämna att pendeltågstrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg ligger på en ökning med 8,9 %