lördag, november 29, 2008

När man tappar kontakten med verkligheten

President Georg W Bush hoppas att världen skall komma ihåg honom som mannen som befriade miljoner afghaner och irakier.

Vad vi hör är en man som tappat kontakten med verkligheten.

Förmodligen kommer det sakta gå upp för honom att de flesta inte vill komma ihåg honom överhuvudtaget.

Han kommer att bli republikanernas Jimmy Carter. Ingen kommer be honom att kampanja eller efterfråga hans tjänster.

Republikanerna kommer aldrig hänvisa till de goda 8 åren med Bush som man gärna gör när det gäller den republikanska idolen Ronald Reagan.

Om man minns något kommer de vara 8 år då ekonomin kördes i botten, USA:s anseende i världen försämrades kraftigt, kriget mot terrorismen körde fast ordentligt i Irak och för republikanerna åren då man förlorade kongressen och till slut vita huset.

Adjö herr Bush.

DagenDN

Pinsamt Sahlin

Mona Sahlin kritiserar, enligt politikerbloggen, regeringen för dess jämställdhetspolitik.

Grunden för kritiken är en rapport och ranking från World Economic Forum. I rankningen för 2008 ramlar Sverige för första gången ned till tredje plats, efter Norge och Finland.

Men rapporten baserar sig på material från åren 1998-2006. Och året 2006 var det, joviist, socialdemeokratisk regering. Och en av statsråden hette, jovisst, Mona Sahlin.

Pinsamt uttalande, sa Bill. Pinsamt var ordet, sa Bull.

Svd

Väntetider på akuten i Varberg och Halmstad

Denna insändare publiceras idag i Kungsbacka Posten.

Kortare väntetider på akuten

I en motion hösten 2007 till fullmäktige i Landstinget Halland så förslog folkpartiet att det maximalt skulle få ta
fyra timmar från det man skrivs in till man är färdigbehandlad eller får vidare vård inom sjukhuset.

Men förslaget möttes inte av jubel. Socialdemokraterna i landstinget raljerade om att vi använt ordet vårdgaranti men blev väldigt tysta när socialdemokraternas partiledning för en tid sedan föreslog akutvårdgaranti med ungefär samma
innehåll som (fp) i Halland.

I första vändan föreslogs avslag på motionen. Men vid landstingsfullmäktiges behandling lyckades jag få ärendet återremitterat.

Man började förstå problemet. Inte minst efter att revisorerna kritiserat brist på målsättning för väntetider och att Varbergs sjukhus under sommaren 2008 haft väntetider på upp emot 14 timmar på akuten.

Så när alliansen skulle förhandla om budget och det så kallade hälso- och sjukvårdsuppdraget kom genombrottet.

I förslaget står det att ”Handläggningstiden på akutmottagningarna är maximalt fyra timmar.Styrelserna (för sjukhusen) ska införa ett enhetligt prioriteringssystem för hela Halland senast 31 mars 2009.”

En viktig framgång för folkpartiet. Men givetvis måste vi hela tiden följa upp att det blir som landstingsstyrelsen vill och inte bara en trevlig mening på ett papper.

Tommy Rydfeldt
Landstingspolitiker

tisdag, november 25, 2008

Aftonbladets läsare håller med mig

Jag skrev detta blogginlägg igår med anledning av att miljöpartiet, när fordonskrisen är som värst, vill höja bensinpriset kraftigt.

Aftonbladet följer upp sin artikel med läsarnas synpunkter. de håller med mig och jag citeras i artikeln.

Miljöpartiet är experter på en sak.

Att om det går att lägga fel förslag i fel tid så gör man det.

Det är faktiskt en prestation.

PS! Nu när SAS blöder och flygbolag går i konkurs. Undrar om inte (mp) kommer föreslå en flygskatt på 1000 kr på varje biljett? DS!

Har många tappat omdömet?

I spåren av finanskrisen tycks många som borde veta bättre tappat omdömet. Eller drömma sig tillbaka till den gamla regleringsekonomin med förstatligande, prisstopp, momslaborerandem.m.

Snart börjar väl de som inte gillar frihandel föreslå tullar på utländska varor.

Rektorn på handelhögskolan i Göteborg vill att staten köper Saab och Volvo. Och hur ändrar det läget? Bolagen kommer fortsätta gå med förlust och de olika varslen ligger kvar. Eller skall staten subventionera företagen och tillverka bilar ingen vill ha?

Roligast är när han säger att han ser ingen anledning till att staten skulle vara olämplig att driva svenska företag.

Jag säger bara SJ……..

Ekonomen Lars Calmfors vill bland annat sänka momsen. Ett gammalt 70 och 80 tal recept som är tveksamt om det fungerar. Idag pressas priserna och många företag sänker priser för att få sålt.

Om t.ex. SIBA sänker varor med 10 % själva för att få försäljning, betyder då momssänkning något?

Dessutom finns det ingen garanti att den slår igenom. Utan vad som händer är att statsfinanserna försämras.

I Storbritannien sänks nu momsen med 2 % under 13 månader. Många ekonomer och bedömare är ytterst tveksamma om det får igång den brittiska ekonomin. Speciellt som man lånar till sänkningen och får ett rekordhögt budgetunderskott och upplåning.

En stor chansning som man inte vet om det fungerar är det allmänna omdömen. Risken finns att det på sikt kraftigt förvärrar ekonomin i Storbritannien. Speciellt som åtgärderna kombineras med skattehöjningar.

Återgång till klassisk Labourpolitik som förde landet nära konkurs på 70-talet och som innebar 18 år av konservativt styre.

Ingen kunde lita på Labour förän "New Labour" och Tony Blair dök upp med annan politik. Men nu tycks gamla Labour vara tillbaka i krisens tecken.

Finansmannen Sven-Olof Johansson vill att SBAB, ägt av staten, skall gå in och sänka räntorna.

Men är det lösningen att staten via garantier och eventuellt subventioner ökar risktagandet på marknaden så att banker kanske tvingas gå med och öka risken för att behålla kunder och marknadsandelar? För om bara SBAB sänker har det ju ingen effekt.

Låter som en början på en rejäl bankkris.

Finansminister Anders Borg tycks vara den som inte drabbas av panik. Givetvis har de beredskap men panikåtgärder som den brittiska bör man undvika.

Anders Borg utnämndes också häromdagen till fjärde bästa finansminister av tidningen Financial Times.

Ett gott betyg.

Ett förslag jag dock tror på som gärna Borg får överväga är så kallat ROT avdrag. Det kan ge jobb och göra svarta pengar vita.

Barack Obama tycks också hålla huvudet kallt och har utnämt sitt ekonomiska team.

Timothy Geithner
blir finansminister och Larry Summers, f.d finansminister, blir han ekonomiska topprådgivare.

De skall tillsammans med övriga ta fram åtgärder för den amerikanska ekonomin.

SydsvSvd2

måndag, november 24, 2008

Max fyra timmars väntetid på akuten i Halland

I det så kallade hälso- och sjukvårdsuppdraget så ges uppdrag att sjukhusen i Varberg och Halmstad måste se till att handläggningstiden, dvs tiden man frånd et man skrivs in, är färdigbehandlad eller vårdas vidare inom sjukhuset inte får vara mer än 4 timmar på akuten.

Något folkpartiet krävt under flera år.

Såhär skrivs i förslag till beslut:

”Handläggningstiden på akutmottagningarna är maximalt fyra timmar. Styrelserna (för sjukhusen) ska införa ett enhetligt prioriteringssystem för hela Halland senast 31 mars 2009.”

Handläggningstiden definieras också som tiden från det man skivs in, är färdigbehandlad eller remitterasts vidarde inom sjukhuset. Vilket är viktigt då man ibland tidigare inte börjat räkna förän man mött en läkare. Vilket kunnat ta många timmar.

Hallands Nyheter skriver idag på nätet om detta. Läs här.

En viktig framgång för folkpartiet. Men nu kan vi inte slå oss till ro. Givetvis måste vi hela tiden följa upp att det blir som landstingsstyrelsen vill och inte bara en trevlig mening på ett papper.

Faktabakgrund

2007-09-12 lämnade folkpartiets landstingsgrupp i Halland, genom Bengt Eliasson, in en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi krävde att man utreder möjligheten att införa en vårdgaranti på akuten så att tiden från det man skrivs in till man är färdigbehandlad eller remitterats vidare inom sjuhuset blir maximalt fyra timmar.

Motionen var uppe i landstingsfullmäktige 31 mars 2008. Förslaget från landstingsstyrelsen var avslag.

Under debatten yrkade Tommy Rydfeldt (fp), undertecknad bloggare, återremiss av motionen till landstingsstyrelsen.

Ärendet behövde beredas igen inte minst med bakgrund av att revisorerna riktat kritik mot att det inte fanns några målsättningar på sjukhusen i Varberg och Halmstad över hur långa väntetiderna skulle vara på akutmottagningarna och att man behövde sätta up mål för väntetider.

Landstingsfullmäktige beslöt att återremittera motionen.

Under sommaren 2008 rapporterade media om stora väntetider på sjukhusen.
I Varberg, enligt Hallands Nyheter, upp emot 14 timmar.

Nu finns det enighet i alliansen om att ställa kravet på sjukhusen på fyra timmars handläggnignstid på akuten.

Miljöpartiet vill knäcka Saab och Volvo+ SJ

Fordonsindustrin över hela världen går på knäna. Saabs ägare överväger så kallat chapter 11 förfarande som är början på konkurs.

Ford har också problem och dotterbolaget Volvo personvagnar varslar vilket Volvo AB (lastbilar) också gör.

Rektorn på Handelshögskolan i Göteborg, Roger Wolff, gör utspelet att staten borde köpa Volvo och Saab. Snarare desperation än verklighetsförankrat.

Motivet skulle vara att amerikanska fordonsindustrin inte är bra ägare och det skulle inte finnas bra ägare nu. Andra än staten. Men givetvis finns det sådana.
Till rätt pris kan säkert Ford finna ägare till Volvo. Precis som man sålde stor del av sitt innehav i Mazda.

GM kan ju sälja hela Europarörelsen. Ett bud lades ju häromdagen på Opel.

Så till rätt pris finns köpare. Och varför skall staten köpa Volvo och Saab till överpris?

Staten som ägare är ingen garanti. Titta på SJ. Dagens problem är att det inte går att boka biljetter.

Spåren efter varvköpen på 70-talet borde också avskräcka alla.

I detta läge går miljöpartiet ut och kräver höjt bensinpris med 56 öre.

Vill man slutligt knäcka Saab och Volvo?

Det skall bli kul att se Peter Eriksson och Maria Wetterstrand försvara detta.

Man kräver kraftigt höjt bensinpris 2009 och flera år framåt. Sedan kommer man kritisera regeringen för att man inte gör något för att möta varslen från fordonsindustrin.

Dessa två måste vara de enda som inte ser sambandet.

Vill man se till att Sverige blir utan fordonsindustri så höj priset omedelbart med 4kr.

Då kanske Saab och Volvo till slut lägger ner.

Kanske det är detta som miljöpartiet innerst inne önskar?