onsdag, januari 23, 2013

Hårdare riktlinjer för användande av hyrläkare

Vid sitt sammanträde i december beslutade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland om åtgärder för att göra Närsjukvården till en attraktivare arbetsplats, tryck här. 

Bland annat för att slippa använda hyrläkare i någon större utsträckning.

Vid dagens sammanträde tog nämnden ytterligare ett beslut för att minska antalet hyrläkare.

Nämnden ställde sig bakom den strategi som förvaltningen tagit fram för när man får lov att anlita hyrläkare men också ge ökad kvalitet.

Här är några punkter.

1. Endast specialister i allmänmedicin skall användas. Annan specialitet i undantagsfall.

2. Kortare perioder än två veckor bemannas inte av hyrläkare.

3. Alla möjligheter till omfördelning av personal skall vara uttömda.

4. Beslut fattas av Affärsområdeschef.

5. Inför beslut skall formulär fyllas i där bland annat skälen och hur det skall finansieras finnas med.

6. Kopia av beslut till personalchefen som då ser helheten.

Min absoluta uppfattning ät att de beslut nämnden nu tagit kommer minska kostnaderna för hyrläkare.

Kostnaderna för 2012 ligger strax över 30 miljoner men jag tror vi skall kunna minska detta 2013.Ny kärleksetablering för Närsjukvården

Det byggs mycket på Kärleken/Sofieberg i Halmstad. Idag har Närsjukvården i Region Halland etablerat en mindre filial i området. En filial till vårdcentralen Hertig Knut.

HFAB kommer bygga tre hus mitt emot Sofiebergskolan. I ett av dessa hus kommer Närsjukvården att öppna en filial. Det beslutet tog Driftnämnden Närsjukvård idag.

Beräknad start i september 2013.

Redan pågår planeringen av ny vårdcentral och folktandvård i Kolla i Kungsbacka. Det finns planer på filial i Kullavik i Kungsbacka. Även andra områden är intressanta.

Halland är ett expansivt län och det känns naturligt för regionens vårdcentraler att titta på nya platser att erbjuda vård på. 


tisdag, januari 22, 2013

Kära byråkrater, skatter löser inte saker.

I Sverige leker myndigheter ofta Bror Duktig eller Big Brother. Senast är Jordbruksverket som föreslår en köttskatt för att få ner köttätandet i Sverige. Är det verkligen verkets uppgift?

I Danmark införde den nya mitten-vänster regeringen 2011 en fettskatt med tanke på att också införa en sockerskatt.

Men den slog helt fel. Danskarna valde att köpa billigare varor med samma fettinnehåll. Med sämre kvalité.

Man fortsatte också att köpa varor med samma fettinnehåll och minskade inköp av frukt och grönt.

Dessutom valde en del att inköpa varor i Tyskland.

En fettskatt slog dessutom mot lågavlönade. De med hög inkomst fortsatte handla som om inget hänt.

Så fettskatten slopades och sockerskatten infördes aldrig

Och exakt samma skulle hända i Sverige med köttskatt. Fortsatt konsumtion, fast lägre kvalité. Minskat inköp av nyttig kost. Det drabbar lågavlönade och vissa skulle köpa det man vill ha i utlandet.

Kära byråkrater på Jordbruksverket. Skatter löser inte problem i er önskevärld. Det skapar bara nya.

DN Exp SR

måndag, januari 21, 2013

Maria Arnholm är en utmärkt val som statsråd

Nyamko Sabuni lämnar regeringen. Känns naturligt då hon kommer lämna politiken och inte kandiderar i valet 2014. Hon var en frisk fläkt när hon kom in i politiken och har alltid vågat stå för sina åsikter även om de varit kontroversiella.

Ny jämställdhetsminister är Maria Arnholm. Ursprungligen från Kungälv som jag lärde känna på 1970-talet inom Folkpartiets ungdomförbund.


Maria har gjort en lite ovanligt karriär då hon valt att, förutom politisk, arbeta långa tider i näringslivet. Sedan en tid har hon varit statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Alltså ingen politisk broiler som bara arbetat i partiet och regeringskansliet.

Med sin bakgrund och erfarenhet ett mycket bra, kanske överraskande, val av Jan Björklund.

Och trots att hon under många år inte arbetat politiskt på hög nivå väl förankrad i Folkpartiet.

Maria Arnholm kan bli en nystart för liberal profilering i jämställdhetsdebatten.

Aftonbl 2 DN1 2 3 4 5 GP GP2 SVD 2 3 4 5 SR 1 Exp 2
söndag, januari 20, 2013

Månggifte sänker Centerpartiet

I dagens mätning från SIFO sjunker Centerpartiet under 4%. Med 3,2 % får man det sämsta resultatet sedan SIFO började mäta 1967.

Givetvis har debatten kring idépartiet skadat partiet. Och enligt SIFO är Kristdemokraterna vinnare i mätningen. Centerpartister på landsbygden känner inte igen sitt parti och tankar om månggifte, fri invandring, slopad arvsrätt, slopad skolplikt, platt skatt med mera och ser (KD) som ett alternativ.

Folkpartiet ökar också i mätningen med 0,8% till 6,2%. Men det är för dåligt. I Folkpartiet finns ingen uttalad kritik mot Jan Björklund och det finns idag ingen grogrund för en sådan debatt. Men skulle partiet göra ett sämre val 2014 än 2010 kommer säkert den debatten som ett brev på posten.
 Socialdemokraterna ökar men lyfter inte. Bättre än valresultatet 2010 men sämre än förlustvalet 2006. Går politiken med kraftigt höjda skatter inte hem?

Vänsterpartiet lever farligt. Med 4,6% kommer man farligt nära 4% spärren. Jonas Sjöstedteffekten har helt kommit av sig. Allt var bättre förr politiken, går inte hem.

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna backar båda. Att rösta på (SD) är mycket av protest. Och hur många går verkligen och röstar på en valdag?

Miljöpartiet smyger omkring strax över valresultatet. Men lyfter inte. Partiet borde vara nöjda men man såg nog 15% inom räckhåll och det ser ut som man är långt från denna siffra.

Det är faktiskt hela 20 månader fram till nästa val. Oerhört mycket kan hända. Vi den här tiden förra mandatperioden var alliansregeringen uträknad. Mona Sahlin skulle bli statsminister för en rödgrön regering. Idag finns inte det rödgröna samarbetet kvar.

Exp1 2 Aft 
Svd