onsdag, januari 23, 2013

Hårdare riktlinjer för användande av hyrläkare

Vid sitt sammanträde i december beslutade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland om åtgärder för att göra Närsjukvården till en attraktivare arbetsplats, tryck här. 

Bland annat för att slippa använda hyrläkare i någon större utsträckning.

Vid dagens sammanträde tog nämnden ytterligare ett beslut för att minska antalet hyrläkare.

Nämnden ställde sig bakom den strategi som förvaltningen tagit fram för när man får lov att anlita hyrläkare men också ge ökad kvalitet.

Här är några punkter.

1. Endast specialister i allmänmedicin skall användas. Annan specialitet i undantagsfall.

2. Kortare perioder än två veckor bemannas inte av hyrläkare.

3. Alla möjligheter till omfördelning av personal skall vara uttömda.

4. Beslut fattas av Affärsområdeschef.

5. Inför beslut skall formulär fyllas i där bland annat skälen och hur det skall finansieras finnas med.

6. Kopia av beslut till personalchefen som då ser helheten.

Min absoluta uppfattning ät att de beslut nämnden nu tagit kommer minska kostnaderna för hyrläkare.

Kostnaderna för 2012 ligger strax över 30 miljoner men jag tror vi skall kunna minska detta 2013.Inga kommentarer: