tisdag, maj 30, 2017

Jämställ munnen med övriga kroppen - En ny tandvårdsförsäkring

Vid Liberalernas landsmöte 2013 och 2015 har jag motionerat om att munnen skulle jämställas med övriga kroppen. Närmast att få bifall var jag 2013 men det fanns stort stöd även 2015. 

Det är egentligen konstigt att en kroppsdel, tänderna, inte i ersättningssystemet behandlas som övriga kroppen. Tänk om inte höftleder ingick eller att föda barn?

Jag förstår att oviljan hos alla partier att ta i frågan beror på kostnaden. Sannolikt kring 20-25 miljarder/ år och det finns ett stort uppdämt behov. Många skulle direkt söka tandvården.

Men jag anser en sådan reform, en ny tandvårdsförsäkring, är rätt för ett liberalt parti med socialliberala ambitioner.

Så därför har jag lämnat motionen på nytt till höstens landsmöte. Samma krav men kanske mer nedtonat. Tredje gången gillt?

Se motionen nedan

Jämställ munnen med övriga kroppen - En ny tandvårdsförsäkring 

Förslag till beslut: 

att partistyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram ett förslag för en ny tandvårdsförsäkring och lägga förslag på hur den skall utformas, finansieras och hur den skall kunna införas.
----------------------------------------------------------------------
Skulle någon kunna tänka sig att vi tar bort rätten till i princip kostnadsfri sjukvård och istället lät patienterna betala stora delar av t.ex. byte av höftled 

Argumentet skulle främst vara att vi inte har råd att ge denna subvention. Den som har en dålig höftled får betala bytet i stort sett själv. Det är för dyrt för samhället att betala höftleder. Och har man inte råd får man leva med dessa problem. 

Det blir givetvis ett rungande nej på den frågan. 
Men så är det ju faktiskt inom tandvården. Munnen räknas inte till kroppen utan har en helt egen finansiering, där den enskilde betalar stora delar.

Det finns en tandvårdsförsäkring som försöker att ge stöd till de mest utsatta men varje dag avstår människor från tandvård därför man inte har råd.

Man avstår från förebyggande behandlingar som kommer kosta dem pengar eller tänderna senare i livet.

Man avstår från att göra åtgärder som skulle bevarat tanden utan drar ut den då det blir billigast.

Man avstår från att ersätta utdragna tänder med tandkronor och tandbroar och lär sig leva med gluggar.

Det enda argument som ständigt kommer mot en tandvårdsförsäkring, som jämställer kostnaden för behandling av tänderna med den för övrig sjukvård, är kostnaden.

Sällan eller aldrig får man argument emot i själva sakfrågan utan det är kostnaden och åter kostnaden som återkommer.

Och jag förstår att argumenten i sakfrågan uteblir. Den som försöker argumentera om att bra tänder inte är så viktiga hamnar snart i en position där den personen måste börja ifrågasätta andra ingrepp på kroppen, som t.ex. byte av just höftleder.

En fullt utbyggd tandvårdsförsäkring, där ett besök för patienten hos tandläkaren kostar lika mycket som ett hos specialistsjukvården, skulle sannolikt kosta 20-25 miljarder. Många som idag har stora besvär med sina tänder, men inte har råd, skulle söka vård och skapa en initial puckel av behov.

Jag är medveten om att man sannolikt får införa en ny tandvårdsförsäkring i fler steg kanske under 5-10 år. Men vi måste börja.

Ett socialliberalt parti kan inte år efter år negligera det faktum att det finns invånare som inte har råd att gå till tandläkaren och lever med mycket dålig tandstatus, med argumentet att vi har inte råd.

Liberalerna borde utse en arbetsgrupp i denna viktiga fråga som får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur Liberalerna ser på ny tandvårdsförsäkring. Hur den skall utformas, på vilket sätt den kan införas och hur den kan finansieras.

Det är dags att Liberalerna vågar titta på denna fråga och konstruktivt börjar arbeta för att får bort ojämlikheten vad gäller tandstatus och inte bara slentrianmässigt avfärdar frågan på landsmötena med att det kostar för mycket.

Att våga låta några titta på frågan och komma med konstruktiva lösningar kostar så lite men kan ge Liberalerna ökad trovärdighet i dessa frågor, och till och med kanske fler anhängare.

Det senare har vi ju inte för många av….

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

1 kommentar:

Per Engstrand sa...

Heja Tommy! Vänligen, Per E i Halland