måndag, maj 29, 2017

Expressbuss Onsala - Vallda - Göteborg en bra idé

Jag är ju kritisk till att Kungsbacka kommun i sitt yttrande över kollektivtrafikplanen missade möjligheten att trycka på för fler stopp i Åsa för Öresundstågen. Men det finns andra delar i yttrandet som är bra.

Olika försök med en Onsalaexpress har gjorts. Men ett av problemen är att när bussen når motorvägen hamnar den i samma köer som bilarna. Även försök med pendlarlinje från Onsala, med färre stopp till Hede station, har misslyckats.

Kommunen lanserar nu en idé om en expressbuss från Onsala, via Vallda till Göteborg.
Intressant idé då de som arbetar i västra delarna av Göteborg, och bor i Onsala och Vallda. idag har ganska lång restid om de väljer kollektivtrafiken.

Att börja resan i Onsala. Stanna vid hållplatser där det finns pendlarparkeringar och sedan via Vallda ta sig ut på väg 158 kan säkert få en hel del pendlare att fundera på bussen som alternativ till bilen.

Det finns ju flera intressanta tänkbara sluthållplatser eller hållplatser man bör stanna vid. Frölunda Torg är en sådan. Man kan åka åt väldigt många håll från den knutpunkten.

Fördelen med busstrafik på väg 158 jämfört med motorvägen att på väg 158 har man och bygger särskilda bussfiler.

Kungsbacka kommun vill att frågan utreds och det kommer jag stödja och driva i Hallandstrafikens styrelse så vi får bra underlag för att se om detta är en bra idé.


Inga kommentarer: