torsdag, februari 22, 2018

Kungsbacka och Varberg står för 54% av Hallands befolkningstillväxt

Det blir i befolkningsstatistiken 2017 väldigt tydligt var Halland växer någonstans. Det är i Kungsbacka och Varberg.

De två kommunerna stod 2017 för 54% av befolkningsökningen. Det som också är särskilt med Kungsbacka och Varberg är att det finns ett inrikes inflyttningsöverskott.

Av Kungsbackas befolkningsökning består 1172 personer av inrikes inflyttade och födelseöverskott är 107 personer. För Varberg är motsvarande siffror 509 respektive 56.

Halmstad t.ex har ett minus vad gäller inrikes inflyttning på 24 personer och Hylte har ett minus på hela 276 personer.

Halmstads ökning på 1214 personer består till största delen, 997 personer av invandring från utlandet.

Tidigare har flyktingar som fått uppehållstillstånd stått för en stor del av framför allt södra Hallands befolkningsökning. Vad händer när nu invandringen går ner och säkert kommer att hållas på låg nivå under överskådlig framtid?

Utan kraftig invandring skulle t.ex Hylte och Falkenberg redan 2017 minskat sin befolkning.

Kommer det bara vara en befolkningstillväxt i Kungsbacka och Varberg?

Vilken påverkan får detta på var t.ex Region Halland skall satsa på sjukvård och kollektivtrafik?

Se bilden ovan och jämför själv. Klicka på den så blir den större.