torsdag, mars 14, 2013

Någon har olovligen tittat på min patientjournal

Vid en kontroll har Närsjukvården i Region Halland hittat att en medarbetare på en vårdcentral i Halland olovligen tittat på min patientjournal. Jag har aldrig besökt den vårdcentralen som patient och vederbörande hade ingen rätt att logga in på den.

Närsjukvården har idag polisanmält händelsen och det blir polisens sak att utreda vidare.

Det känns kränkande att någon olovligen tagit sig rätten att gå in i min patientjournal. Jag har både i artiklar och i regionfullmäktiges allmänpolitiska debatt tagit upp riskerna med sammanhållen patientjournal som kan ses av väldigt många. Även på kliniker och
vårdcentraler man aldrig besöker.

Effektivitet ställs här mot personlig integritet men den personliga integriteten måste alltid komma först.

Jag kommer fundera på och återkomma med förslag om hur man skall stärka den personliga integriteten när det gäller patientjournaler.

Jag är mycket nöjd med hur Närsjukvårdens förvaltning och ledning hanterat detta ärende. Man har agerat skyndsamt och korrekt. Jag är också mycket nöjd med att man kommer ta upp dessa frågor i utbildningar framöver.

måndag, mars 11, 2013

Skåningarna blev sjukare när diagnos gav pengar

Idag är hälso- och sjukvårdspengen i Region Halland helt baserad på ålder.

Man får för åldern 0-6 år 6304,20 kr. För 7-64 1801.20 kr. För 65-79 6004 kr och för 80+ 9004 kr.

Någon ersättning för besök, diagnos eller eventuella socioekonomiska förhållanden finns inte.

Lite då och då poppar det hos olika upp tankar på att man skulle ändra Vårdval Halland så att man även får ersättning för diagnosen.

Jag har varit oerhört tveksam då rapporter från de landsting/regioner som har diagnos med i sin peng har visat att deras invånare blivit sjukare, i alla fall på pappret. Men i verkligheten?

En av de regioner som har med diagnos är Skåne. Nu visar en undersökning de gjort att antalet diagnoser på en del vårdcentraler har ökat oförklarligt och man misstänker att man överdiagnostiserar eller helt enkelt tar med diagnoser som inte är relevanta. Läs Skånska Dagbladet.

Rapporten från Skåne gör mig ännu mer övertygad om att diagnos aldrig kan bli rätt sätt att mäta och ge betalt för. Inte heller som Stockholm, antalet besök. Det blir bara fler onödiga besök.

Ålder är ett rätt bra sätt som är ganska neutralt. Visst går det att skruva ytterligare på systemet. Men då är glesbygdsersättning mer relevant. Att vi kan ge vård och ha kvar vårdcentraler utanför de halländska tätorterna. Det är dyrare och mer svårrekryterat.

Rapporten från Skåne lägger nog locket på för att införa diagnos som ett sätt att få ersättning i Halland.

DN GP SVD LT

(Följ mig på Twitter @rydfeldt)
 


söndag, mars 10, 2013

Prinsessan Lilian

På söndagskvällen kom beskedet att prinsessan Lilian, Hertiginnan av Halland, gått bort 97 år gammal.

Jag fick möjligheten att träffa henne en gång, ha henne till bordet och sedan visa henne Tjolöholms slott. Det var i samband med körtävlingar på Tjolöholm.

Under de ca: tre timmar vi träffades visade hon vilken charmig och glad person hon var. Pratade på ett sätt att man kände att hon ville berätta detta just för mig. Var väldigt personlig.

En fantastisk kvinna som verkligen spred värme.

Hon föredrog engelskan. Så när jag kände att det var dags för toalettbesök sa jag till henne;
- Can you excuse me for a minute?

Då tog hon min hand, tittade på mig och sa;
- But just for a minute. Sen kom ett stort skratt.