måndag, mars 11, 2013

Skåningarna blev sjukare när diagnos gav pengar

Idag är hälso- och sjukvårdspengen i Region Halland helt baserad på ålder.

Man får för åldern 0-6 år 6304,20 kr. För 7-64 1801.20 kr. För 65-79 6004 kr och för 80+ 9004 kr.

Någon ersättning för besök, diagnos eller eventuella socioekonomiska förhållanden finns inte.

Lite då och då poppar det hos olika upp tankar på att man skulle ändra Vårdval Halland så att man även får ersättning för diagnosen.

Jag har varit oerhört tveksam då rapporter från de landsting/regioner som har diagnos med i sin peng har visat att deras invånare blivit sjukare, i alla fall på pappret. Men i verkligheten?

En av de regioner som har med diagnos är Skåne. Nu visar en undersökning de gjort att antalet diagnoser på en del vårdcentraler har ökat oförklarligt och man misstänker att man överdiagnostiserar eller helt enkelt tar med diagnoser som inte är relevanta. Läs Skånska Dagbladet.

Rapporten från Skåne gör mig ännu mer övertygad om att diagnos aldrig kan bli rätt sätt att mäta och ge betalt för. Inte heller som Stockholm, antalet besök. Det blir bara fler onödiga besök.

Ålder är ett rätt bra sätt som är ganska neutralt. Visst går det att skruva ytterligare på systemet. Men då är glesbygdsersättning mer relevant. Att vi kan ge vård och ha kvar vårdcentraler utanför de halländska tätorterna. Det är dyrare och mer svårrekryterat.

Rapporten från Skåne lägger nog locket på för att införa diagnos som ett sätt att få ersättning i Halland.

DN GP SVD LT

(Följ mig på Twitter @rydfeldt)
 


Inga kommentarer: