torsdag, mars 14, 2013

Någon har olovligen tittat på min patientjournal

Vid en kontroll har Närsjukvården i Region Halland hittat att en medarbetare på en vårdcentral i Halland olovligen tittat på min patientjournal. Jag har aldrig besökt den vårdcentralen som patient och vederbörande hade ingen rätt att logga in på den.

Närsjukvården har idag polisanmält händelsen och det blir polisens sak att utreda vidare.

Det känns kränkande att någon olovligen tagit sig rätten att gå in i min patientjournal. Jag har både i artiklar och i regionfullmäktiges allmänpolitiska debatt tagit upp riskerna med sammanhållen patientjournal som kan ses av väldigt många. Även på kliniker och
vårdcentraler man aldrig besöker.

Effektivitet ställs här mot personlig integritet men den personliga integriteten måste alltid komma först.

Jag kommer fundera på och återkomma med förslag om hur man skall stärka den personliga integriteten när det gäller patientjournaler.

Jag är mycket nöjd med hur Närsjukvårdens förvaltning och ledning hanterat detta ärende. Man har agerat skyndsamt och korrekt. Jag är också mycket nöjd med att man kommer ta upp dessa frågor i utbildningar framöver.

Inga kommentarer: