lördag, december 30, 2017

Uppgifter om nätläkare stämmer inte

Jag svarar idag i Kungsbacka Posten på en insändare från läkare på Vårdcentralen Kungsbacka angående nätläkare.

Uppgifter om nätläkare stämmer inte
 
Läkare vid Vårdcentralen Kungsbacka påstår felaktigt i en insändare i KP 23/12 att underskott som vårdcentraler i Kungsbacka har beror på kostnader för nätdoktorer.

Den totala kostnaden 2017 för Närsjukvården i Halland för nätdoktorer beräknas till 3 miljoner kr i en budget på ca: 740 miljoner. Vårdcentralerna i Kungsbackas underskott beror ca: 13 % p.g.a.
. av nätdoktorer och till 87 % på andra orsaker.

Det är också fel att det finns politiska beslut att införa dessa tjänster i Halland.

Ett försök gjordes främst 2016 i Närsjukvården på uppdrag av regionkontoret som också lämnade full ekonomisk kompensation till vårdcentralerna. Det var också stor skillnad mot de nättjänster som nu finns då det gjordes en medicinsk bedömning innan tillgång gavs till den tjänsten.

Det som skett är att två nättjänster träffat avtal med privata vårdcentraler i Region Jönköping. Det är fritt att ringa upp dem, utan medicinsk bedömning innan, och de betraktas som utomlänsbesök.
Region Halland har precis som andra landsting/regioner reagerat mot detta sätt att införa nätdoktorer bakvägen och man fick sänka priset.  Pressen är stor på Jönköping att vidta åtgärder och ändra de regler som möjliggör detta.

Jag håller med om att vårdcentralerna inte skall betala för något man inte kan påverka och frågan är redan lyft. Så sent som den 18 december diskuterade jag och ledningen frågan med regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott och den diskussionen kommer fortsätta efter helgerna.

Region Halland arbetar också skyndsamt med att ta fram egna lösningar och första halvåret 2018 kommer Närsjukvårdsnämnden lägga fast sin strategi när det gäller digitaliseringen av vården. Era synpunkter blir värdefulla i det arbetet.

Tommy Rydfeldt (L)
Ordförande
Närsjukvården Region Halland


fredag, december 29, 2017

Gör om förslaget till biljettsystem för Västtrafik

Och den senaste insändaren i ämnet kollektivtrafik kommer här som svar på en där förslaget till nytt biljettsystem för Västtrafik försvarades.

Gör om förslaget till biljettsystem för Västtrafik

Tänk att ni åker taxi. Du är snart hemma. Plötsligt hoppar priset på taxametern upp med 75 kr.
Vad hände? Vi passerade en zon blir svaret.

Eller att det var samma pris på taxin att åka mellan Åsa och Frillesås som mellan Frillesås och Kullavik

Det är verkligheten i Västtrafiks biljettsystem idag.

Detta försvarar Ulrika Frick (MP), ordförande i VG regionens Kollektivtrafiknämnd, i KP 9/12. Och att dessa skevheter skall vara kvar i ett biljettsystem som för hela VGR och Kungsbacka skall bli tre zoner.

För Kungsbacka innebär tre zoner höjd taxa i stadstrafiken. Att korta resor, som den mellan Åsa och Frillesås, kostar lika mycket som från Åsa till Onsala och att problemen vid Snipen kvarstår.

Den som åker från Kullaviks centrum betalar med kontoladdning 56,59 kr, men tar man sig till fots eller med bil till Snipen kostar samma resa 26 kronor. Obegripligt för de flesta.

Zonsystem tillhör det förgångna. Med ny teknik och köp i app så är avståndet jag reser mer naturligt att ta betalt för, inte att jag råkar passera en zon.

Givetvis måste vi öka resandet med kollektivtrafik. Men då måste biljettsystemet vara enkelt, begripligt och stimulera till att resa.

Att ha kvar dagens skevheter och höja priset är fel väg att gå. Gör om och gör rätt men framför allt ta fram ett biljettsystem som är anpassat till framtidens teknik och river gränser mellan zoner, kommuner och län. Inte behåller dem.

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i styrelsen för Hallandstrafiken


Varberg behöver fler vårdcentraler

Samlar upp ytterligare en insändare som varit publicerad i Hallands Nyheter. Där skriver jag tillsammans med tre partivänner om att det växande Varberg behöver fler vårdcentraler.

Varberg behöver fler vårdcentraler

Varberg är en av de kommuner som växer mest i Halland. Det ställer krav på regionens service till medborgarna.

Kungsbacka, Laholm, Falkenberg och Halmstad har de senaste åren ökat antalet vårdcentraler. Både drivna av Region Halland och privata aktörer.

Samma tid har en privatägd vårdcentral lagt ner i Varberg.

Det innebär att Varberg har flest listade per vårdcentral i hela Halland. I september 2017 var det 8834 personer per vårdcentral. Motsvarande siffra för Laholm är 3284 listade per vårdcentral och för Halmstad 6658 listade per vårdcentral.

Ett växande Varberg ökar givetvis pressen på befintliga vårdcentraler. Patienterna upplever att det är svårare att få tid. Vårdcentralerna hinner inte utöka verksamheten i takt med ökat antal listade.

Vårdvalet innebär att patienten gör valet var man vill vara listad.

Men det gör också det svårare att öppna nya vårdcentraler. En nyöppnad vårdcentral har från dag ett noll patienter.

Närsjukvården i Region Halland har viss möjlighet att öppna i ett nybyggt område och under några år ta en ekonomisk förlust.

Stora vårdföretag undviker att öppna vårdcentraler då de vet att det finns en ekonomisk risk. De som har tillkommit har ofta öppnats av vårdpersonal som är kända och uppskattade på sin ort och hoppas att snabbt få tillräckligt med listade patienter-

En översyn av vårdvalet kommer göras under 2018 med målet att nya regler skall gälla från 1/1 2019.

Liberalerna har inget färdigt förslag men vi tycker det vore intressant att under 3 år ge en startersättning till de som vill öppna vårdcentral. Givetvis skall man då räkna bort ersättning för de listade man får.

En sådan ersättning skulle sannolikt öka antalet vårdcentraler. Det skulle vara intressant både för Närsjukvården i Region Halland och privata företag att satsa på fler utbudspunkter.
Om det är möjligt och lagligt får ju utredas.

Fler vårdcentraler, inte minst i Varberg, skulle innebära ökad tillgängligheten och de som finns idag skulle inte få så stor press på sig genom att hela tiden få nya listade.

Tommy Rydfeldt (L)
Ordförande Närsjukvården
Region Halland

Lena Persson (L)
Ledamot i regionfullmäktige

Margareta Bernås (L)
Ledamot i Lokala nämnden Varberg


Årets 2017.....

Jag fortsätter traditionen och skriver under rubriken "Årets" om lite saker som hänt i Sverige, Halland och Kungsbacka under året som gått.

Årets lokala politiska självmål

Efter att ha vunnit fyra år i rad blir nu det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna slagna av moderaten Peter Söderberg, ordförande för nämnden Fritid och Folkhälsa. 

Turerna kring Sjöaremossens isbana, som Söderberg ville dra in stöd till, där det saknades riktiga avtal, där avtal tecknades utan rätt att göra så, är en lokal politisk såpa av sällan skådat format.

Det hela avslutades med att Peter Söderberg på Moderaternas hemsida påstod att han aldrig velat avveckla Sjöaremossen utan det var felaktiga påståenden från andra. Varför börjar jag tänka på en viss amerikansk president och uttrycket "Fake news"?

Årets Fridolin

För någon dag sedan fick vi veta att Gustav Fridolin, Sveriges mest impopulära politiker, försöker vara sig själv nu efter några tuffa år. Vem har han varit innan? 

Min nya klädstil
Ett viktigt tecken på detta, enligt honom själv är att han nu medvetet klär sig sämre. Kanske dags att ta fram den gula hjälmen igen på nästa partiledardebatt?

Årets brist på respekt

Inom alliansen finns en överenskommelse om att när man lägger gemensamma förslag skall den som kom med idén stå först och har rätt att gå ut med förslaget först.

När Liberalerna ville ha en utredning om ny arenahall ställde övriga upp och Liberalernas Tord du Hane skrev förslaget. 

Och nu dyker samme Peter Söderberg  upp igen. För när den nådde hans dator ändrades plötsligt skrivelsen sig och hans namn stod först.

Som förklaring hade Peter Söderberg att han ”alltid gör så i sin dator”. Varför tänker jag på Trump igen?

Årets positiva siffror buss

Siffrorna för 2017 för stadsbussarna i Kungsbacka ser ut att sluta med en fördubblad trafik på 2,5 år. Ett fantastiskt resultat som visar att när man låter kollektivtrafiken bli en alternativ blir det direkt respons från resenärer.

Årets brist på lyhördhet 

M+S+C+SD vägrar bångstyrigt att låta Trafikverket utreda om fler tåg kan stanna i Åsa på stationen där.Trots namninsamlingar och stor opinion bland invånarna.

Oavsett vad lokala företrädare säger har man inte stöd från sina partier i regionen och Hallandstrafiken.

Vad är man rädd för? Att få ett ja?  

Vi jobbar i stuprör
Det man skall vara rädda för är väljarna i den södra kommundelen. Speciellt Moderata valledare är nog nervösa.

Nej till fler stopp i Åsa och Peter Söderbergs försök att stoppa stödet till Sjöaremossens isbana, är ingen bra utgångspunkt att driva valrörelse ifrån.


Årets politiska skandal

IT skandalen på Transportstyrelsen fällde ministrar och en generaldirektör. Statsministern tyckte inte det var konstigt att regeringen jobbade i stuprör och inte informerade varandra:
 
- Det här är traditionell förvaltningskultur i Sverige, vi gör så, vi har den ordningen. Myndigheter har sina ansvarsområden fullt ut. Respektive departement har ansvar för sina myndigheter, sa han till Aftonbladet.
 .


torsdag, december 28, 2017

Sju mest lästa inläggen på bloggen 2017

Jag brukar lista vilka inlägg på bloggen som fått mest inlägg varje år.Det går lätt att konstatera att kollektivtrafiken engagerar och givetvis frågan om tågstopp i Åsa.

Inlägg jag gjort om detta får flest besök. Det är lite orättvist att lista dem i ordning då inlägg som skrivs i januari har större chans att under kalenderåret få många besök, inte minst via Google.

Men jag gör det ändå.

Jag lägger ut de flesta inlägg på Facebook och twitter men kan se i statistiken att  en hel del trafik kommer från sökningar på Google.

Vill du läsa något inlägg, tryck bara på länkarna.

1. S+M stoppar fler stopp för tågen i Åsa.

2. Antalet resande med pendeltåg Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde. 

3. Nu startar sprututbyte i Halland - Halmstad först ut

4.Jan Björklund är min partiledare

5.M+C+S+SD röstade åter igen nej till fler tågstopp i Åsa.

6 LSS frihet som måste bevaras

7. En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

onsdag, december 27, 2017

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

Skall försöka samla upp olika insändare jag haft i olika tidningar som jag brukar lägga här på bloggen.

Den här är från Norra Halland. 

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

Enligt uppgift stannande det sista tåget i Frillesås 28 maj 1972. Det är dags att planera för nya tågstopp i Frillesås.

När västlänken och tunneln under Varberg är klara 2026 skapas utrymme för fler tågsystem i Halland.

Regionfullmäktige i Region Halland har i trafikförsörjningsprogrammet beslutat att fler tåg kommer att köras 2026.

Hallandstrafiken har då för avsikt att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg i form av en ny regionaltågslinje utöver dagens Öresundståg och Kungsbackapendeln. Inledningsvis ska den nya regionaltågslinjen starta i Varberg med möjlig förlängning söderut när resbehov uppstår.

Varbergs kommun har redan tecknat en avsiktsförklaring med Region Halland om att ta fram förslag på en ny tågstation i Väröbacka.

Sannolikt blir det tåg som efter Kungsbacka, eventuellt Hede, stannar först i Mölndal och sedan Göteborg. Viktigt är att resenärer söderifrån kommer snabbt in till Mölndal/Göteborg.

Var skall dessa tåg stanna i Kungsbacka kommun? Åsa är givet men där finns redan en station.

Det är viktigt att Kungsbacka i samarbete med Region Halland tar fram förutsättningarna för placering av en ny station i Frillesås.

Frillesås expanderar väldigt mycket och är attraktivt att bosätta sig i. Många permanentar också fritidshus. Goda kommunikationer är oerhört viktigt för ortens utveckling.

Ulrika Landergren (L)
Kommunalråd

Christian Haneson (L)
Gruppledare

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i Hallandstrafikens styrelse

Höghastighetståg är ett luftslott som inte bör försöka byggas

Den 20 december lämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport om höghastighetståg i Sverige.

En rapport som aldrig kom med en vettig finansiering av ett sådant på projekt. Man landade i att staten skall låna pengar till detta projekt.

Låt oss första ta kostnaden. Den beräknas till 230 miljarder i prisläge juni 2015. Jämför man med de beräkningar som liknande projekt ute i Europa har, t.ex brittiska HS2 (High speed 2) så är snarare kostnaden 500 miljarder.

Mer likt Tyskland?
Därför den här sortens projekt har tendens har att öka i pris och brittiska HS2 hade också lägre kostnader i början men kritiserades hårt och fick öka dem.

Projektet har inte heller fått klartecken på grund av kostnaderna och miljöskäl. Och då är ändå en järnväg Liverpool/Manchester via Birmingham till London något som skulle kunna nås betydligt fler än vad som bor i hela Sverige. Första etapp är till Birmingham och det finns en dröm om att den skall gå till Glasgow.

Årliga kostnaden för lånen beräknas till 7-8 miljarder per år. Om räntan blir högre och framför allt kostnaden för projektet, så ökar denna årliga kostnaden rejält.

Om nu pengarna finns i statsbudgeten tänk vad 8-10 miljarder per år skulle kunna göra för att bygga ut och utveckla nuvarande järnväg.

Några projekt som behövs bara i Västsverige är fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg, ny järnväg till Borås med stopp på Landvetter flygplats. Rejäl upprustning Varberg-Borås och en ny järnväg mellan Trollhättan och Oslo. Även Bohusbanan till Strömstad behöver upprustning.

Trafikverkets förslag på snabba tåg med max 250 km/h och inte höghastighetståg är mycket vettigare. Det blir då mer likt Tyskland där man integrerat snabba delar av bannätet med befintlig järnväg. Inte byggt särskilda höghastighetsbanor parallellt.

Glöm inte att de allra flesta nyttjar tågen för korta resor dagligen till jobb och utbildning och kommer aldrig ha någon nytta av höghastighetståg.