fredag, december 29, 2017

Gör om förslaget till biljettsystem för Västtrafik

Och den senaste insändaren i ämnet kollektivtrafik kommer här som svar på en där förslaget till nytt biljettsystem för Västtrafik försvarades.

Gör om förslaget till biljettsystem för Västtrafik

Tänk att ni åker taxi. Du är snart hemma. Plötsligt hoppar priset på taxametern upp med 75 kr.
Vad hände? Vi passerade en zon blir svaret.

Eller att det var samma pris på taxin att åka mellan Åsa och Frillesås som mellan Frillesås och Kullavik

Det är verkligheten i Västtrafiks biljettsystem idag.

Detta försvarar Ulrika Frick (MP), ordförande i VG regionens Kollektivtrafiknämnd, i KP 9/12. Och att dessa skevheter skall vara kvar i ett biljettsystem som för hela VGR och Kungsbacka skall bli tre zoner.

För Kungsbacka innebär tre zoner höjd taxa i stadstrafiken. Att korta resor, som den mellan Åsa och Frillesås, kostar lika mycket som från Åsa till Onsala och att problemen vid Snipen kvarstår.

Den som åker från Kullaviks centrum betalar med kontoladdning 56,59 kr, men tar man sig till fots eller med bil till Snipen kostar samma resa 26 kronor. Obegripligt för de flesta.

Zonsystem tillhör det förgångna. Med ny teknik och köp i app så är avståndet jag reser mer naturligt att ta betalt för, inte att jag råkar passera en zon.

Givetvis måste vi öka resandet med kollektivtrafik. Men då måste biljettsystemet vara enkelt, begripligt och stimulera till att resa.

Att ha kvar dagens skevheter och höja priset är fel väg att gå. Gör om och gör rätt men framför allt ta fram ett biljettsystem som är anpassat till framtidens teknik och river gränser mellan zoner, kommuner och län. Inte behåller dem.

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i styrelsen för Hallandstrafiken


Inga kommentarer: