fredag, december 29, 2017

Varberg behöver fler vårdcentraler

Samlar upp ytterligare en insändare som varit publicerad i Hallands Nyheter. Där skriver jag tillsammans med tre partivänner om att det växande Varberg behöver fler vårdcentraler.

Varberg behöver fler vårdcentraler

Varberg är en av de kommuner som växer mest i Halland. Det ställer krav på regionens service till medborgarna.

Kungsbacka, Laholm, Falkenberg och Halmstad har de senaste åren ökat antalet vårdcentraler. Både drivna av Region Halland och privata aktörer.

Samma tid har en privatägd vårdcentral lagt ner i Varberg.

Det innebär att Varberg har flest listade per vårdcentral i hela Halland. I september 2017 var det 8834 personer per vårdcentral. Motsvarande siffra för Laholm är 3284 listade per vårdcentral och för Halmstad 6658 listade per vårdcentral.

Ett växande Varberg ökar givetvis pressen på befintliga vårdcentraler. Patienterna upplever att det är svårare att få tid. Vårdcentralerna hinner inte utöka verksamheten i takt med ökat antal listade.

Vårdvalet innebär att patienten gör valet var man vill vara listad.

Men det gör också det svårare att öppna nya vårdcentraler. En nyöppnad vårdcentral har från dag ett noll patienter.

Närsjukvården i Region Halland har viss möjlighet att öppna i ett nybyggt område och under några år ta en ekonomisk förlust.

Stora vårdföretag undviker att öppna vårdcentraler då de vet att det finns en ekonomisk risk. De som har tillkommit har ofta öppnats av vårdpersonal som är kända och uppskattade på sin ort och hoppas att snabbt få tillräckligt med listade patienter-

En översyn av vårdvalet kommer göras under 2018 med målet att nya regler skall gälla från 1/1 2019.

Liberalerna har inget färdigt förslag men vi tycker det vore intressant att under 3 år ge en startersättning till de som vill öppna vårdcentral. Givetvis skall man då räkna bort ersättning för de listade man får.

En sådan ersättning skulle sannolikt öka antalet vårdcentraler. Det skulle vara intressant både för Närsjukvården i Region Halland och privata företag att satsa på fler utbudspunkter.
Om det är möjligt och lagligt får ju utredas.

Fler vårdcentraler, inte minst i Varberg, skulle innebära ökad tillgängligheten och de som finns idag skulle inte få så stor press på sig genom att hela tiden få nya listade.

Tommy Rydfeldt (L)
Ordförande Närsjukvården
Region Halland

Lena Persson (L)
Ledamot i regionfullmäktige

Margareta Bernås (L)
Ledamot i Lokala nämnden Varberg


Inga kommentarer: